@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Din Hizmetleri Uzmanlarının Özel Hİzmet Tazminatı

İlgi yazı ile; Müftülüğünüzde din hizmetleri uzmanı kadrosuna atanan personelin özel hizmet tazminatının hesaplanmasında, kazanılmış hak aylık derecesinin mi yoksa kadro derecesinin mi esas alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir. Bilindiği üzere, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın Esas alınacak sınıf, kariyer, kadro ve görev unvanları başlıklı 3'üncü maddesinde; "a) … II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde; 1) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları, … b) … II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri, … esas alınır." hükmü ile Aynı Kararın Kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunanlar başlıklı 10. maddesinde; "…kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir…" hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak yayımlanan 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin "Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" başlıklı 7. maddesinde de; mezkur Kararın 10. maddesinde geçen ifadelere yer verilmiştir. Buna göre; söz konusu personelin özel hizmet tazminatının hesaplanmasında, kazanılmış hak aylık derecesinin esas alınabileceği mütalaa edilmiştir.


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.