@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hz. Elyesa ve Hz. Zulkifl Peygamberlerin Kabri Şerifleri

Hz. Elyesa ve Hz. Zulkifl ( Aleyhisselam) Kabri şerifleri Eğil / Diyarbakır

Peygamberler şehri olarak bilinen Eğil'de, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Hazreti Zülkifl ile Hazreti Elyesa Peygamberlerin bulunduğu tepeye çıkıyoruz
Asur Kralı III. Salmasar İsrailoğulları’nı kuzeye Amid bölgesine sürgün etmiştir. Hz. Elyesa(a.s.) ve Hz. Zülkifl(a.s.) ın ailelerinin bu sürgünde yurtlarından çıkarıldıkları ve Eğil’e yerleştikleri tahmin edilmektedir.
Hz. Elyesa’nın adı Kur’an-ı Kerim’de ;
İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da (hidayete erdirdik). Hepsini alemlere üstün kıldık” (En’am 86. )
”İsmail, Elyesa’yı, Zülkif’i de an. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.” ( Sad suresi 48)

Hazreti Elyesa Aleyhisselam
Asıl adı Elyesa Bin Uhtub Bin Acuz olan Hazreti Elyesa Aleyhisselam'ın Eğil'de medfun olduğu ifade edilmektedir. Hazreti Elyesa'nın, Hazreti İlyas Aleyhisselam devrinde yaşadığı ve Hazreti İlyas gibi, Hazreti Musa'ya vahyedilen dinin, emir ve yasaklarını insanlara bildirdiği bilinmektedir. Hazreti Elyesa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 Peygamberden biri olup En'âm Suresi 86'ncı ayette ve Sa'd Suresi 48'inci ayette ismi zikredilmektedir.
 Hazreti Elyesa Aleyhisselamın kabri Dicle Baraj Gölü havzasında kalacağı için Hazreti Zülkifl'in kabri ile birlikte, Eğil Kaymakamlığınca oluşturulan komisyon tarafından 13–16 Eylül 1995 tarihleri arasında, Nebî Harun Tepesi'nde yaptırılan türbeye nakledilmiştir.
Unutmadan, Hz. Elyesa efsanevi Ahid Sandığı’nın da son muhafızıdır.

Hazreti Zülkifl Aleyhisselam
Hazreti Zülkifl Aleyhisselam'ın Hazreti Eyyüp Aleyhisselam'ın oğlu olduğu yönünde bilgiler bulunmakla birlikte, Elyesa Peygamber'in amcası oğlu olduğu yönündeki bilgiler yoğunluktadır. Kendisine peygamberlik vazifesi verilen Hazreti Zülkifl Aleyhisselam, Musa peygambere vahyedilen dinin, emir ve yasaklarını insanlara bildirmiştir. Hazreti Zülkifl'in, Hazreti Elyesa'dan sonra peygamberlik vazifesi ile görevlendirildiği ve asıl adı Bişr olmasına rağmen, Hazreti Elyesa'ya kefil olduğu için 'kefil' olan anlamına gelen Zülkifl adını aldığı rivayet edilmektedir. Hazreti Zülkifl Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden biri olup, Enbiya Suresi 85'inci ayette ve Sa'd Suresi 48'inci ayette ismi zikredilmektedir.


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.