@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Namazda takke takarken nelere dikkat edilmelidir ?Namazda takke takarken nelere dikkat edilmelidir ?
Namaz Takkesi
İslam dini, müslümanlara sarık sarma veya takke takma mecburiyeti getirmemiştir.Sarık ve takke mübah şeylerdendir. Ancak namaz için başa sarık sarmak herkes için sünnet olduğu din kitaplarında yer almaktadır. Sarık ve şapkayla namaz kılmanın sevabı vardır.

Allah`ın Resulü (sav) şöyle buyurmaktadır: "Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız olarak kılınan yetmiş rek`attan daha hayırlıdır." Bunun için namazda sarığı ihmal etmemek daha uygundur.

Sarık ve takke mi denilecek olursa da örfe bağlı bir şeydir. Takkenin, sarığın yerini tutup tutmadığı hakkında ihtilaf vardır. İbn Hacer`e göre, sarığın yerini tutmaz. Buğyetü`l-Müsterşidin isimli kitaba göre onun yerini tutar. "Müşriklerle aramızdaki fark, kalensövenin (Üzerine sarık sarılarak başa giyilen külâh) üzerine sardığımız sarıktır" (Tirmiz, Libâs, 42).

Hatalı namaz takkesi
İbn Kayyim'in dediğine göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) kalensövenin üzerine sarığı sarıp kullandığı gibi, sarıksız kalensöveyi ve kalensövesiz sarığı da kullanmıştır. (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, Beyrut, tsz., II, 108) Bu rivâyete göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) sarık sarmaya önem vermiştir. Takkeyi de kapsamına alan kalensöveyi hem sarıklı hem de sarıksız olarak kullandığı olmuştur. Takke takmak o dönemde başı aşırı sıcaktan ve soğuktan korumak amacıyla da takılmıştır. Peygamberimiz başına takke ve sarık koymayı ihmal etmemiştir. Ancak baş açık olduğu zamanlar da olmuştur. Mesela ihramda iken başına takke ve sarık koymamıştır.

Buraya kadar genel bilgilendirme yaptıktan sonra namaz için başımıza koyduğumuz ve genelde Türkiye'nin her yerinde kullanılan namaz takkelerinde bir ölçülüksüz olduğu görülmektedir.

Yahudi kippası
Konumuz namaz takkesi nasıl olmalıdır.

Bazı takkeler başın alından sonra enseye kadar bölümünü örtüyorsa da bazılarında başına koyduğu takke neredeyse yahudilerin kippasını andıracak şekilde tepe noktasını örtecek, alın ve ensenin çok uzağında sadece kafayı örtecek şekilde
bulunmaktadır

Yahudi kippası
Bir Müslüman sarıklı da olsa takkeli de olsa namaz kılacağı zaman alnını açık bırakacak saç diplerinden sonrasını, saçı olmayanların da alın bitiminden sonrasını kapatması müşriklere, gayri müslimlere benzememiz için yeterlidir.

Derleme : Erol KARA
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.