@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İslamiyet Ne zamandan Beri Vardır.
DİN NEYE DENİR?
Din, akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur. Dinler başlıca üç kısma ayrılır:
1 - Hak Din: Allah tarafından peygamber aracılığı ile insanlara bildirilen,hiçbir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelen din’dir. Bu özellikleri taşıyan din,bizim dinimiz olan İslam Dini’dir.
2-Muharref Dinler: Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile bildirdiği halde sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dinlerdir. Bunların peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerle hiç bir ilişkisi yoktur.

DİNLER ARASINDA İSLAM’IN YERİ
İlk insan olan Hz. Adem (a.s) aynı zamanda ilk peygamberdir. MÜSLÜMAN'DIR. insanlığın ilk dini de Hak din’dir. Hz. Adem’den Hz. MUHAMMED’E (a.s) kadar gelen bütün peygamberler insanlara Allah’ın birliği inancını tebliğ etmişler ve Allah’a nasıl ibadet edileceğini öğretmişlerdir.
Ancak Hz. İsa'ya (a.s) kadar gelen din anlayışları peygamberlerin tebliğ ettiği iman esasları ve dini hükümler zamanla bozulmuş ve asılları kaybolmuştur.
Bunun üzerine Yüce Allah,son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s) aracılığı ile bütün insanlara en mükemmel din olan İSLAM’I bir kez daha tebliğ görevi vererek kullarına bir kez daha ve SON olarak tebliğ ettirmiştir.

Bugün yeryüzünde gerçek din,İslam Dini’dir.
Batıl dinlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Allah katında tek ve makul olan din İslam'dır. Bu gerçek Yüce Allah tarafından Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir.
“Allah katında din, şüphesiz İslam'dır“ ( Al-i İmran suresi 19 ) „
"Kim İslam’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır” (Al-i İmran suresi 85 )

İSLAM DİNİ’NİN GAYESİ

İslam'ın getirdiği hükümler,insanların mutluluğunu amaçlamaktadır.Bu hükümlere uygun hareket edenler hem dünya hem de ahiret mutluluğunu kazanacaktır.
İslam Dini’nin Hükümleri İki Kısımdır:
1-İman: İnsan,iman esaslarına inanmakla manevi gıdasını almış,kalbini yanlış inançlardan temizleyerek doğru inançla süslemiş ve gerçek değerini kazanmış olur.
2-Amel: Amel,insanların yaptığı işlerdir.Amel ile ilgili hükümler ikiye ayrılır. 
a) Allah’a karşı ibadet görevleri. 
b) İnsanların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen hükümler.

İSLAM DİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ
1- İslam,son dindir.İslam dini’nden başka din gelmeyecek,hükümleri kıyamete kadar devam edecektir.İslam dini’ni insanlara tebliğ eden Hz. Muhammed ( s.a.s ) son Peygamberdir, ondan başka peygamber gelmeyecektir.
2- İslam evrensel bir dindir. İslam dini bütün dünya milletlerine gönderilmiştir.
3- İslam dini’nin hükümleri bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mükemmeldir. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç kalmamıştır.
4- İslam dini, kendinden önce Allah tarafından gönderilen peygamberleri ve ilahi kitapları tasdik eder.
5- İslam dini,bütün milletlere gönderilen ve kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan din’dir.

İSLAM’I EVRENSEL YAPAN ÖZELLİKLER
İslam dini’ni evrensel yapan bir çok özellıkler vardır.Bunlardan bazıları şunlardır:
1- İslam Bütün İnsanlığa Gönderilen Son Din’dir: İslam,bütün insanlığa gönderilen ve kıyamete kadar devam edecek olan son ilahi din’dir.Nitekim;Peygamberimiz, İslam dini’ni dünya milletlerine tebliğ etmek maksadıyla o dönemdeki ülkelerin devlet başkanlarına mektuplar göndererek onları İslam dini’ni kabul etmeye çağırmıştır.
2- İslam Akıl ve İlim Dini’dir: İslam dini, akla büyük önem vermiş,mükellef olmak için akıllı olmayı şart koşmuştur.Bilgiye de üstün bir değer veren dinimiz ,daima okumayı ve öğrenmeyi emretmiş,bilgi öğrenmenin her zaman Müslüman farz olduğunu bildirmiştir.
3- İslam Hem Dünya Hem de Ahiret Dini’dir: İslam dini’nin amacı ; insanın hem dünya hem de sonsuz olan ahiret hayatında mutlu olmasıdır. Dinimiz, dünya durdukça insanların her çağda mutlu olmasını ve yükselmesini sağlayan,hem fertlerim hem de toplumun ihtiyaçlarına cevap veren prensipler koymuş dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını göstermiştir. Bu konuda İslam'ın getirdiği prensiplerin özeti şudur:”Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalış“
4- İslam Kolaylık Dini’dir: İslam dini’nde güçlük yoktur.Kolaylık vardır.Dinimizin emirleri bizi olgunlaştırmak ve daha yüksek bir hayata hazırlamak içindir.İbadetlerin yapılmasında gücümüz dikkate alınarak dinimiz bir çok kolaylıklar göstermiştir Mesele; Yolcular dört rekatlı farz namazları iki rekat kılar.Namazı ayakta kılamayan oturarak kılabilir. Ramazan’da oruç tutmaya gücü yetmeyen hastalar iyileşince tutar.iyileşme ümidi olmayan hastalarla ,oruç tutamayacak durumda olan yaşlılar ise tutamadıkları oruç yerine fidye verirler. İnsanın gücü ve ihtiyaçları dikkate alınarak zorunlu hallerde dinimizin getirdiği daha pek çok kolaylıklar vardır. Bu sebeple İslam'ın hükümleri her zaman her yerde uygulanabilir özelliklere sahiptir.
5- İslam’da Aşırılık Yoktur: İslam'ın hükümleri akla ve insanın yaratılışına ( fıtratına ) en uygun hükümlerdir.Bizim görevimiz ise bunlara uymaktır. Yapılması emredilmediği halde, din adına aşırı giderek kendine eziyet etmek,helal olan dünya nimetlerinden uzaklaşıp sıkıntılı bir hayat sürmek İslam dininde yoktur.
6- İslam Barış ve Sevgi Dini’dir: İslam'ın bir gayesi de ;insan sevgisini, insan haklarına saygıyı, kalplere yerleştirerek toplumda devamlı bir huzur ve barış sağlamaktır.Dinimizin bu amaçla birçok kurallar koymuş,birbirimizi sevmeyi,başkasının hakkına saygılı olmayı,gerçek mü’min olmanın şartı saymıştır

Güncelleme : 26.02.2021 @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.