@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hasan Kethüda Ya da Ekmekçizâde Ahmed Paşa SebiliEKMEKÇİZADE AHMETPAŞA SEBİLİ


Mevcut sebillerin en eskisi ise Vefa’daki 1565 tarihli Hüsrev Kethüdâ veya Ekmekçizâde Ahmed Paşa Sebili’dir.

Ekmekçizade Ahmet Paşa Külliyesi’nin köşesinde yer alan sebilin, arşiv kaynaklarında Hüsrev Kethüda sebili olarak geçtiği bilinmektedir.

Bunun sebebi, Ekmekcizade’nin bu sebili ya ihya etmesiyle ya da yeniden yapmış olmasıyla açıklanabilir. Çeşme 17. asır mimari özelliklerine sahiptir ve 18. asrın sonlarında meydana gelen depremde zarar gören bu çeşme yakın dönemde bir tamir geçirmiştir.
Hasan-kethüda Sebili (1565/1566). Yuvarlak kemerli pencereleri tunç parmaklıklıdır; köşelerde mukarnas başlıklı mermer sütunlar vardır.

Vefa’da, Molla Hüsrev Camii karşısındaki köşede, Ekmekçizâde Ahmet Paşa Medresesi’ne bitişik olarak yer alan Hüsrev Kethüda Sebili, günümüzde ayakta kalan en eski sebildir. .Klâsik Osmanlı mimarlığının özelliklerini taşıyan yapı, ne yazık ki bugün özgün halinden uzak. Çatısı çökmüş, yol ve kaldırımın yükseltilmesinden dolayı alt kısmı da maşrapa deliklerine kadar gömülmüş.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.