@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Şirket Aracını Alkollü Kullananlar Yandı

Şoför olarak çalıştığı şirket aracını alkollü şekilde kullanan şahıs, tazminatsız şekilde işten kovuldu. 
Mahkemenin 'tazminat almalı' dediği alkollü sürücüye kötü haber Yargıtay'dan geldi. 
Emsal kararla çalıştığı şirket aracını alkollü kullananların tazminatsız şekilde işten çıkarılmalarının önü açıldı
İddiaya göre, şoför olarak çalıştığı şirkete ait aracın direksiyonuna alkollü olarak geçen genç kazaya karıştı. Trafik polislerinin yaptığı kontrolde şirket aracını kullanan gencin 0.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol alıp şirket aracıyla kazaya karışan şoför, tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş mahkemesinin kapısını çalan şoför, kazada kendisinin kusursuz olup, diğer araç şoförünün tam kusurlu olduğunu, buna rağmen iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğini ileri sürdü. Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini istedi. Davalı iş yeri sahibi ise davacının karıştığı trafik kazasında 0,50 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle iş akdinin sona erdirildiğini, alacağı olmadığını savundu. Mahkeme, iş sözleşmesinin feshine konu kazada davacı 0,50 promil alkollü olsa da kazanın oluşumunda kusuru bulunmadığına, buna göre iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığına karar verirken, davalı şirket kararı temyiz etti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alkol alıp sorumsuzca davranarak şirket aracının direksiyonuna geçen şoförü kusurlu buldu. Kararda, ''Davacının sabah saatlerinde maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasına karıştığı, yapılan ölçümde davacının 0,50 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve davacının kazadan önceki akşam alkol aldığını kabul ettiği anlaşılmıştır. Şoför olarak çalışan davacının iş yerine ait aracı alkollü olarak kullanması işverene 4857 saylı Kanun'un 25/II-ı madde hükmüne göre haklı fesih imkanı verir. Davacı, feshe konu kazada kusurlu olmasa dahi alkollü olarak direksiyon başına geçmesi nedeniyle haklı feshe sebebiyet vermiştir. Buna göre mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatına yönelik taleplerin reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile kabulü isabetsizdir. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir'' denildi.

Karar Örneği
Şoför olan işçinin aracı alkollü kullanması
Yargıtay Hukuk Dairesi, E:2016/18092, K:2019/1008, T:15.01.2019
“Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı asıl işverenin işinde, alt işveren nezdinde şoför olarak çalışan davacının 08/07/2013 tarihinde sabah saatlerinde maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasına karıştığı, yapılan ölçümde davacının 0,50 promil alkollü alduğunun tespit edildiği ve davacının kazadan önceki akşam alkol aldığını kabul ettiği, anlaşılmıştır.
Şoför olarak çalışan davacının işyerine ait aracı alkollü olarak kullanması işverene 4857 saylı Kanunun 25/II-ı madde hükmüne göre haklı fesih imkanı verir. Davacı, feshe konu kazada kusurlu olmasa dahi alkollü olarak direksiyon başına geçmesi nedeniyle haklı feshe sebebiyet vermiştir. Buna göre Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatına yönelik taleplerin reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile kabulü isabetsizdir.”

İşte o Kanun Maddesi
İş Kanunu m. 25: İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı
İşverene iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme yetkisi veren nedenler İş Kanunu’nun 25’inci maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre; işveren yönünden haklı fesih nedenleri şu şekildedir;
I. Sağlık sebepleri
II. Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri
III. Zorlayıcı sebepler
IV. Gözaltına alınma veya tutuklanma hâlinde devamsızlık

@erolkaranet - 21.10.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.