erolkara.netGöz hastalıkları olan, Gözleri ağrıyan ve yahut gözlerinde zafiyet olan kimseler için dua örneği sunmadan önce bazı noktaları hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Şüphesiz Şifa sahibinin Allahu Teala olduğunu gerçekten iman edenler bilir. Buna iman eder, inanır. İlaç ve doktor hasatalıkların iyileşmesinde sadece aracıdır, vesiledir. Siz bakmayın doktorların kibir içinde yürümelerine, ben bilirim havalarına. Ben iyileştirdim ben hayata döndürdüm diyen doktorun bir gün kendisine bile yararı dokunamayacağı, kendi yakınını, çok sevdiği bir varlığı dahi kurtaramadığı olmuştur. Örnekleri çoktur.

Eğer bir doktor bu konuda Allahu Tealanın kudret ve gücüyle bu işi yaptığını biliyor ve her hastasında Allahu Teala'ya sığınarak bir iyileştirme çalışmasında bulunuyorsa Allahu Teala ona her zaman yardım eder ve insanların arasında değerli kılar.

Diğer yandan ilaçlarda böyledir.

Hstalık ortaya çıktığında tedavi olma yollarını aramak zorunludur. İlahi emirdir. Zaman kaybetmeme, işin uzmanını bulma, tedavi sürecinde denilenleri yerine getirme bir insanın en büyük amacıdır.

Peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın bir hadislerinde cennete girecekler arasında döneminin yanlış tedavi metodu sayılabilecek şeylere müracaat etmeyenleri sayması bu açıdan oldukça önemlidir.

Buhari'nin İbni Abbas'tan naklettiği bir hadiste tevekkül edenlerin hesapsız Cennette gireceğinin müjdesi verilmektedir:

‘‘Ümmetimden yetmiş bin kişi, hesapsız olarak cennete girecektir. Bunlar, okuyarak ve üfleyerek tedavi olmayan, fala bakmayan, ümitsizliğe kapılmayan, tedavi için dağlanmayan ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir.''

Şifayı Allah'tan bilmek ve O'na şifa vermesi için dua etmek farzdır.

Mümin şifayı ne doktordan, ne hastaneden, ne ilaçtan bilmelidir. Tedavi için doktor ve tıp yolunun uzmanlarına müracaat edenlere şifa aramalarında dua yolunu gösteren alimler bu konuda aşağdaki duayı tavsiye etmiştir.

Her gün 302 Kere Vird edinmelidir.

Allahümme kavvi besari bi hurmetismikel basıyr*

Bu şekilde dua eden kimse Allah' ı izniyle rahatsızlığından kurtulur.

Yine aynı hususta devam edilebilecek bir diğer uygulama ise,

Arabi ayları ilk gecesinde abdestli olarak hilali gördüğünde, göremezse ikinci, yine göremezse üçüncü gecesinde yüzünü yeni aya döndükten sonra ona bakarak sağ eli ile gözlerini meshetsin.

10 kez - Besmele

3 Kez - Fatiha

7 kez - " Fatihatül kitabi şifaün min külli dain bi rahmetike ya erhamer rahımin "

5 kez - Ya Rabbi

Ve sonunda da

Allahümme kavvi besari* Allahümmeşfi enteş şafi* Allahümmekfi entel kafi* Allahümme afi entel müafi*

Desin. Cenabı hak o kimseden hastalıkları sıkıntıyı giderir ve o gözleri nurlandırır.

Dua Kaynak : Havas Gizli İlimler Hazinesi

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski