erolkara.net





Vefa Bozacısı | Pınar Bolel Koç

 

Tarihî İstanbul yarımadasının önemli bir parçası olan Vefa semti, günümüzde pek çok problemle yüz yüze.

Bilim ve Sanat Vakfı hem Vefa semtinin önemine, hem de var olan sorunlarına dikkat çekmek ve semtin geleceği ile ilgili önerilerde bulunmak üzere 3-5 Kasım 2006 tarihlerinde “Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı ulusal bir sempozyum düzenlemiştir.

Vefa semtinin fizikî ve sosyal dokusunun tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen saha araştırmalarının sonuçlarının sunulduğu sempozyumda; Vefa semtinin tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili 16 oturum bulunmaktadır.

Sempozyum; siyasî, iktisadî, sosyo-kültürel ve mimarî konular başta olmak üzere Vefa semti ile ilgili çok çeşitli konularda tebliğler içermektedir.

Bu videoda, Pınar Bolel Koç'un Vefa Bozacısı'na değindiği konuşmadır.


Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski