@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Sözleşmeli İmamlar Kadrolu Olarak Atandıklarında Yolluk Alabilir

Yüksek mahkeme " Sözleşmeli İmamlar Kadrolu Olarak Atandıklarında Yolluk Alabilecekler" dedi.

Danıştay 11. Dairesi tarafından verilen karara göre sözleşmeli personel statüsünde bulunan imamların, kadrolu imam olarak atandıkları yeni görev yerlerine giderken yolluk alabilecekleri ifade edildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde sözleşmeli imam hatip olarak görev yaparken, kadrolu olarak Karabük Demirli köyüne atanan imam, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluk ücretinin ödenmesi istemiyle idareye başvuru yaptı.

Ancak başvurusu reddedildi. Başvurusu reddedilen işlemin iptal istemiyle Zonguldak İdare Mahkemesine dava açıldı. İdare Mahkemesi işlemin iptalini istedi ve yolluğun davacıya yasal faizi ile beraber ödenmesine karar verildi. Bu karara yapılan itiraz dosyası daha sonra Zonguldak Bölge İdare Mahkemesine aktarıldı. Bölge İdare Mahkemesi, itirazı kabul ederek, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verdiğini açıkladı.

İmam daha sonra Bölge İdare Mahkemesi kararının kanun yararına bozulmasını talep etti. Danıştay Başsavcılığı ise bu kararın "yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade etmesi nedeniyle kanun yararına temyizden incelenerek bozulması" talebinde bulundu.

İstemi görüşülen Danıştay 11. Dairesi ise Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozdu.

Söz konusu gerekçeye göre mevcut yasal düzenlemelerle beraber 657 sayılı Kanun'un 4/B. maddesi uyarınca kamu personeli olarak istihdam edilen ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli olan sözleşmeli personelin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3. maddesi kapsamında memur sayıldıkları, belirli koşullarda naklen atamaya tabi oldukları ve naklen atanmaları halinde de sürekli görev yolluğu almaya hak kazanacakları sonucuna varıldığı ifade edildi.

Kararın tam metni için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180531-10.pdf adresine gidiniz

@erolkaranet - 25.09.2019

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.