@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Bankalar 2020 Yılnda Çeklerden Ne Kadar Sorumlu
Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 30 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2.030 TL’den 2.225 (iki bin iki yüz yirmi beş) Türk Lirasına yükseltildi.

2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı içinse bu tutar 1.345 TL olmuştur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 17 Ocak 2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2020/1)’de,
MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in  4’üncü  maddesinde  yer  alan  “iki  bin  otuz Türk Lirası” ibareleri “iki bin iki yüz yirmi beş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
düzenlemesi yer almıştır.
Buna göre bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 30 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2.030 TL’den 2.225 (iki bin iki yüz yirmi beş) Türk Lirasına, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı içinse 1.345 TL’ye) yükseltilmiştir.

@erıolkaranet - 24.01.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam