@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kurbanın Yenilmeyecek Kısımları Nelerdir
İnek memesi, koyun kulağı, uykuluk ve koç yumurtası yenilir mi 

Yıllardan beri Adana, Mersin, Siirt gibi güney ve güneydoğuda bulunanların severek yediği kuzu kulağı ve inek memesi artık tüm Türkiye'de satılmaya başlandı  Giderek talebi artan bu organların bazı mezheplere bağlı insanlar tarafından yenilmeyeceği unutularak, hemen hemen herkes tarafından ve ucuz olduğu içinde alınmaya başladı. 
Yılların bilineni birden bire medyaya düşünce bizde bunların yenilip yenilmeyeceğinin dinen caiz olup olmadığını araştırdık.
İlmihal kitaplarına bakarak inek memesi, koyun kulağı uykuluk ve koç yumurtası yenilir mi sorusunun cevabını aradık.
Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları, husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahru‟r-Râık, VIII, 553; Fetâvây-ı Hindiyye, VI, 445).
Bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.)in, eti yenen hayvanların cinsel organlarını, husyelerini (yumurtalarını), dübürlerini, bezelerini, öd keselerini, mesanelerini çirkin gördüğü bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü‟l-Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, X, 7).

Eti yenen hayvanlardan yedi şey (kısım) yenmez; haramdır.
1) Hayvanlardan akıp çıkan kan,
2) Erkeklik âleti,
3) Dişilik âleti, dişi hayvanın önü
4) Erkeklerde yumurtalar (koç yumurtası - husyeler),
5) Et içinde toparlak guddeler,  (bezleri)
6) İdrar torbası (mesane),
7) Öd kesesi.. (safra)
(Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 12)

Ayrıca, canlı hayvanın vücudundan herhangi bir parçasını kesip veya koparıp yemek de dinimizce kesin bir şekilde yasaklanmıştır.


Kimler yiyebilir ?
Bununla birlikte Malikî ve Şâfiî mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını (husye) yemek caizdir (Uleyş, Şerhu minah, V, 8-9; Zekeriyyâ el-Ensârî, Esne’l-metâlib, IV, 256).

Deniz Hayvanları
Hanefî mezhebine göre, balık sûretinde olmayan deniz hayvanlarının etlerini yemek haramdır. Buna göre, daima suda yaşayan, suda barınan hayvanlardan her çeşit balık eti yenebilir. Kalkan balığı, sazan balığı, yunus balığı, yılan balığı bu kabildendir. Fakat, diğer su hayvanları caiz değildir. Midye, istiridye, istakoz ve yengeç gibi hayvanların yenilmesi helâl olarak kabul edilmemektedir, haram sayılmaktadır. (el-Mezâhibu'l-Erbaa, 2/5)

Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutuma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla, kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.