@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hac Kafile Başkanının Görevleri
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Yönergesine göre kafile başkanlarının sorumlulukları nelerdir

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC YÖNERGESİ

Bu Yönergenin amacı, hac organizasyonunu yürütmek üzere yurtdışında görevlendirilen kafile başkanının görev ve yetkilerini tespit etmektir.

Kafile başkanının görev yetkileri

MADDE 57- (1) Başkanlık ve acentada görevlendirilen kafile başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Seyahatten önce, sorumlu olduğu kafilesindeki yolcular ve din görevlileriyle birlikte toplantı ve seminerler düzenlemek, kendisine grup verilmesi halinde grubuyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

b) Hareketten önce din görevlilerini toplayarak hareket hakkında gerekli bilgi ve talimatları vermek, il müftülüğü-acenta yetkilisi ile işbirliği yaparak, yolcuların ilden düzenli bir şekilde yola çıkarılmalarını sağlamak,

c) Yolcuları yurt dışı çıkış harçlarını seyahat öncesi yatırmaları hususunda uyarmak,

ç) Seyahat esnasında kafilesindeki otobüslerin birbirlerinden kopmadan düzenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak,

d) Seyahat esnasında mola yerlerini ve sürelerini din görevlileri ile görüşerek tespit etmek ve mola yerlerinde kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

e) Gümrük giriş ve çıkışlarındaki işlemlerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak,

f) İrşat hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak ve yolculara hac ibadeti hakkında bilgiler vermek, vakit namazlarının zamanında ve cemaatle kılınmasını sağlamak,

g) Yolcuların yerleşim planlarına göre Mekke ve Medine'deki bina ve oteller ile Arafat’ta ve gerektiğinde Mina’da çadırlara yerleştirilmesini sağlamak,

ğ) Arafat'ta merkezden yapılan irşat programının dışında kalan sürede irşat hizmeti vermek,

h) Mekke ve Medine'de yolcuların kaldığı odalara periyodik ziyarette bulunmak ve durum tespiti yapmak,

ı) Bölge ve Acentalar sorumluluğuna her gün uğrayarak kafile takip defterini doldurmak, Hac İdare Merkezi ve Kiralama, İskan ve Koordinasyon Ekip Başkanlıkları ile Acentalar Sorumluluğunca verilen talimatları görevlilere ulaştırmak ve bunların eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak,

j) Yolcuların ibadetlerini eksiksiz yapmalarını sağlamak, Kabe, Mescid-i Nebevi ve ziyaret yerleriyle ilgili gerekli bilgileri vermek,

k) Meşair intikallerini Hac İdare Merkezinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirmek,

l) Kaybolan yolcuların bulunması için durumu bölge irtibat bürosuna bildirmek ve gerektiğinde bunlara yardımcı olmak,

m) Hastalanan ve hastanelerde yatan yolcuları ve bunlarla ilgili işlemlerin takibini yapmak üzere durumu ilgili ekiplere bildirmek, ayrıca, kafilesindeki hasta yolcuların Arafat’a çıkıp çıkmadıklarının takibini yapmak, çıkamayanlar olması halinde ise gerekli tutanakları hazırlayıp Bölge ve Acentalar Sorumluluğuna teslim etmek,

n) Vefat edenlerin iş ve işlemlerinin takibini yaparak, sonucundan Bölge ve Acentalar Sorumluluğuna bilgi vermek.

m) Hac İdare Merkezi'nin bilgisi dışında, her ne ad altında olursa olsun yolculardan para toplanmasına mani olmak, yolculara can ve mal emniyeti konusunda gerekli uyarılarda bulunmak, verilen talimatlara uymaları konusunda onları sık sık uyarmak,

o) Mekke ve Medine'den ayrılırken herhangi bir sebeple kafilesinden ayrılan veya geri kalan yolcular hakkında Bölge ve Acentalar Sorumluluğuna bizzat bilgi vermek ve bunlara ait pasaport ve biletleri bağlı olduğu Bölge ve Acenta yetkilisine teslim etmek,

ö) Mekke ve Medine'de yolcuların kaldığı evler ile Arafat ve Mina’daki çadırlarda organizasyona dahil olmayan kişilerin kalmasına müsaade etmemek,

r) Din görevlilerine, sorumlu oldukları görevleri yaptırmak,

r) Yerleşim yaptığı binada din görevlilerince tutulacak nöbet çizelgesini hazırlamak ve bunun uygulanmasını sağlamak,

s) Yolcuların dönüşü ile ilgili manifestoları hazırlayarak, havalimanında ilgililere teslim etmek,

ş) İrşat ekibi başkanlığınca görev verilmesi halinde bu programlara katılmak,

t) Kafilesindeki din görevlilerinin kılık, kıyafetinin düzgün ve temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak,

u) Yolcuları hurma, zemzem ve diğer hediyelik eşyalarını, resmi olmayan kargo şirketleriyle göndermemeleri konusunda bilgilendirmek,

ü) Maiyetindeki din görevlilerinden (Yurtdışından gelen din görevlileri dâhil) hac organizasyonlarında görevlendirilmesi uygun olmayanlar varsa bunlar hakkında gerekçeli olarak düzenleyeceği raporu yurda dönmeden önce tanzim ederek son bulunduğu yerdeki (Mekke veya Medine) Bölge ve Acentalar Sorumluluğuna teslim etmek.

v) Arafat ve Mina için yolculara verilen kumanya veya sıcak yemeğin düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak,

z) Acentalarda görevlendirilen kafile başkanları, ibadet ve organizasyonda birliği sağlamak amacıyla, Başkanlık ile Acenta arasında koordineyi sağlamak ve çözümlenemeyen problemlerin olması halinde Acentalar Sorumluluğuna konuyu en kısa zamanda iletmek,

aa) Yolcuların, kurbanlarını İslam Kalkınma Bankası aracılığı ile kestirmelerine öncülük etmek, özel kurban organizasyonlarına itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulunmak,

ab) Talep edildiği takdirde din görevlileri hakkında değerlendirme formu doldurarak, yurda dönüş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe sunmak,

ac) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.