@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Cuma Gününün Bilinmeyen Mucizeleri:

Cuma gününün bilinmeyen diğer mucizeleri

Cuma; toplanmak mânasına gelir.

Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar.

Topluca yapılan bu ibâdet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

İşte Cuma gününün bilinmeyen diğer mucizeleri:
 
DUALAR KABUL OLUR...

Cumanın gündüzünde (haram istekler haricindeki) duaların kabul olunacağı gizli bir icabet vakti bulunduğu gibi gecesinin son üçte birinde de bir icabet vakti bulunmaktadır; yine aynı zaman dilimi, meleklerin de hazır bulunduğu bir an olmaktadır.

Enes İbni Malik'dan rivayet edildiğine göre, Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:

Her kim Cuma günü ve gecesi, bana yüz kere salat okursa, Allahu Teala onun ahiret isteklerinden yetmiş, dünya hacetlerinden de, otuz olmak üzere yüz arzusunu yerine getirir ve size hediyeler geldiği gibi, o salatları da bana arz edecek bir meleği Allahu Teala bu hususta görevlendirir. Şüphesiz benim ölümümden sonraki bilmem, sağken bilmem gibidir.
 
Peygamber şöyle buyurmuştur:

Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür Adem (as) o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır»

Cuma gününde bir saat vardır ki, hangi mü'min o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder.

Bir cuma günü Allah Rasûlü: "Ey Müslümanlar! Bu öyle bir gündür ki, Allah Teala, onu sizlere bayram kılmıştır" buyurmuştur.

Cuma günü yapılan hayırlı işlerin de özel kıymeti, kutsiyeti ve makbuliyeti vardır Amellerin sevabı, cuma gecelerinde binlere çıkar.
 
Peygamber şöyle buyurmuşlardır:

"Kıyamet gününde her merhalede bana en yakın olanınız, dünyada bana en çok salat ve selam getireninizdir Kim, cuma günü ve cuma gecesi bana salat ü selam getirirse, Cenab-ı Hak onun yetmişi ahiret ve otuzu dünya ihtiyaçlarından olmak üzere yüz hacetini giderir.

Sonra Allah bir meleği vazifelendirir Size nasıl hediyeler gelirse o da kabrime girer, bana salat edeni adı, nesebi ve kabilesine kadar haber verir Ben de onu beyaz bir deftere yazarım"
 
Cuma haftanın, ramazan yılın, hac ise ömrün ölçüsüdür

"Toplamak, bir araya getirmek"anlamındaki (cem') kökünden türetilmiş bir isim olan cum'a (cumua, cumaa) kelimesi, aynı zamanda Kur'ân-ı Kerim'in  sûresi'nin de adıdır.

Cuma günü, bütün müslümanların, namaz için ve Allah'ı zikretmek için toplandıkları (meşhûd oldukları) bir gündür Şu iki hadis de, cuma gününe "meşhûd" dendiğine delalet etmektedir:

"Cuma günü bana çokça salat ü selam getirin Çünkü bu gün, meleklerin kendisini müşahede ettiği, hazır bulunduğu meşhûd bir gündür"

"Melekler, cuma günü camilerin kapılarında hazır bulunurlar ve (girenlerin) adlarını yazarlar İmam minbere çıkınca, bu sahifeler dürülür-kapatılır"

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. [Taberani]

Allah'a ve ahirete inanan, Cuma namazına gitsin! [Taberani]

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. [Taberani]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk verilir. [Taberani]

Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbi mühürlenir [iyilik yapamaz olur], gafil olur.[Müslim]

Büyük günah işlenmediği müddetçe, beş vakit namaz ile Cuma namazı, öteki Cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir. [Müslim]

Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye Cehennem ateşi haramdır. [Tirmizi]

Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. [Tirmizi]

Seferi olana Cuma kılmak farz değildir, kılarsa farz sevabını alır. (Hindiyye)

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. [İ.Gazali]

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. [Ramuz]

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. [Ebu Nuaym]

Yalnız Cuma günü oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutun. [Buhari]

Cuma günü  salevat getirenin,  yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. [İsfehani]

Sünnet ve mekruh olduğu bildirilen bir işi yapmamalıdır! Bunun için Cuma günü orucu perşembe veya cumartesi ile birlikte tutmalıdır!(Redd-ül Muhtar)

Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn [yani iki Kul euzüyü] okuyan kimseyi, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.[İbni Sünni]

Cuma günü sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur.[İbni Sünni]

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. [Deylemi]

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar.

Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. [Deylemi]

"Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. O gün Allah Adem'i yaratmıştır. Adem o gün cennete konulmuş ve yine o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet cuma gününden başka bir gün kopmayacaktır." (Tirmizi)

@erolkaranet - 04.02.2021 
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.