@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Bugün Cuma.. Gelin Dua Edelim
Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ

Bütün hamd ü senalar sanadır Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım

Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız

Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık : -

Ey kerim ve rahim olan RABBİMİZ, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lutfuna, rahmetine, keremine bıraktık Senden yardım bekliyoruz

Belki layik değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır

Ey ( ol ) emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve
( yok ol ) emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, rahman ve gufran olan, gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki, senden başka ilah yoktur

Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH’ım : -‘’Bana dua edin, duanızı kabul edeyim’’ buyurdun

‘’Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim’’ buyurdun
Bizim şu acizane, halisane, salihane, duamıza icabet eyle,
Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle,
En güzel isimlerinle bize tecelli eyle
Bizi, hakk’ı bilenlerden, hakk’a tabi olanlardan ve hakk’ı yaşayanlardan eyle
Bizi, batılı batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle
Bizi, rızanı kazananlardan, rahmet’i rahman’a kavuşanlardan eyle
Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle
Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle
Yalvarıyoruz, bizi, cemalini, rü’yetini görenlerden eyle YA RABBİ

ALLAHIM
Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle
O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle Şüphesiz sen vaadinden dönmesin
Ehl’i beytini, ashabını ve O’nun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle
Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seniyelerini yaşayanlardan eyle
Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle
O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş’alesi eyle
Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle
Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle
Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefa’atine bizi de nail eyle
Bizi, O’na yakın eyle, bizi O’na muhtaç eyle
Bizi, O’na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle YA RABBİ

ALLAHIM
Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle
Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle
Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle
Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle
Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle
Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle
Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle

ALLAHIM
Kuranı kerim hürmetine, O’nun bereketiyle bizi affeyle
Bizi, kuranı kerimi okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle
Kuranı kerimi dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatci eyle
Bize, kuranı kerimin saadetini, selametini nail eyle
Bizi, kuranı kerimin kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ

ALLAHIM
Okuduğumuz kuranı kerimi ve hatmi şerifi izzetinde kabul eyle
Hasıl olan sevabı, öncelikle sevgili peygamberimizin ruhu şerifine ikram eyle
Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin pak ruhlarına ikram eyle
İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin, mazlumin, masumin ruhlarınada hediye eyledik vasıl eyle YA RABBİ
Topraklar altında hak ile yeksan olmuş, dünyada kimi kimsesi kalmamışların ruhlarını da hissedar eyle
Dualar bekleyen kaffe i ehli imanın ruhlarını da haberdar eyle
Bu duayı okuyan kardeşlerimizin, mevtalarını da hissedar eyle
Ruhlarını şad eyle
Makamlarını cennet eyle
Derecelerini ali eyle
Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle
Seyyi’atlarını hasenatla tebdil eyle
Dünyada kalanlara yardım ve hidayet eyle
Sabrı cemiller lutfeyle
Onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle YA RABBİ

ALLAHIM
Bizi, son nefesimizde, iman ile, İslam ile, kur’an ile, göçenlerden eyle
Kelime’i şehadet, kelime’i tevhid’i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle
( EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH )
Dar’ı bekaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neş’e ile gidenlerden eyle
Bizi, ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle
Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ

ALLAHIM
Hayatta iken yaptığımız bütün ibadat ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle
Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lutf eyle
Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel’i Salih işleyenlerden eyle
Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle
Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden, şükredenlerden eyle
İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle
Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle
Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle YA RABBİ

ALLAHIM
Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle
Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle
Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle
Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, Mücahid olan güzel kullarından eyle
Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle
Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ

ALLAHIM
Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle
Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle
Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle
Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle
Hayırları feht eyle, şerleri def eyle, sunumuzu hayır eyle
Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle
Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle
Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle

Alıntı - Yunus Emre Soylu

Derleme @erolkaranet - 12.03.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.