@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerVefa'nın Mahalleleri ve MekanlarıVefa'nın Mahalleleri ve Mekanları


İstanbul'un en eski semtlerinden olan Vefa, günümüze kalan çeşme ve sebillerinden, hamamlarına; mektep ve kütüphanlerinden, han ve konaklarına; cami ve külliyelerinden, hazirelerine, kiliselerine kadar gerek Bizans gerek Osmanlı dönemine ait çok çeşitli yapıları ile tarihin canlı bir tanığı gibidir adeta. Sosyal, kültürel, dini ve ekonomik hayatın canlı şahidi olan bu yapılar üzerinden eski mahalle kültürünün, gündelik yaşamın izlerini sürmek mümkün. Bu izleri sürebileceğimiz fotografları sizlerle paylaşmak istedik. Fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Bununla birlikte aşağıda da, bugün Hacı Kadın, Molla Hüsrev, Hoca Giyasettin ve Kalenderhane olmak üzere 4 mahalleden oluşan Vefa Semti'nin gerek yitirdiği, gerek hala varlığını koruyan eğitim kurumlarından, kütüphanelerinden, hamamlarından, hanlarından, kiliselerinden, mistik mekanlarından, hazirelerinden oluşan tarihi mirasına ilişkin örnek yapılara yer verdik.

KÜLLİYE

Şeyh Vefa Külliyesi
Hüsrev Kethüda Darülkurrası ve Hazire
Ekmekçizade Külliyesi

CAMİLER
Vefa Cami 
Vefa Kilise (Molla Gürani) Cami (Church of St. Theodore)
Kalenderhane Cami
Mimar  Mehmet Ağa Cami
Molla Hüsrev Cami

KİLİSE
Panagia Ayazma

MEDRESE
Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi

SIBYAN MEKTEBİ
Recaizade Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi
Şahkulu Mektebi

MESCİD
Mimar Ağa Mescidi / Zeyni Mehmet Efendi Medresesi
Kirazlı Mescit
Molla Hüsrev Mescidi

KÜTÜPHANE
Atıf Efendi Kütüphanesi
Şehit Ali Paşa Kütüphanesi

ÇEŞME / SEBİL
Hüsrev Kethüda Sebili
Rehabula Kadın Sebili
Recai Mehmed Efendi Sebili
Molla Hüsrev Çeşmesi
Ekmekçizade Külliyesindeki sebil
Molla Gürani Camii sebili

HANLAR
Valide Hanı
Mafa Hanı

HAMAMLAR
Büyük Kovacılar Hamamı
Vefa Hamamı

HAZİRELER
Şeyh Ebu’l Vefa Haziresi
Molla Gürani Haziresi
Cenderecizade Haziresi
Reha Bula Kadın Haziresi
Arpa Emini Haziresi
Ekmekçizade Haziresi
Sarı Bayezid Haziresi
Hızır Bey Haziresi

BOZDOĞAN KEMERİ / VALENS AQUEDUCT

VEFA LİSESİ

VEFA BOZACISI

VEFA SPOR KULÜBÜ


YOK OLAN OSMANLI ESERLERİ

Sarı Beyazıt Mescidi
Yahya Güzel Mescidi
Voynuk Şücaüddin Mescidi
Sekbanbaşı Mescidi
Molla Gürani Medresesi
Kovacılar Mescidi

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir