@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Camilerde Nikah Tazeleme Duası Yapılması Doğru mu ?
Bazı camilerde hocaefendiler nikâh tazeleme duası okuyorlar. Bunun bid'at olduğunu okumuştum. O zaman nikâh tazeleme işi nasıl yapılabilecektir? Ya da nikâh tazelemek gerekli midir?

Memleketimizin muhtelif yerlerinde, cuma akşamları yatsı namazının arkasından, iman ve nikah tazelemesi yapılmaktadır. İmam efendi tevbe ve istiğfarın ardından, iman ve nikah tazelemeyi de içine alan ifadeleri söylemekte, cemaat da onunla beraber tekrarlamaktadır. Bundan maksat; bir haftalık süre içerisinde eşlerin, Allah korusun küfrü gerektiren bir durumu olmuşsa, imanlarıyla birlikte bozulan nikahlarını da yenilemektir. Zira imana zarar verecek mahiyette meydana gelebilecek bir inanç bozukluğu, nikahı da ortadan kaldırır. Bu sebeple iman tazelenince, evlilerin nikahlarını da yenilemeleri gerekir.

Bu iş, meşru bir hareket olup dinimize aykırı bir tarafı yoktur. Bu, bir nikah akdi değil, ağızdan çıkan bazı sözlerle zayıflayan nikah bağını kuvvetlendirmektir. Her hafta veya ayda bir yapılmalıdır, (İbni Abidin c. l, s. 39)

Camilerde akit yenileme doğru mu yapılıyor

Ancak, camilerdeki bu nikah tazeleme akdinin sahih (geçerli) olabilmesi için, cemaatin, eşlerinden bu nikah yenileme hususunda vekalet almaları; ve yine cemaatin de birbirlerinin nikah şahidi olmaları lazımdır. Bu önemli iki noktaya dikkat edilmesi gerekir. Günümüzde, cemiyeti yanlış yollara sevkeden yayınların, meydana gelen ferdi-ailevi, ictimai-iktisadi ve idari, hatta kültürel hadiselerin tesirinde kalarak isyan ve inkarcılığa düşmek; günlük konuşmalarda farkında olarak veya olmayarak İslamın kesin emir ve yasaklarını umursamaz tavır ve hareketlerde bulunmak ve bütün bunların neticesinde ortaya çıkan inanç bozuklukları, böyle bir iman ve nikah tazelemeyi gerektiren sebeplerin başında gelmektedir. O bakımdan, bu güzel adetin devam ettirilmesinin, insanımız için lüzumlu ve zaruri olduğunu düşünüyoruz.

Nikâh tazelemek demek, yeniden nikâh kıymak demektir. Bazı camilerde, (Allahümme innî ürîdü en üceddidel imane vennikâhe tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) okunup, tevbe ve tecdîd-i iman ve nikâh yapılıyor. Hanımından vekâlet alan erkekler, birbirlerine şahit oldukları için, nikâhları tazelenmiş olur

Soru: Nikah hangi hallerde tazelenir, şartları nelerdir? Hülle hangi durumda icap eder, hangi kitapta bulunur?

Cevap: Nikah bağının kopmasına sebep olan "Sen benden boş ol" demek gibi bir söz ağızdan çıkmış ise, nikah akdinin devamı için iki yol vardır. Ağızdan çıkan söz, talak-ı ric'iyi gerektiriyorsa, üç adet geçmeden karısına "Sen, eskiden olduğu gibi yine benim zevcemsin" demesi gibi bir müracaatla veya onun yatağına girip yatması ile; şayet talak-ı bayin ise, yeni bir nikahın şahitler huzurunda kıyılması suretiyle olur.

Ağızdan çıkan söz, boşamada kullanılan lafızlardan biri değilse ve diğer sözlerden, yani nikah bağını koparmayan bir kelime ise nikah bağı kopmuş olmaz. Ancak, nikah bağının elyafını zedeleyebilir. Bu sebeple, haftanın muayyen günlerinde "Tecdid-i nikah" usulü, camilerimizde yapılagelmiştir. Bu hususun meşruiyeti fıkıh kitaplarımızda tespit edilmiş bulunmaktadır.

(Hülle mes'elesi için Ö.N.Bilmen'in Hukuk-ı İslamiyye Kamusu'nu okumanızı tavsiye ederiz)

Derleme @erolkaranet - 23.11.2019
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.