@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Görev Yolluğu DilekçesiGörev Yolluğu DilekçesiT.C. KİMLİK NO :
ADI VE SOYADI :
GÖREVİ :
GÖREV YERİ :
ÜNVANI :
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ :
MEMLEKETİ :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
BABA ADI :
KURUM SİCİL NO :
KONUNUN ÖZÜ : Sürekli Görev Yolluğu Talebimdir.


………………… MÜFTÜLÜĞÜNE

……………………. Müftülüğü’nde görev yapmakta iken …………………………………….. Müftülüğü’ne …………………………… olarak naklen atanmış/görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Harcırah Kanunu ve 01.09.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2020’de yürürlüğe giren 5. Dönem Toplu Sözleşmeye dair Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının “Sözleşmeli personelin sürekli görev yolluğu” başlıklı 47. Maddesinin “6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanır.” hükmü ve ilgili mevzuat gereğince hak ettiğim sürekli görev yolluğunun hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ilgili mevzuat çerçevesinde tarafıma ödenmesini
saygılarımla arz ve talep ederim.

… / … /2020
Adı Soyadı- İmza

ADRES :

Dilekçe Diyanet-sen tarafından hazırlanmıştır. 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.