@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Vefa Semtinin Mahalleleri ve Mekanları
Vefa'nın Mahalleleri ve Mekanları

İstanbul'un en eski semtlerinden olan Vefa, günümüze kalan çeşme ve sebillerinden, hamamlarına; mektep ve kütüphanelerinden, han ve konaklarına, cami ve külliyelerinden, hazirelerine, kiliselerine kadar gerek Bizans gerek Osmanlı dönemine ait çok çeşitli yapıları ile tarihin canlı bir tanığı gibidir, Sosyal, kültürel, dini ve ekonomik hayatın canlı şahidi olan bu yapılar üzerinden eski mahalle kültürünün, gündelik yaşamın izlerini sürmek mümkün. 
Bununla birlikte aşağıda da, bugün "Hacı Kadın" "Molla Hüsrev" "Hoca Giyasettin" ve "Kalenderhane" olmak üzere 4 mahalleden oluşan Vefa Semti'nin gerek yitirdiği, gerek hala varlığını koruyan eğitim kurumlarından, kütüphanelerinden, hamamlarından, hanlarından, kiliselerinden, mistik mekanlarından, hazirelerinden oluşan tarihi mirasına ilişkin örnek yapılara yer verdik.
 • KÜLLİYE
Şeyh Vefa Külliyesi
Hüsrev Kethüda Darülkurrası ve Hazire
Ekmekçizade Külliyesi
 • CAMİLER
Vefa Cami
Vefa Kilise (Molla Gürani) Cami (Church of St. Theodore)
Kalenderhane Cami
Mimar Mehmet Ağa Cami
Molla Hüsrev Cami
Sarı Beyazıt Cami
 • MESCİD
Mimar Ağa Mescidi / Zeyni Mehmet Efendi Medresesi
Kirazlı Mescit 
Yahya Güzel Mescidi ( Yok Olan Eserlerden)
Voynuk Şücaüddin Mescidi ( Yok Olan Eserlerden)
Sekbanbaşı Mescidi ( Yok Olan Eserlerden)
Kovacılar Mescidi ( Yok Olan Eserlerden)
 • KİLİSE
Panagia Ayazma - Vefa Ayazma (Ayınbiri) - Kilisesi
 • MEDRESE
Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi
Molla Gürani Medresesi ( Yok Olan Eserlerden)
 • SIBYAN MEKTEBİ
Recaizade Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi
Şahkulu Mektebi
 • KÜTÜPHANE
Atıf Efendi Kütüphanesi
Şehit Ali Paşa Kütüphanesi
 • ÇEŞME / SEBİL
Hüsrev Kethüda Sebili
Rehabula Kadın Sebili
Recai Mehmed Efendi Sebili
Molla Hüsrev Çeşmesi
Ekmekçizade Külliyesindeki sebil
Molla Gürani Camii sebili
 • HANLAR
Valide Hanı
Mafa Hanı
 • HAMAMLAR
Büyük Kovacılar Hamamı
Vefa Hamamı
 • HAZİRELER
Şeyh Ebu’l Vefa Haziresi
Molla Gürani Haziresi
Cenderecizade Haziresi
Reha Bula Kadın Haziresi
Arpa Emini Haziresi
Ekmekçizade Haziresi
Sarı Bayezid Haziresi
Hızır Bey Haziresi
 • BOZDOĞAN KEMERİ / VALENS AQUEDUCT
 • VEFA LİSESİ
 • VEFA BOZACISI
 • VEFA SPOR KULÜBÜ
Derleme @erolkaranet - 21.12.2019 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.