@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tevbesi Allah Tarafından Kabul Edilen Sahabi Hz. Ka’b bin Malik (r.a.)

Tevbesi Allah Tarafından Kabul Edilen Sahabi Hz. Ka’b bin Malik (r.a.)

Osmanlı devrindeki kayıtlarda Ashab-ı kiramdan olduğu zikredilmektedir. Sahabelerin ileri gelenlerinden olup, vahiy kâtiplerindendir.

Ka’b hz’nin kabri şerifi Eyüpte Ayvansaray’da Yavedut cami’nin karşısınddır. Türbe II. Mahmut Han zamanında 1835 tarihinde ve Sultan Abdulmecit han zamanında 1858 de tamir edilmiş ve şimdiki halini almıştır.

Kabri üzerinde süslü bir hatla ” Ashab’tan Ka’b Hazretleri” yazılıdır.

İstanbul seferlerine iştirak eden Ka’b künyesinde 4 tane sahabe olduğu görülmektedir. Allah dostlarının keşf-i kurub hadisesi ile buradaki sahabenin Ka’b bin Malik (ra) olduğu kabul görmüştür. Ka’b bin Malik (ra) sevgili Peygamberimizin (asm) meşhur üç şairinden biridir. İkinci Akabe Biatı’na katılmış. Tebük Seferi dışında bütün gazvelerde bulunmuştur. Uhud Harbi’nde büyük kahramanlık gösterip 17 yerinden yaralanmış, hayatının sonlarına doğru da gözlerini kaybetmiştir.

Ka’b Bin Malik (ra)’ın başına gelenler, tövbesi ve sonrasında inen ayet hepimizi ders çıkarması gereken olayları çok iyi anlamak lazım

Tevbe suresi 118. ayette Ka'b bin Malik ve diğer iki arkadaşının konumu ibret verici bir şekilde gözler önüne serilmektedir. İhmal ve gevşeklik sonucu içine düştükleri duruma işaret eden bu ayetten günümüze değgin çıkarımlarda bulunmak da mümkündür. Söz konusu ayet-i kerime, içerdiği uyarıların yanı sıra "sabır" ve "tevbe"nin önemini de vurgulamaktadır:

"Savaştan geri kalan üç kişiyi de bağışladı. Öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisleri de kendilerine dar gelmişti ve Allah'tan başka bir sığınakları olmadığını iyice anladılar. Sonra onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah, yalnızca O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir."

Ka’b b. Mâlik (ra), tarihçilerin çoğuna göre Hicretin 50. (M.670) yılında Muaviye b. Ebû Süfyan’ın halifeliği esnasında 77 yaşında iken bazı tarihçilere göre İstanbul'da şehit olduğu bazılarına göre ise Medine’de vefat ettiği belirtilir.


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.