@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Aile İçi Şiddet Nedeniyle Mahkemeye Verilecek Dilekçe ÖrnekleriAilenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında - Aile içi şiddet nedeniyle savcılığa şikayet ve koruma tedbiri talebi dilekçesi örneği 


DİLEKÇE ÖRNEĞİ - 1


NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE
(size en yakın aile mahkemesi)

TARİH (gün/ay/yıl olarak) 
Tedbir Nafakası Taleplidir
(tedbir nafakası talebiniz bulunması halinde)

DAVACI : (Davacının ismi ve soyismi yer alacaktır)
ADRES : (Davacının açık adresi yer alacaktır)
DAVALI :  (Şiddet uygulayanının isim ve soyismi biliyorsanız T.C. Kimlik Numarası yer alacaktır)
ADRES : (Şiddet uygulayanın adresi yer alacaktır)

KONU : Davalı tarafından maruz kaldığınız şiddeti açıklayın - örneğin gördüğüm fiziksel şiddet nedeniyle gibi -
Sayın Mahkemenizden, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talebimin sunulmasından ibarettir.


AÇIKLAMALAR :

Davalı şiddet uygulayanın ne tür bir şiddet uyguladığını ayrıntılı olarak yer veriniz. Eğer şiddet uygulayan silah veya silah benzeri bir alet kullandı ise ayrıca davalının özel yada işi gereği silahı varsa belirtiniz. Şiddetin ne zamandır devam ettiği, aranızdaki kişisel ilişkinin ne olduğu, hiç bir kişisel ilişkiniz yoksa tek taraflı ısrarın ne şekilde olduğu, Çocuğunuzun varsa ve şiddete maruz kaldıysa belirtiniz. Şiddet uygulayan kişinin herhangi bir alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı varsa belirtiniz.

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda anlatılan nedenlerle ;
*Şiddet tehdit ve hakaretlerde bulunmasının önlenmesi,
*Müşterek konuttan ve davacının bulunduğu yerlerden (işyeri, okul gibi yerler olabilir, adresler yer alacaktır) derhal uzaklaştırılması ve yaklaşmamasının sağlanması,
* Müşterek çocukla ilgili olarak kişisel ilişkinin kaldırılması veya sınırlandırılması,
* Davalı telefon vb iletişim araçları ile rahatsızlık veriyorsa iletişim araçları ile rahatsız etmemesi
*Davalının silahı varsa silahın müsaderesi
*Açıklanan duruma uygun olacak tedbirlerden biri veya birkaçı ile gerekli tüm tedbirlerin altı ay süre ile Sayın Mahkemenizce verilmesini talep ederim.

Saygılarımla,

(Davacının isim, soyismi ve imzası yer alacaktır.)

AÇIKLAMA: 6284 sayılı Yasa’dan yararlanmak için delil ve belge aranmaması esastır. Ancak yine de maruz kalınan şiddete dair herhangi bir delil ve/veya belge varsa, onları da dava dilekçesine eklemek faydalı olacaktır. Konu ile ilgili doktor raporu, telefon kayıtları gibi

*******************************************

DİLEKÇE ÖRNEĞİ - 2

Aile içi şiddet nedeniyle aile mahkemesinden koruyucu tedbir verilmesi talebi dilekçesi örneği

(Nafaka Talepli)       

……….. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

TEDBİR İSTEYEN: Ad Soyad (T.C Kimlik No: ……………..)
ADRES:
ALEYHİNE TEDBİR İSTENEN: Ad Soyad (T.C Kimlik No: ……………..) (Şiddet uygulayan kişinin bilgileri yazılacaktır.)

KONUSU: 6284 Sayılı yasa gereği önleyici ve koruyucu tedbir kararı verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR:
Eşim …………. ile ……… tarihinde evlen­dim. Bu evlilikten ……….doğumlu, ………… adında müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.

Eşim bana ve çocuklara sürekli şiddet uygulamakta, bizi sürekli tehdit etmektedir.
Uğramış olduğum şiddet nedeniyle karakola şikayetçi oldum. Hastaneye sevkim yapıldı ve bu hususta darp raporu düzenlendi.
Gerek benim, gerekse müşterek çocuğumuzun can güvenliği bulunduğundan, 6284 Sayılı yasanın sağladığı tüm koruyucu ve önle­yici tedbirlerin alınmasını, şiddet uygulayan eşimin evden uzaklaştırılmasını, benim ve çocuklarımın geçimi için aylık …………. TL tedbir nafakası bağlanmasını talep ediyorum.

 Aleyhine tedbir talep edilen eşim, aylık ………. TL maddi gelire sahiptir. Dolayısı ile talep etmiş olduğum tedbir nafakasını ödeyebilecek maddi güçtedir.
SONUÇ VE İSTEM:
Yukarıda açıklamaya çalıştığım ve resen gözetilecek nedenlerle;
1-6284 sayılı yasa gereğince, alınabilecek tüm koruma ve önleme tedbirlerine hükmedilmesini
2-Kendim ve çocuklar için aylık…………… -TL. nafakaya hükmedilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Ad /Soyad / İmza

EKLER: Eşin gelir durumununa ilişkin belgeler
Şiddet gördüğünüze ilişkin belgeler (Karakol ifade tutanağı, doktor raporu vs)

****************************************************

DİLEKÇE ÖRNEĞİ - 3

.................... ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Adli Müzaheret ve Tedbir Nafakası Taleplidir

KORUMA KARARI
İSTEYEN :................................................

VEKİLİ :...............................................


KENDİSİNE KARŞI
KORUMA TALEP
EDİLEN :..................................................

KONU : Müvekkilenin kendisine karşı koruma talep ettiği eşinden gördüğü fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet nedeni ile Sayın Mahkemenizden 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımızın sunulmasını havidir.

AÇIKLAMALAR :

Adli Müzaheret talepli dosyamız ………………. tarihinde ……………. Barosu Adli Yardım Bürosuna müracaat ile tarafıma tevdii olmuştur. Davacı Müvekkil, sosyo-ekonomik durumunun harç, vergi ve sair giderleri ödemeye elverişli olmaması nedeniyle HMK’nın 336. maddesi uyarınca ADLİ MÜZAHERET kurumundan faydalanması talebi ile iş bu dava açılması zaruriyeti hasıl olmuştur.

Davacı . ile davalı .; 20....yılından bu yana “…………………adresinde evli olarak yaşamaktadırlar. Sürekli şiddet ve hakaretlerle geçen bu evlilikten tarafların, 16 yaşında bir kızı, 7 ve 14 yaşında 2 oğlu olmak üzere ; 3 çocuğu olmuştur.

Müvekkil henüz 16 yaşında çocuk yaşta davalı tarafından kaçırılarak zorla evlendirilmiştir. Müvekkilin tehditlerden dolayı herhangi bir şikayete bulunmayarak evlenmek zorunda kalmıştır. Davalı yan evlilikten bugüne kadar, davacıya defalarca kez şiddet uygulamış, tehdit etmiş, sürekli küçük düşürücü hareketler ve sinkaflı sözlerde bulunmuştur. Müvekkil Namusum kirlenmesin saikıyla ve çocuklarının olması hasebiyle evliliğini bunca olumsuzluklara rağmen ayakta tutmaya çalışmıştır.

Çocuklarda zaman zaman davacı tarafından sözlü ve psikolojik olarak şiddette maruz kalmışlardır. Aryıca Çocuklar, …………………… müvekkile uyguladığı fiziki, sözlü ve ve psikolojik şiddete her defasında şahit olup dolaylı olarak da şiddete maruz kalmışlardır. Bundan dolayı çocuklar da babalarından nefret edecek duruma gelmiştir. Çocuklar da psikolojik olarak çöküntüye girmiş ruh halleri tamamıyla bozulmuştur. Bu duruma dayanamayıp intihar girişiminde bile bulunmuşlardır.

Davalı, müvekkili herhangi bir şikayete çocukları bir daha asla görmemekle tehdit ederek müvekkil üzerinde bir korku psikoloji yaratmıştır. Bundan dolayı müvekkil uzun süre bu duruma boyun eğerek katlanmak zorunda kalmıştır. Uygulanan bu şiddet ne ilk ne de son olmuştur.

Ancak, Hem kendisi hem de çocuklarının şiddet görmesine ve bu duruma gelmesine dayanamayan müvekkil çocuklarını alıp İstanbul’a yerleşmiştir. ikametgahını yukarıda belirttiğimiz adrese alıp, maruz kaldıkları şiddetlerden olabildiğince uzaklaşmak istemiştir.
Müvekkil İstanbul’a geldikten sonra, öfke ve kini daha da artan davalı ……………… baskı ve psikolojik şiddeti daha da artmış müvekkilin kendisini ve ailesini hem şahsen hem de çocuklar üzerinden tehdit etmektedir. Hatta, müvekkil şuan bulunduğu adreste bile çocuklarına ve kendine zarar verebileceğinden dolayı tek başına bir yere gidemediği gibi çocuklarını da tek başına dışarı gönderememektedir. Müvekkil can güvenliğinin olmamasından ve her gün tedirgin olmasından dolayı psikolojik çöküntü içerisine girmiştir.

Çocuklar ortak velayetten dolayı mağdur olmaktadırlar. Şöyle ki, Çocukların ikametgah ve okul naklinin yapılabilmesi için müşterek velayet olan davalının muvafakatine ihtiyaç duyulmaktadır. Davalı bu konuda muvafakat etmemektedir. Çocukların yararı ile bağdaşmayan bu durumdan dolayı çocuklara ait velayetin tedbiren davacı anneye verilerek ilgili işlemlerin yapılmasına olanak sağlanması gerekmektedir. Zira velayetin ana baba tarafından birlikte kullanması çocukların zararına olacaktır. bu nedenle Çocukların velayetinin tedbiren davacı müvekkile verilmesin doğrultusunda karar verilmesini talep etmekteyiz.

Şiddet mağduru davacı şuan aktif olarak çalışmamaktadır. Herhangi bir geliri bulunmayan müvekkil çocukları ile beraber zorluk çekmektedir. Adli Yardımdan yararlanan müvekkile için açılacak boşanma davası ve neticelenmesi sürecinin sonuna kadar Mağdurun yaşam düzeyi ve çocukların durumu dikkate alınarak davalının makul bir miktarda TEDBİR NAFAKASINA hükmedilmesini de talep etmek zarureti hasıl olmuştur

Son olarak müvekkil tarafından adli yardım yararlanarak açılacak olan boşanma davası söz konusu olduğundan davalı adına tescili olan aile konutunun başka bir kişiye devredilmesi de kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir devrin engellenmesi için davalı yan adına tescili olan, ……………………. adresindeki taşınmaza tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasını talep etmemiz zaruri olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ışığında;

Davalı tarafından davacıya yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasının engellemesine,

Davalının, davacının yaşamış olduğu konuttan ve bulunduğu yerden derhâl UZAKLAŞTIRILMASI İLE KONUTA YAKLAŞTIRILMAMASINA,

Davalı ..............., davacının çocuklarına yaklaşmaması, tedbiren ÇOCUKLAR İLE İLİŞKİSİNİN KESİLMESİNE

Davalı adına kayıtlı olan taşınmaza AİLE KONUTU ŞERHİ konulmasına

Çocukların VELAYETİNİN TEDBİREN DAVACI MÜVEKİLE verilmesine

Şiddet uygulayan aynı zamanda evin geçimini sağlayan ve ekonomik olarak katkıda bulunan kişi olması sebebiyle çocuklarında göz önüne alınarak davalının tedbir süresince TEDBİR NAFAKASINA hükmedilmesine,Karar verilmesini saygılarımla bil vekale arz ve talep ederim. .../.../2017

Davacı Vekili
Av..............

**********************************

DİLEKÇE ÖRNEĞİ - 4

..............NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

[size en yakın aile mahkemesinden başvuru yapabilirsiniz]

[tedbir nafakası talebiniz varsa sağ üste "TEDBİR NAFAKASI TALEPLİDİR" yazınız]

DAVACI : [isim bilgisini ve T.C. Kimlik No giriniz]
[adres bilgisini giriniz]


DAVALI : [şiddet uygulayan kişinin isim ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini giriniz]
[şiddet uygulayan kişi veya kişilerin adres bilgisini,giriniz]


KONU : Davalı tarafından gördüğüm fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet [maruz kaldığınız şiddet biçimine ilişkin bilgi veriniz] nedeni ile Sayın Mahkemenizden, 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1. [lütfen şiddet uygulayan ile aranızdaki kişisel ilişki hakkında bilgi veriniz. Örneğin; kocanız, sevgiliniz, erkek kardeşiniz, babanız ve/veya akrabalık ilişkiniz hakkında kısaca bilgi veriniz Eğer, “tek taraflı ısrarlı takip mağduru” iseniz, hiçbir kişisel ilişkiniz olmadığı halde, ısrarlı bir şekilde sizi rahatsız eden kişi olup olmadığına ilişkin olarak bilgi veriniz]
[çocuğunuz var mı? Kaç çocuğunuz var, kaç yaşındalar?]

2. Davalı tarafından, şiddete maruz kalmaktayım.
A) [bu bölümde gördüğünüz şiddet biçimine –fiziksel şiddet mi?, psikolojik şiddet mi?, ekonomik şiddet mi?, cinsel şiddet mi?- ilişkin ayrıntılı bilgi veriniz]
B) [ne kadar süreden beri şiddete maruz kalıyorsunuz]
C) [şiddet biçimine ilişkin bilgi verebilirsiniz, şiddetin nasıl uygulandığına dair bilgi verebilirsiniz]
Ç) [şiddet uygulayan kişi size herhangi bir silahla saldırdı mı? Örneğin, bıçak, silah vs.]
D) [maruz kaldı iseniz, sözlü şiddete ilişkin olarak şiddet uygulayan hangi sözleri kullandı, size söylenmiş sözleri açıkça dile getirebilirsiniz]
E) [çocuklarınız da şiddete maruz kaldılar mı? Sizin maruz kaldığınız şiddete tanıklık ettiler mi?]
F) [sığınak ihtiyacınız var mı?]
G) [şiddet uygulayan kişinin silah var mı?]
H) [şiddet uygulayan kişinin herhangi bir alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı var mı?]

3. [6284 Sayılı Yasa’dan yararlanmak için delil ve belge aranmaması esastır. Ancak yine de maruz kaldığınız şiddet nedeni ile şayet herhangi bir delil ve/veya belgeniz varsa, onları da dosyanız içine eklemeniz faydalı olacaktır. Örneğin, darp raporu, psikolojik destek aldığınıza ilişkin kayıtlar, telefon mesajı, e-mail, vs.]

4. [şayet şiddet uygulayan kişi evin geçimi için ekonomik katkıda bulunan kişi ise, tedbir nafakası talep edebilirsiniz. Şiddet uygulayan kişinin malvarlığı ile ilgili bilgi verebiliyorsanız, üzerine kayıtlı ev, maaşı bilgisi, araba vs. gibi dilekçenin içeriğinde bu bilgilere de yer vermeniz, nafaka miktarının belirlenmesinde faydalı olacaktır]

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıklananlardan dolayı Sayın Mahkemenizden,
1. Şiddet tehdit ve hakaretlerde bulunmasının önlenmesi,
2. Müşterek olarak yaşadığımız, [adres bilgisini yazınız] adresinde yer alan evden ve benim bulunduğum yerlerden, [işyeri, okul vs. adreslerini ayrıca yazabilirsiniz] DERHAL UZAKLAŞTIRILMASI VE YAKLAŞMAMASININ SAĞLANMASI,
3. Müşterek çocukla ilgili olarak kişisel ilişkinin kaldırılması veya sınırlandırılmasına,
4. [aynı işyerinde çalışıyorsanız] DAVALI’NIN İŞYERİNİN DEĞİŞİRİLMESİNİ,
5. Şahsımı ve yakınlarımı İLETİŞİM ARAÇLARI İLE RAHATSIZ ETMEMESİ,
6. [varsa] silahının müsadere edilmesini,
7. Şiddet uygulayan aynı zamanda evin geçimini sağlayan ve ekonomik olarak katkıda bulunan kişi olması sebebiyle, TEDBİR SÜRESİNCE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE
8. Ayrıca 6284 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN Mahkemeniz tarafından verilerek, gecikmeksizin, İVEDİLİKLE 6 AY SÜRE İLE TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.
Saygılarımla,

Koruma Talep Eden
Adı ve Soyadı
İmza

*********************************

DİLEKÇE ÖRNEĞİ - 5

.......AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

TEDBİR İSTEYEN

ŞİKAYETÇİ EŞ :.......
VEKİLİ :.......
KARŞI TARAF
DAVALI EŞ :.......

KONU :6284 Sayılı Yasa Gereğince Tedbir Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz ile karşı taraf davalı eş ....... tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Aile Sıra No ve ..... Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ../../.... doğumlu ....... isimli çocukları bulunmaktadır.

Davalı eş evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemekte olup müvekkilimiz kendisine bunu hatırlattığında ise şiddete başvurmaktadır. Davalı eve gece geç vakitlerde alkollü olarak gelmekte olup müvekkilimizi dövmektedir. Buna ilişkin doktor raporları ektedir.

Bu nedenlerle 6284 Sayılı Yasa uyarınca mahkemenizden davalı eş aleyhine tedbir kararı verilmesi için bu başvurunun yapılma zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : 6284 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Doktor raporları, Nüfus Kaydı, tanık beyanları vs.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle davalı eş hakkında aile içi şiddetin doğmaması için gerekli tedbir kararının verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ


***********************************

DİLEKÇE ÖRNEĞİ - 6

.... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Şiddet nedeni ile Ailenin korunması hakkında tedbir alınması talebi.

AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Evlikleri maddi sıkıntılar öncesinde gayet mutlu şekilde devam etmiştir.

2-) Davalı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işini kaybetmiş, bu zor durumu kaldıramamış alkolde teselli aramaktadır. Her gece içki içip, eve sarhoş gelmekte müvekkilime ve çocuklarına aldığı alkolün etkisiyle şiddet uygulamaktadır.

3-) Bu nedenlerden dolayı müvekkilim ve çocukların hayatı çekilmez hale geldiğinden dolayı bu davayı açmak zorunluluğu doğdu.

HUKUKİ NEDENLER : 6284 S. K. m. 1 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının aile konutundan uzaklaştırılmasına, tedbirlere aykırı davranması halinde cezalandırılacağının ihtar edilmesine, karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av .

**********************************************
DİLEKÇE ÖRNEĞİ - 7

.................AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE.

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : 6284 sayılı Kanuna göre koruma kararı ve tedbir nafakası

AÇIKLAMALAR :
1- Davalı ile …/…/… tarihinde ..............’da evlendim. Bu evliliğimizden henüz .. Cocuğumuz vardır. Eşim pazarcılık yaparak geçimimizi temin etmektedir. Günlük kazanmakta günlük harcamaktadır. Ekonomik sıkıntılar ve alkol kullanma alış-kanlığı nedeni ile sık sık tartıştığım eşim bana son zamanlarda şiddet uygulamaya baş-ladı.
2- Şiddet uygulayan eşimin cezalandırılması için ........... Cumhuriyet Başsavcılı-ğına suç duyurusunda bulundum. Ayrıca 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde koruma kararı verilmesi, bu karar çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınma-sını ve koruma kararı süresince geçerli olmak üzere aylık ............. Türk Lirası ted-bir nafakasına karar verilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER : 6284 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda anılan ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı yargılama yapılarak, koruma kararı verilmesi ve bu çerçevede gerekli olan tedbir-lerin alınmasına, koruma kararı süresince aylık ........... Türk Lirası tedbir nafakası-nın davalı taraftan alınarak tarafıma ödenmesine karar verilmesi arz ve talep ederim. …/…/20.....

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza.

****************************

DİLEKÇE ÖRNEĞİ - 8

Ailenin Korunması İçin Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Dilekçe Örneği.

.......................................CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

(Hangi şehirdeyseniz)

ŞİKAYET EDEN: Adınız, soyadınız, adresiniz.

ŞİKAYET EDİLEN: Eşinizin adı, soyadı, adresi (eşiniz dışında aile fertlerinden başkası tarafından şiddete uğradıysanız onun bilgileri yazılacak).

SUÇ: Aile içi şiddet, müessir fiil (dayak, hakaret, tehdit,cinsel taciz, tecavüz, silah gösterme, hürriyeti kısıtlama gibi
hangi tür eylem varsa açıkça yazılacak).

SUÇ TARİHİ: (Şiddet olayının yaşandığı tarih yazılacak).

ŞİKAYET NEDENLERİ:

1. Eşimle …/…/…… tarihinde evlendik. Bu evlilikten müşterek çocuğumuz / çocuklarımız ……………bulunmaktadır. (Çocuk yoksa bu cümle gerekmez)(Şiddet aileden sayılan diğer kişilerden kaynaklanıyorsa onunla olan bağ yazılacaktır).

2. Eşim (veya aile fertlerinden ……………) bana ve çocuklara karşı sürekli şiddet uygulamakta, dayak, hakaret ve tehdit etmektedir. (somut başka neler yaşanmış ise örneğin; eve hapsetmek,evin geçimi için para bırakmamak aç bırakmak,küfür etmek,cinsel ilişkiye
zorlamak gibi bunların da açıkça detaylarıyla anlatılması gerekmektedir).

3. Benim ve çocuklarımın can güvenliği bulunmamaktadır. En son dayak olayından sonra (ne tür şiddete uğradıysanız ona dair sizde yarattığı etki yazılacak) yaralandım. Uğradığım şiddetin belirlenmesi için Adli Tıbba sevkimi istiyorum.

4. Eşim (veya aile fertlerinden ……………) hakkında şikayetçiyim. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını, 6284 sayılı kanundan kaynaklanan tüm koruma tedbirlerinin de alınmasını istiyorum.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle Adli Tıbba sevkim ile yapılacak soruşturma sonunda,özel hukuka ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile sanık/sanıklar (şikayet edilen birden fazla ise) hakkında kamu davası
açılarak cezalandırılmasını/cezalandırılmalarını, 6284 sayılı yasanın ilgili tedbir hükümlerinin uygulanmasını
saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../2018


Şikayeti Tedbir İsteyen
Adı ve Soyadı
İmza

******************************
DİLEKÇE ÖRNEĞİ - 9


....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
SAYIN MAKAMI'NA

ŞİKAYETÇİ EŞ :.......
VEKİLİ :............
KARŞI TARAF :........
KONU : 6284 Sayılı Yasa Gereğince Gerekli Tedbirlerin Alınması
SUÇ TARİHİ :../../20....

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilimiz ile karşı taraf şikayet olunan eş ....... tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Aile Sıra No ve ....... Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ../../.... doğumlu ....... isimli çocukları bulunmaktadır.

Davalı eş evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemekte olup müvekkilimiz kendisine bunu hatırlattığında ise şiddete başvurmaktadır. Davalı eve gece geç vakitlerde alkollü olarak gelmekte olup müvekkilimizi ve çocuğunu dövmektedir. Buna ilişkin doktor raporları ektedir.

Bu nedenlerle 6284 Sayılı Yasa uyarınca Makamınızdan şikayet olunan eş aleyhine gerekli tedbirlerin alınması için bu başvurunun yapılma zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : 6284Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Doktor raporları, Nüfus Kaydı, tanık beyanları vs.

İSTEM SONUCU :Arz edilen nedenlerle gerekli yasal kovuşturma yapılarak 4320 SY uyarınca şikayet olunan eş hakkında aile içi şiddetin doğmaması için gerekli tedbir kararının verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../20....


ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

************************
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.