@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Göz Hastalıkları İçin Şifa Duaları
Göz hastalıkları olan, Gözleri ağrıyan ve yahut gözlerinde zafiyet olan kimseler için dua örneği sunmadan önce bazı noktaları hatırlatmakta fayda görmekteyiz.
Şüphesiz Şifa sahibinin Allah-u Teala olduğunu gerçekten iman edenler bilir. Buna iman eder, inanır. İlaç ve doktor hastalıkların iyileşmesinde sadece aracıdır, vesiledir. Siz bakmayın doktorların kibir içinde yürümelerine, ben bilirim havalarına. Ben iyileştirdim ben hayata döndürdüm diyen doktorun bir gün kendisine bile yararı dokunamayacağı, kendi yakınını, çok sevdiği bir varlığı dahi kurtaramadığı olmuştur. Örnekleri çoktur.
Eğer bir doktor bu konuda Allah-u Tealanın kudret ve gücüyle bu işi yaptığını biliyor ve her hastasında Allah-u Teala'ya sığınarak bir iyileştirme çalışmasında bulunuyorsa Allah-u Teala ona her zaman yardım eder ve insanların arasında değerli kılar.
Diğer yandan ilaçlarda böyledir.
Hastalık ortaya çıktığında tedavi olma yollarını aramak zorunludur. İlahi emirdir. Zaman kaybetmeme, işin uzmanını bulma, tedavi sürecinde denilenleri yerine getirme bir insanın en büyük amacıdır.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın bir hadislerinde cennete girecekler arasında döneminin yanlış tedavi metodu sayılabilecek şeylere müracaat etmeyenleri sayması bu açıdan oldukça önemlidir.
Buhari'nin İbni Abbas'tan naklettiği bir hadiste tevekkül edenlerin hesapsız Cennette gireceğinin müjdesi verilmektedir:
‘‘Ümmetimden yetmiş bin kişi, hesapsız olarak cennete girecektir. Bunlar, okuyarak ve üfleyerek tedavi olmayan, fala bakmayan, ümitsizliğe kapılmayan, tedavi için dağlanmayan ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir.''
Şifayı Allah'tan bilmek ve O'na şifa vermesi için dua etmek farzdır.
Mümin şifayı ne doktordan, ne hastaneden, ne ilaçtan bilmelidir. Tedavi için doktor ve tıp yolunun uzmanlarına müracaat edenlere şifa aramalarında dua yolunu gösteren alimler bu konuda aşağıdaki duayı tavsiye etmiştir.

**********
Her gün 302 Kere zikr alışkanlığı edinmelidir.
Allahümme kavvi besari bi hurmetismikel basıyr*
Bu şekilde dua eden kimse Allah' ı izniyle rahatsızlığından kurtulur.
Yine aynı hususta devam edilebilecek bir diğer uygulama ise,
Arabi ayları ilk gecesinde abdestli olarak hilali gördüğünde, göremezse ikinci, yine göremezse üçüncü gecesinde yüzünü yeni aya döndükten sonra ona bakarak sağ eli ile gözlerini meshetsin.
10 kez - Besmele
3 Kez - Fatiha
7 kez - " Fatihatül kitabi şifaün min külli dain bi rahmetike ya erhamer rahımin "
5 kez - Ya Rabbi
Ve sonunda da
Allahümme kavvi besari
Allahümmeşfi enteş şafi
Allahümmekfi entel kafi
Allahümme afi entel müafi
*
Desin. Cenabı hak o kimseden hastalıkları sıkıntıyı giderir ve o gözleri nurlandırır.

***********

Her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında sağ eliyle alnını tutarak onbeş def’a:
Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vaġfir lenâ(s) inneke ‘alâ kulli şey-in kadîr(un).
Anlamı: Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü Sen her şeye kâdirsin.»” (et-Tahrîm, 8) âyet-i celîlesini okuyup her okudukça:
Yâ Nûr, yâ Basîr! Yâ Nûr, yâ Basîr!
Analmı: Ey alemleri nurlandıran; ey her şeyi gören, gözetleyen! Ey alemleri nurlandıran; ey her şeyi gören, gözetleyen!»” diyen ve beş def’a da:
Ya rabbi kavvi besari allahümme eşfi enteşşafi allahümme a’fintelmuaf.
Anlamı: Yâ Rabbî, görüşümü kuvvetlendir, Allah’ım şifâ ver Sen Şâfî’sin, Allah’ım âfiyet ver Sen Muâfî’sin!»” diyen kimsenin biiznillahi teâlâ gözleri ağrımaz. Ve gözlerinde hastalık varsa biiznillahi teâlâ şifâyâb olur.
Gözü ağrıyan ve hatta hastalığın te’siriyle göremez derecelerine gelen bir kimse ellerini kaldırıp Sûre-i Hadîd’in evvelindeki dört âyet-i kerîme ile Sûre-i Haşr’ın âhirindeki üç âyet-i kerîmeyi okuduktan sonra:
Allahümme’ş-fi ente'ş-şafi allahümme âfi ente'l-muafi.
Anlamı: Allah’ım şifâ ver Sen Şâfî’sin, Allah’ım âfiyet ver Sen Muâfî’sin!»” diyerek gözlerini meshederse Cenâb-ı Hakk -azze ve celle- Hazretleri onun gözlerindeki hastalığı izâle edip şifâ verir. Gözünün nûru biiznillahi Teâlâ artar.
Her gün sabahleyin iki baş parmağının tırnakları üzerine yedi def’a şu âyeti okuyup gözlerini mesheden kimsenin biiznillahi teâlâ nurı basarı artar ve gözlerine ağrı ve zarar ârız olmaz:
Fekeşefnâ ‘anke ġitâeke febesaruke-lyevme hadîd(un). Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.
Anlamı: …Şimdi biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir.»” (Kâf, 22) Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!

*********
  • Nur suresinin 35. ayeti kerimesi bir kağıda sonuna kadar yazılır. Üzerine üç defa ayet el kürsü okunur. Kağıt ağrıyan göz üzerine konur.bir müddet taşınırsa gözdeki ağrı geçer.
  • Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 kere fatiha okuyup gözündeki rahatsızlık için Allah tealadan şifa isterse Allahu teala şifa ihsan eder.
  • Baş parmakların tırnakları bitiştirilip 7 kere “fe keşefnâ anke ğıdâeke fe basarukel yevme hadiyd. Ve sallallâhü alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem” diyerek tırnakları ile gözlerini mesheder ve buna yedi gün devam edilirse her türlü göz hastalığına şifa olur.
  • Her ezan okunmasında müezzin ikinci kez Eşhedü Enne Muhammeden Resullullah dediğinde Baş parmakların tırnakları bitiştirilip üç kez öpülürken "gözümün aydınlığı sensin ya Resullulah" derse göz cilalanır
*********
Gözün şifası için :
1-) Kaf suresi 22 ayet 
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢
Bismillahirrahmanirrahim
Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun.
Meali :
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
(Ona) “Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir” (denir.)

Fussilet suresi 44 ayet
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤
Bismillahirrahmanirrahim
Ve lev cealnâhu kur’ânen a’cemiyyen le kâlû lev lâ fussilet âyâtuhu, e a’cemiyyun ve arabîyyun, kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun, vellezîne lâ yu’minûne fî âzânihim vakrun ve huve aleyhim amâ(amen), ulâike yunâdevne min mekânin baîd(baîdin).
Meali :
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”

7 kere okunur.
Bu ayetlerle birlikte göz için :
En-Nur  النور  Nur, Işık
Ya Basir  البصير  Gören.
Ya-Vehhab  الوهّاب  Karşılıksız bolca veren.
esmaları 7 kere okunur.

Göz siniri için :
Ez-Zahir  الظاهر  Varlığı âşikâr olan.
esması 7 kere okunur.

Göz damarları için :
El-Müteali  المتعالِ  Yüce varlık
esması 7 kere okunur.

Bütün terkipler okunurken velillehil meselül ala ayeti muhakkak 7 kere okunmalıdır.
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠
Bismillahirrahmanirrahim
Lillezîne lâ yu’minûne bil âhırati meselus sev’i, ve lillâhil meselul â’lâ, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).
Meali :
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah’ındır. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kaynaklar
  • Havas Gizli İlimler Hazinesi
  • Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları
DErleme @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.