@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Diyanet Logosunun Açılımı Nedir ?
Diyanet İşleri Başkanlığı logosu ne anlama geliyor. Zaman zaman logoyu incelemeye kalkanların bile işin içinden çıkmadığı logoyu gündemimize aldık.

Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın logosunu merak edenler için incelemeye çalıştık.

Diyanet İşleri Başkanlığı genelgelerinde yer aldığı şekliyle logonun tanımlaması şöyle ;

Logo genel olarak bir dairedir. Dairenin içinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ana faaliyet alanlarından en önemlisini simgeleyen bir cami yer almaktadır. Üst yarım çember 24 adet parçadan oluşmuştur. Alt yarım çember “diyanet işleri başkanlığı” yazısından oluşur. Logo, dikey ve yatay simetrik özelliklere sahiptir. Yazıların soldan ve sağdan okunması ile çemberlerin eşit iki parçaya bölünmesi simetriyi sağlayan unsurlardır.

Logonun iç kısmını dış şekil ve yazılardan ayıran büyük çember, İslâm dininin evrenselliğinin göstergesi olarak tüm dünyayı ve insanlığı ifade etmektedir.

Logonun ortasında yer alan şekil logonun temel simetrisinin özelliklerini taşıyan ikinci simetrik simge olup, çemberin kendisi camiye, bölünmüş üst yarım daire ise dinî hizmetlerin temel merkezlerinden biri olan cami kubbesine karşılık gelmektedir.

Logonun sol ve sağ yanında yer alan simgeler simetrik olarak “diyanet” sözcüğünün ilk harfi olan “d” harfinin küçük yazılımına karşılık gelmektedir ve aynı zamanda minareyi çağrıştırmaktadır. Logonun üst yarım çemberi 24 eşit parçaya bölünmüştür. bu, “Diyanet İşleri Başkanlığı”nın kuruluş yılı olan 1924 yılının son iki rakamını simgelemektedir.

“Diyanet İşleri Başkanlığı” ibaresi boşluklarla birlikte 25 karakterden oluşmaktadır. Parçalar arasındaki kesme payı 1 karakter olduğu kabul edilerek çember 50 parçaya bölünmüştür. Her bir parça eşit büyüklükte 7.20° ‘lik açıya sahip olarak standart hale getirilmiştir.

Peki Diyanet'in Logosu ne anlama geliyor?

Bu anlattıklarımız işin grafik yönü..

Bir de manasal ve duygusal şekilde bakarak anlam vermeye çalışanların düşüncelerini ele alalım..

"Logo, dikey ve yatay simetrik özellikleri sahip,

 Sağdan okunması ile çemberlerin eşit iki parçaya bölünmesi simetriyi sağlayan unsurlar arasında;

1: Arapça metinleri sağdan sola doğru okunur. 1 numaraya baktığımız zaman Elif harfini görüyoruz.

2: Sağda Elif harfini ve elif harfine bitişik lam harfini görüyoruz,

Okunuşu ise "el" (ال): Yani lamı tarif , elif lam takısı ....

3: Elif Lam takısından sonra yani Lam harfine birleşen ح Ha harfini görüyoruz. Bu harfin ortada yazılış şekli resimdeki gözüken gibidir.

Şimdi gelelim işin gizemliğini koruyan harfe...

4: Herkesin bir türlü kavrayamadığı, okuyamadığı ve bir türlü anlam veremediği Logoyla ilgili yönergede "ö" harfinin ne işinin olduğu...

Tabi burada şunu belirtelim ki orada "Ö" harfi diye bir harf yoktur.

Oradaki harf arapçadaki "Gaf" ( ق ), harfidir. Ama gizemli yazıldığı için bunu kavramak o kadar kolay değildir.

Şimdi harfleri birleştirelim;

El H... oldu...

5: Bundan sonra gelen harfe dikkatlice bakalım . Türkçe alfabemizdeki -L- harfinin tersi Bu Arapça'da ise "Kef" harfidir.

Diyanet'in logosu hat sanatıyla yazıldığı için süsleme sanatıda son derece muhteşem olmuştur. Şimdi yeniden birleştirelim.

الحق el hak.. Kısaca diyanet'in logosunda "HAK " yazıyor.

Diyanet ile birleştirdiğimizde "Diyanet işleri Başkanlığı Hakkı temsil ediyor".

Diyenler de var.

İçi Fesatlık Kokanların Düşünceleri

Araştırmayı yaparken bazı kişilerin serbestçe yazdığı portallardane birinde bu logodan "DÖL" anlamı çıkarttıklarını görüyoruz ki, beyinlerinin içerisinde yani bilnç altında görmek istediklerini baktıkları yerde görmeye çalışanların iğrenç düşünceleri yansıyor.

Gerçi bunu paylaşana aynı sayfaya yazan bir başkası çok güzel bir cevap vermiş.

"Yok ben öyle bir simge ile senin söylediğin kelimeyi çıkartamadım... Bazı objeler üzerinde erotizm Uyarıları almak bilinçaltına giren Pornografik kareler ile ilgili..." bir başkası ise "d harfinin aynada yansıması ne zamandan beri l harfi? Bildiğin b yazıyor. İçiniz fesat " demiş.

İşin özü ne ?

Ne yandan bakılırsa bakılsın , hangi açıdan değerlendirilirse değerlendirilsin, İster iyimser ister kötümser olarak bakılsın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın logosunun bizde uyandırdığı anlam kurumun gerçek manasını ve vazifesini net olarak açıklamaktadır.

Yukarıda grafik yorumundan ve onun ifade ettiği anlamı kendilerince çıkartanları, Latin harfi ile yazılmış olan harfleri Arapça harfleri ile yorumlayanların pek haklı oldukları kabullenemez.

Çemberdi, parça idi, minare idi gibi anlam verilen grafik çözümlenmesi olsun, kaf, eliflam, mim gibi harflere eğip bükülerek anlam taşıdığı iddiası DinierkHaber olarak bize mantıklı gelmemektedir.

Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyete kadar anlam ifade eden bir kuruluş iken Cumhuriyet'ten sonra oldu bittiye getirilerek bugünkü anlamda bir Diyanet kurumuna izin verilmiştir.

Bu konuda Diyanet İslam Ansiklopedisi "Günün şartları içinde alelacele çıkarıldığı anlaşılan 429 sayılı kanun başkanlığın teşkilât yapısını belirlememiş, sadece Diyanet İşleri reisinin başvekilin inhâsı üzerine cumhurreisi tarafından tayin edileceğini (md. 3), kuruluşun başvekâlete bağlı olduğunu, teşkilât hakkında bir nizamnâme düzenleneceğini (md. 4), ülke sınırları içindeki bütün cami, mescid, tekke ve zâviyelerin idaresiyle buralardaki görevlilerin tayin ve azillerine Diyanet İşleri reisinin yetkili bulunduğunu (md. 5), il ve ilçe müftülerinin başkanlığa bağlı olduğunu (md. 6) tesbit etmiştir." diye bu durumu izah eder. (Bakınız)

Konunun özüne dönecek olursak Diyanet Logosunda yer alan "D,E,Ö,B"nin açılımı "Din Eğitim ve Öğretim Başkanlığı"ndan başka bir ifadeye oturmamaktadır.

Her ne kadar son yıllarda Diyanet;  Kızılay'ın, Turizm Bakanlığının, Yeşilay'ın, Kültür Bakanlığının, İmar Bakanlığının ve benzer bir çok kuruluşun vazifesini üstelenerek farklı bir kulvarda koşuyor olsa da özünde "Din Eğitim ve Öğretimi" yer almaya devam edecektir.

Erol Kara - 20.11.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.