@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Çocuk Kaç Yaşında Camiye Getirilir

Bazı babalar küçük çocuklarını (4-5-6-7 yaş) namaz vakitlerinde camiye getirip birlikte namaz kılıyorlar. Bu cemaat arasında tartışmalara sebep olmaktadır.
Halk arasında genelde şöyle bir söz vardır. Çocukları camiye sokmuyorlar. Her cami avlusu, çocuk bahçesi haline getirilmeli .Çocuklar camilere alıştırılmalı. Gürültü yaptığı, cemaati rahatsız ettiği' için onları azarlayan kişiler var. Camiye çocuk getirilmez mi ?
Fıkıh kitaplarımızda, çocuklarla delilerin camileri pisleyecekleri endişesiyle onların camiye girmelerinin caiz olup olmadığı hakkında, âlimler farklı görüş beyan etmişler.
  • Hanefi âlimlerine göre, cemiyi pislemeleri ihtimali yüksek olduğu durumlarda, çocuklar ve delilerin camiye girmeleri tahrimen mekruhtur. Bu ihtimal yüksek değilse, tenzihen mekruhtur.
  • Malikilere göre de, camiyi pislemeleri ihtimali yüksek olduğu durumlarda veya –sözden anlamaz bir şekilde- camide gürültü yapar, oynarlarsa, girmeleri haramdır, böyle bir durum yoksa caizdir.
  • Şafiiler de yaklaşık aynı görüşteler. Onlara göre, mümeyyiz (iyiyi kötüyü farkeden) çocukların camiye girmelerinde bir sakınca yoktur. Mümeyyiz olmayanların -aynı endişeden dolayı- girmeleri haramdır.
  • Hanbelilere göre ise, mümeyyiz olmayan çocukların sebepsiz camiye götürülmeleri mekruhtur. Fakat okuma-yazma öğrenmek gibi bir ihtiyaçtan dolayı, çocuk ve hatta delilerin de camiye girmelerinde bir sakınca yoktur. (bk. el-Cezerî, el-Fıkhu ala'l-Mezahibi'l-Arbaa, I/288).
"Hiç zarar vermese de, camiye küçük çocuk getirmek mekruhtur. Zarar verir, kirletirse haram olur." Hadis-i şerifte (Camiye çocuk ve deli koymayın) buyuruluyor. .Bu hadisi şerif hadis âlim ve hâfızlarının büyüklerinden. Meşhûr altı hadîs kitabı Kütüb-i sitte'nin müelliflerinden İbn-i Mace'ye aittir.

Mümeyyiz:: iyiyi, kötüyü fark eden, söz dinleyen çocuk demektir. Yaklaşık 6-7 yaşındakiler, zihinsel bir problemleri yoksa, mümeyyiz olurlar. Hadislerde çocuklara namaz öğretme yaşının 6-7 olarak tespit edilmesi de bu mümeyyizlik vasfının o yaşlarda geliştiği içindir. Bu gün artık altı yaşındakiler okula gidiyorlar.
Çocukların 6 yaşına geldiklerinde namaza yönlendirilmesi, on üç yaşına geldiklerinde ise, daha duyarlı bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğine dair hadisler vardır. (bk. Gazali, İhya, II/217, Şevkânî, Neylu'l-Ev tar, I-II/287-88).

Cemaatte Saf Durumu
Cemaat halinde namaz kılarken erkek, kadın ve çocukların ne şekilde namaza duracakları da Peygamber Efendimiz tarafından öğretilmiş ve bu uygulama da günümüze kadar korunarak gelmiştir. Cemaat halinde namaz kılınırken ilk önce erkekler, sonra çocuklar, daha sonra da en arkada kadınlar saf yaparlar. Bu ise, saadet asrında çocukların camiye gittiğinin açık belgesidir.
Camideki cemaati rahatsız etmemeleri için özel tavsiyelerde bulunulmalıdır.
Hem maddi hem manevi açıdan camiyi kirletmemeleri için gereken önlemler alınmalı ve öğütler verilmelidir.
Söz gelimi, İslam'ın kendilerine tanıdığı haklarını bilmeli ve o yerlerin sınırını aşmamalıdır.
Örneğin, ön safta asla yer almamalıdır. Özellikle yaşlı insanlar daha fazla rahatsız olurlar.
Çocuklarıyla beraber gelen babalar, çocukları kendi saflarında değil, kendileri çocuklarının saflarında durmalıdır.
Hocalarımız tarafından cemaat de bu konuda eğitilmeli: Çocukları ufak bir söz, bir olumsuz davranışla incitmek, hayat boyu onları dinden soğutabileceğini akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu takdirde onların vebalinin hesabını da düşünülmelidir


Namaza alıştırmak için yedi yaşından büyük çocukları, zarar vermiyorsa getirmek iyi olur. Cami oyun eğlence yeri değildir. Çocukları alıştırmak için mubah olan şeyler yaptırılabilirse de, bunları başka yerde yapmalıdır.

Ayrıca okuyunuz : Camilere Saygı

Kaynak : http://www.dinimizislam.com
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.