@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Mürşitlerine Ölü Gibi Teslim Olanlar
TEFVİZUL UMUR İLA GAYRİLLAH - VEYA İRADEYİ İPOTEK ETTİRMEK

Kur'an-ı Kerim'in kırkıncı Suresi Gafir/Mümin/40/44. ayetine telmih yapmaya çalıştığım bu yazıma geçmeden önce "Tefviz-i umur" ne demektir ona göz atalım dilerseniz.
Tefsirlerden alınan bilgilere göre Firavn döneminde aile fertlerinden Yuzarsif Hz. Musa'nın getirdiği dini kabul etmiştir. Böylelikle tepki almış ve toplumda tevhit inancına uymayan mevcut anlayışı sorgulama cesareti göstermiştir. Yapılan tehditlere karşı da "Bu söylediklerimi ileride anlayacaksınız; bana gelince ben Allah'a sığınmışım. Tevekkülüm O'nadır." cevabını vermiştir. (Gafir/Mümin /40/44)
Sebeb-i Nüzul'ün özel olması mananın genel olmasına engel değildir. Bu temel ilkeden hareketle kavramı güncellemek yanlış olmaz.
Bu kavram tasavvufta iş ve işlemlerini şeyhe emanet etmek, onun yorumuna kayıtsız ve şartsız teslim olmak anlamına gelir. Gerçek gönül dostları ve çevresindekilere ışık olanlar bu şekilde bir bağlılığı asla istemezler.Bu güzel insanlar kendilerini asla la yuhti (hatasız kimse) olarak kabul etmezler. Kendilerine intisabı "ne dersem o doğrudu bana uyun, bana tabi olun" demez. Diyorsa bu durum sorgulanması gereken bir durumdur. Kimse "gassal önündeki meyyit" gibi olamaz.
Tefviz-i Umur etmenin "bağlısına iradesini teslim etmek" anlamına geldiğini yukarıda açıklamıştık. Bu tür bağlanma ve sorgusuz itaat İslam'da sadece Allah'a olur. Çünkü O herkesin ve her şeyin sahibidir. Bizim hakkımızda en iyi kararı O verir. Allah'tan başkasına sorgusuz teslimiyet İslam'ın arzu ettiği bir bağlılık değildir. Çünkü mükellef (sorumlu) olmak, sorumluluğun şahsi ve ferdi olduğunun kanıtıdır. Kimse kimsenin yükünü yüklenmez.
Hz. Peygamber (s.a.v.) dahi vahyin dışında kendisine körü körüne bağlılığı istememiştir. Bedir, Uhud ve Hendek Gazalarında yapılan istişarelerin genelde ashabın istedikleri doğrultuda sonuçlanması yukarıdaki söylediklerimi doğrulayan örneklerden bir kaçıdır. Peygamberlerin vahiy kaynaklı tüm açıklamalarına uyma zorunluluğu vardır. Daima insan olduklarını vurgulayan tüm peygamberlerin ortak özelliğidir bu doğrultudadır. Kaldı ki onlar ismet (Günah işlememe) özellikleri olduğu halde böyle davranmışlardır. Abese Suresinin sebeb-i nüzulü hepimiz tarafından bilinmektedir.
Kayıtsız şartsız bağlanma ve iradeyi bağlısına teslim etmek insanı sürüleştirir. Sadece güdülen ve iradesi olmayan yığınlar haline getirir.Bağlısının her sözünde bir hikmet ve yüce bir mana vehmeder. Bu anlayış insanların kullanılmasının yolunu açar. Rüyalar, ilhamlar, hayaller en büyük kaynak haline gelir. At gözlüğü takmış gibi sağda solda olanlardan haberdar olamaz.
İradeyi ipoteğe vermek insanlık onuruna yakışmaz. İnsanı sorumluluktan kurtarmaz. Bu nedenle bize dayatılmaya çalışılan her çabaya onurluca karşı koyalım. Yanlış yapana "yanlış" diye karşı koyalım. Kendi iradesi ile verdiği kararda yanılmak; başkasının iradesiyle isabetli karardan daha hayırlıdır. Çünkü birincisinde bilinç var, diğerinde hiçbir irade yoktur. Bilerek yapılan ile gözü kapalı yapılan bir olamaz.Bu söylediklerim herkes ve her düşünce için geçerlidir.
Bu gün görüyoruz ki, bazıları hiç olmayacak yerlere savruluyor. Olmadık pozisyonlara giriyor. Sorgulamadan "büyüğümün dediği doğrudur" mantığıyla hareket ediyor ve olmadık işler yapılabiliyorlar. İradeyi ipoteğe verince ipotek edenler onları diledikleri gibi kullanabiliyor. Bu durum tarihin her döneminde böyle olmuştur. Kendisini sürü yerine koyanın mutlaka bir çobanı olacaktır. Bu nedenle irade sahibi herkes : "Neden ben sorumlu olayım da başkası beni kullansın? Buna neden imkan sağlayayım? " demelidirler.
Bu sebeple diyorum ki, iradenize sahip çıkın. Olaylara karşı irade beyanında bulunun. Sorumluluğunuzu kuşanın. Bir oluşum içinde yıllarca bulunabilirsiniz. Ama bu duygusal bağ sizi köleleştirmemelidir. Yanlışı gördüğünüzde bu kişinin veya bu oluşumun yanından tüymesini bilin. Tabi mide bağlantınız ve akıl tutulmanız varsa bunu yapamazsınız. Ama buna rağmen yapın.
Bir öğrencimin bana teşekkür amacıyla anlattığını sizlerle paylaşmak isterim: "Hocam size çok teşekkür ederim" dedi. Ben "neden?" diye sorduğumda ise şöyle cevap verdi: " Bizler daha küçük yaşlardayken eğitim için size teslim edildik. İsteseydiniz bizi küçük birer Yusuf Sarıkaya yapabilirdiniz.Ama bunu yapmadığınızı şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü olayları kendim analiz ediyor ve kendim yorumlayıp karar veriyorum. Bunun benim için çok önemli olduğunu günümüzde olan olaylardan anlıyorum." dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim.
Aldığım eğitim ve verdiğim eğitim hep bu doğrultuda olmuştur. Bu nedenle sırtımda hiç yumurta küfesi taşımadım. İyilik ve erdemlilik neredeyse onu aradım ve elde etmeye çalıştım. Beraber olduklarımın hatasını ve bilerek yaptıkları yanlışları gördüğümde çantamı elime alıp çıkmasını bildim.
(Bu cümle yerine oturmamış olabilir.Ama bende hatırası var: 1980 li yıllarda.Yani ihtilal öncesi iki hafta kendi iradem dışında konakladığım bir evde , "Din- Diyanet" deyince tüm tüyleri dikleşen bir siyasi, "Din- Diyanet" diye ömrünü tüketen bir başka siyasiden daha iyi olarak lanse edilince hiç bir kalacak yerim olmadığı halde çantamı masalarına vurarak "Yanlış düşünüyorsunuz." deyip evlerini terk ettiğim cemaat evi ile ilgili bir olaya ait hatıradır. Bunun açılımını başka zamanlarda yaparız inşallah.)
Kimseyi hata yapmaz olarak kabul etmedim. Kimseye de midemden ve beynimden bağlanmadım. "men yuti yahkum" veren hükmeder Arap atasözü mideden bağlı olmanın sonucuna çok açık ortaya koymaktadır.
"Şimdilik diyerek" daha fazla daha ileri gidemiyorum. Çünkü bunu anlamamakta ısrar eden yakınlarımız,arkadaşlarımız var. Onların daha fazla uzaklaşmaması için yapıyorum bunu. Çünkü daha fazla sıkıştıkça nereye savrulacakları belli olmaz . Bu vebale girmek istemiyorum akıllarını başlarına alsın diye. "Neden uyarmadınız" demesinler diye.
Bizden söylemesi vesselam...
Selam ve dua ile...

Yusuf SARIKAYA - Müftü - 2015/İSTANBUL
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir