erolkaraİSLAM Tarihçisi Aly Mazaheri, “Ortaçağda Mescitler, Ramazan ve Hac” adlı makalesinde, hac kafilesi üzerinden dönemin Hac yolculuğu şöyle tasvirler:

İbn Cubeyr’den şu alıntıyı yapar; “Her zaman kendilerini temsil ettirdikleri halde, bu yıl şahsen kutsal yerleri ziyaret etmeye karar vermiş birçok asil kadın vardı...”

Bahriye Üçok’un çevirisini yaptığı ve A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 1962’deki sayısında yayımladığı makale, asil kadınların Kervanda üç prenses “... Diyarbakır ve Bizans’tan yeni alınmış toprakların Atabeyi İzzüddin Mesud’ın kızı bir prenses vardı.

Bu prensese Musul Emir’i Muizüddin’in annesi, diğeri de Azerbaycan Atabeyi Şemsüddin İldeniz’in kızı olan iki Selçuklu prensesi eşlik ediyordu.

Bu çok dindar ve merhametli asil kadınlar, her konak yerinde esirleri vasıtasıyla 40’ar deve yükü elbise, su ve yiyecek dağıtıyorlardı. Uzun mesafeleri aşmak için kafile, gece bile seyahate devam ederdi.

Tahtırevanlarında yastıklar üzerine iyice yerleşmiş, yahut binek hayvanının boynu üzerine uzanmış hacılar, develerin adımlarının ritmiyle salınarak sakin sakin uyurlardı. Kervan ağır ağır ilerler ve bu görülmeye değer fevkalade bir temaşa teşkil ederdi. İbn Cubeyr, ‘Gündüzleri bakılınca yelkenleri şemsiyeler ve tahtırevanların perdeleri olan kayıklarla dolu bir deniz göründüğü sanılır’ diyordu; geceleri esirler tarafından hayvanların önü sıra taşınan sayısız meşaleler, çölü yıldızlı bir semaya dönüştürüyordu.

Dur emri, çadırları kurmak ve bozmak işareti ve nihayet en küçük müşterek hareket varıncaya kadar İbn Cubeyr’in dediğine göre, gümbürtüsü gök gürültüsünü andıran davullarla tanzim edilmişti.

Hacılar tek bir adam gibi askerce hareket ediyorlardı; davul sesi üzerine muazzam çadır şehri basit bir halı gibi yayılıp açılıyor; yahut dürülüp toplanıyordu. Eğer herkes istediği gibi hareket edecek olsaydı, kervan asla istenilen zamanda Mekke’ye varamazdı.

Kaynak : Hürriyet Gazetesi

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski