@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Adet Halinde Sevişmek Haram mıdır?
Yasaklanan yalnız cinsel organların teması olduğu için, hiç şüphesiz sevişmek helaldir. Üstelik adet halinde sevişmek, Peygamber Efendimizin (s.a.v) sünnetlerindendir.
Cümay' İbnu Umayr (ra) anlatıyor:
Ben, annem ve teyzemle birlikte Hz. Aişe (ra)'nin yanına girdim.
Onlar Hz. Aişe ye:
"Hayızlı iken, sizlerle Aleyhisalatu vesselam ne şekilde mübaşerette bulunurdu?" diye sordular.
Aişe validemiz:
"Hayız olduğumuz zaman bize, geniş bir izar giymemizi emreder, sonra sine ve göğsümüze temasta bulunurdu." (1)
Adetli veye Lohusa Kadınla Cinsel İlişkinin Kefareti Nedir ?
Allah Resulu buyuruyor:
"Kişi hanımına kanama halinde temasta bulunmuşsa bir dinar, kanın kesilme halinde temas etmişse yarım dinar tasadduk eder." (2)
Fıkıh kitaplarında, "Eğer kan kırmızı veya siyah ise bir dinar, sarı ise yarım dinar sadaka vermesi müstehap olur" denilmektedir.
Eğer bir müslüman adet halindeki  hanımıyla ilişkide bulunmuşsa önce tevbe etmesi gerekir. Sonra da yukarı da belirtildiği üzere fakirlere sadaka vermesi  gerekir. Bu sadakayı her iki taraf da verir. (3)
Adetten Sonra Yıkanmadan Cinsel İlişki
Hanefi alimlerine göre, adet hali olan kadının hayız süresinin en çoğu olan on gün geçerse, kan da kesilirse yıkanmadan cinsel ilişkide bulunabilinir.
Şafii ve Maliki alimlerine göre ise, yıkandıktan sonra cinsel ilişkide bulunabilinir.  (3)
Sadece Cinsel Organı Yıkamak Yetmez mi?
Bazı alimlere göre yıkanması gerekmez, yalnız cinsel organının yıkamakla cinsel ilişki helal olur.
Bu farklılık "Onlar temizleninceye kadar yaklaşmayınız" (Bakara Suresi: 222) ayetindeki temizlik anlayışından kaynaklanmaktadır. İmam-ı azama göre buradaki temizlik hayzın kesilmesi demektir.
Dolayısıyla adet bitiminden sonra yıkanmadan cinsel ilişkide bulunmak caizdir.
Ancak yıkanmak müstehaptır. (3)

Kaynaklar :
1) Nesai, Hayz 12,13, (1, 189)
2) Nesai, Taharet 182, (1, 153)
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.