erolkara.netMardin’de yatan Peygamber Postası ve Şeyh Çabuk Cami

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam'ın postası Abdullah Bin Enes El Cüheyni türbesi..

Mardin Artuklu İlçe'sinde Çabuk Mahallesi’nde ve Birinci Cadde’nin güneyinde yer alan bu küçük mescide tazimle ve dualarla girdikten sonra iki rekât şükür namazının ardından kıldık.

Peygamber Efendimizin habercisi olarak bilinen Abdullah Bin Enes El Cüheyni'nin kabri, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de bulunuyor.

Şeyh Çabuk lakabıyla bilenen Hz Muhammed’in postacısı Abdullah Bin Enes El Cüheyni'yi (rah) Hz. Muhammed (SAV)İstanbul’a mektup götürmek üzere görevlendirdiği ve dönerken Mardin’e geldiğinde vefat ettiği belirtilir. Vefat ettiği yere gömülen Şeyh Çabuk'un kabrinin yanında daha sonraları bir cami yapılır ve cami onun adıyla anılır.

Çabuk Mahallesi'nde 1.Cadde'nin güneyinde yer alan Şeyh Çabuk Camii, özelikle il dışından gelen misafirlerin ziyaret ettiği mekânların başında geliyor.

Vefat ettiği yere defnedilen Şeyh Çabuk (Abdullah Enes el Cüheyni) Hazretlerinin makamı etrafına bir rivayete göre Artukoğulları, diğer bir rivayete göre de Osmanlılar devrinde cami yapılmış.

Caminin yanında bir de zarif bir minare var. Silindir şeklindeki minarenin üzerindeki yazıya göre Şeyh Çabuk Camii'nin minaresi 1969 yılında Mardinli hayırsever Hacı İzzi Çaçan tarafından yaptırılmış. Şeyh Çabuk hazretlerinin medfun olduğu kabir, düz mermerden yapılmış. Bitişiğinde hanımların namaz kıldığı yerin kapısı ana caddeye açılıyor.

Birçok savaşta ve barışta Peygamber Efendimiz ile düşman orduları kumandanları arasında mekik dokuyarak haber ulaştıran ve bu yüzden Peygamber Efendimizin postası ismini alan  Abdullah Enes el Cüneyhi, hızlı haber ulaştırdığı, hızlı gidip gelmesi nedeniyle Şeyh Çabuk ismiyle anılmış.

Peygamber Efendimizin postası ünvanını alan Şeyh Çabuk lakaplı Abdullah Enes el Cüheyni, Hz. ömer'in halifeliği döneminde, 1400 yıl önce Peygamber Efendimizin (SAV) davet mektubunu Mardin ve bölgesindeki Yakubiler (Süryaniler)'e iletilmek üzere at sırtında Mardin'e gelmiş bir zat.

Hz. Peygamber'in veda haccında 120 bin sahabe hazır bulunmuş. Bu sahabeler, İslam'ı anlatmak için dünyanın değişik bölgelerine gönderilmiş. Burada yatan Peygamber Efendimizin postası unvanını alan Şeyh Çabuk lakaplı Abdullah Enes el Cüheyni, bunların sadece bir tanesidir.

Yapım tarihi belli olmamakla birlikte, bugünkü kimliğini 15. yüzyılda kazandığı tahmin edilmekte. 19. yüzyılda iki sefer onarım gören ve avlu denebilecek bahçe duvarları ile oldukça geniş bir alana yayılan Şeyh Çabuk Camii, Mardin cami ve mescitlerinin bir çeşit genel özelliği olan enine yayılan bir plana sahip. Ana mekân, enine uzun iki beşik tonozla örtülü neften oluşmakta. Güney tarafında bulunan çapraz tonozla örtülmüş mekânın türbe ya da zikir yeri olması muhtemeldir.

Bir rivayete göre, camiler ahıra çevrildiği dönemde buraya hayvanlar getirilip camiye bırakılmış. Ancak hayvanlar caminin içine girmeden telef olmuştur.

Bir başka söylentiye göre de, Abdullah-Bin Enes El Cüheyni'nin türbesini sık sık ziyaret ettiklerini söyleyen vatandaşların, "Hasta ve felçli bir kadını buraya getirip yatırdılar. Sabahleyin yürüyerek gittiğine şahit olduk. Peygamberimizin postası olan Abdullah-Bin Enes El Cüheyni'nin mekanı gizemli sırlarla doludur" dediği anlatılır
Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski