@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Borcumdan Dolayı Avukatlar Yakınımı Arayabilir mi ?Bir borçtan dolayı borçlunun defalarca aranması taciz sayıldığı gibi, bir avukatın, bir hukuk bürosunun, bir avukat yardımcısının, bir sekreterin, çağrı elemanının borçla alakası olmayan kişileri araması ya da sms, eposta vs. gibi iletişim araçlarıyla ulaşması suç sayılmaktadır.


Ailenizi yedi sülalenizi rahatsız eden avukatları şikayet edebileceğiniz emsal karar hemen aşağıda.

Aşağıda verilen emsal karar ile avukatın aile üyelerini araması suç sayıldı. 

Rahatsısız olduğunuza kanaat getiriyorsanız, savcılığa başvurmanız yeterlidir.

İdari başvuru için önce ilgili firmaya müracaat zorunlu kılınmış.

Avukatlık büroları tahsilat veya haber verme büroları değildir. Sürekli mesaj atma ve arama, huzur ve sükunu bozma suçtur.

Borçluya bildirim, bilgilendirmek maksadıyla bir kez yapılır, sürekli mesaj göndermek telefonla aramak taciz niteliği taşımaktadır.

Yasa dışı bir uygulamadır. Borç bildiriminde bulunan kurum ve kuruluşlar da tüketiciyi bilgilendirmek amaçlı bir kez bildirim yapabilirler ya da arayabilirler.

Sürekli mesaj ve arama huzur ve sükûnu bozma suçudur. Mevzuatta; borçluyu telefonla tahsilata icbar ,alacaklıya veya alacaklı vekili avukata tanınmış bir yol değildir.

Ayrıca avukatlık kanununun 34, 55, 134, ve 136 maddelerinde bu açıkça belirtilmiştir

Tüketiciler böyle bir durumla karşılaşmaları halinde savcılıklar ile barolara şikayette bulunabileceklerdir.

Barolar Birliği'nin bu konuda disiplin cezası verdiği çok sayıda karar var.

Türkiye Barolar Birliği, 31.01.2015 tarihli ilgili Disiplin Kurulu Kararı'nda, 'Barolar Birliği, borçlu yararına olduğu düşünülse dahi takip sonrasında yapılacak bütün yazışmaların İcra Müdürlüğü aracılığı ve karşı taraf vekili ile yapılması, uyarının taciz boyutlarına varmaması gerekir' demiştir.

Savcılık da 'hakaret' ve 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma' suçundan 2,5 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açabilmektedir.

Tüketiciler, Cumhuriyet başsavcılıklarına Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123'üncü maddesinde düzenlenen 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunabilir.

Zira TCK 123'te de açıklandığı üzere 'Sırf huzur ve sükunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir' hükmü vardır"

Bu konuda "Kişisel Verileri Koruma Kurulu"nun bir karar örneği aşağıdadır.

"İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2019 Tarihli ve 2019/166 Sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi : 31/05/2019
Karar No : 2019/166
Konu Özeti : İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kurul kararı

İlgili kişinin, şahsına ait telefon numaralarına gönderilen ve kendisine ait olmayan içerik barındıran kısa mesaj (SMS) nedeniyle veri sorumlusuna başvurduğu; veri sorumlusu tarafından verilen cevapta, bu gönderimin personel hatasından kaynaklandığı ve başka bir aboneye ait giriş yapılırken 1 rakam hatası sonucunda ilgili kişiye SMS gönderildiği tespit edilerek yanlışlığın derhal düzeltildiğinin belirtildiği; ancak, kendisine gönderilen SMS’te kişisel verileri yer alan kişinin yeğeni olduğunu ve yeğeninin telefon numarası ile kendisine ait telefon numarasının 1 rakam değişikliği / yanlışlığı ile karıştırılmasının mümkün olmadığını belirterek veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılmasını talep ettiği başvurusunun incelenmesi neticesinde,

Gerek bir şirketler grubuna borçlu olduğu belirtilen ve şikayetçinin yeğeni olduğu anlaşılan şahsa ait ad, soyad ve hizmet numarasının şikayetçiye ait hatta gönderilmesi, gerekse şikayetçiye ait telefon numarasının, Kanunda düzenlenen işleme şartlarından herhangi birine dayanmadan işlenmesi şeklindeki tek bir harekete bağlı iki farklı veri işleme faaliyeti sonucunda Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşılan veri sorumlusu avukat hakkında, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

@erolkaranet - 01.12.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.