@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Yaşlısı var yatalağı var, bu uygulama bazen zulüm oluyor!
Feridun Ağabey, MR sonucunu hastanın bizzat hastaneye giderek ve kimliğini ibraz ederek alması mı gerekiyor?

Hasta yakını hastanın kimliği ile gitse alabilir mi?

17 Haziran 2019 tarih

Sultangazi Haseki'nin Yönlendirmesi ile Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesinde MR çekiliyor. 26 Haziran'da “Doktorunuz ekranda görecektir” deniliyor

Tarih 27 Haziran. MR sonucu doktorun ekranında görülmediği gibi e-Nabız sisteminde de yok.

Tarih 2 Temmuz.

MR sonucunun sisteme aktarılması için hastaneye (Gaziosmanpaşa İlk Yardım Hastanesine) mesaj gönderiliyor. Tarih 3 Temmuz. GOP İlkyardım tarafından MR sonucunun e-Nabız sistemine aktarılması için bilgiişlem servinin bilgilendirildiği belirtiliyor.

Tarih 11 Temmuz.

 MR sonucu e-Nabızda ve doktorun ekranında yine yok. 11 Temmuz. Sözü edilen hastane aranıyor. Telefona çıkan Hasta Hakları Görevlisi, kendi ekranında göründüğünü ancak e-Posta ile gönderemeyeceğini, kendisinin sorumlu olmadığını aynı hastanenin diğer hasta hakları görevlisinin aranmasını istiyor. Diğer hasta hakları aranıyor. Sorun anlatılıyor. “Biz inceleyelim sizi ararız” deniliyor. Arıyor. “Evet, görüntüler ve rapor çıkmış hastanın bizzat gelmesi gerekiyor” deniliyor. Hastanın kimliğiyle gelip alması söyleniyor. “e-Nabız’a yükleyin doktor oradan görsün” isteğinde bulunulunca MR görüntülerinin e-Nabız’a yüklenemediği ve böyle bir sistemin olmadığı belirtiliyor. “Peki hastanın kimliği ile yakını gelse olur mu?” denildiğinde, kesinlikle hasta yakınına raporun verilemeyeceği belirtiliyor.

“Hasta yatalak olsa da mı?” deniliyor. “Evet, eğer gelemeyecek durumda yatalak ise yatalak olduğuna dair raporla hastaneye gelinmesi” söyleniyor. Yönetmelik böyle imiş.
Zaten hastanede olduğumuzu, doktorun raporu görmesi gerektiğini belirtiliyor ve e-Postayla raporun gönderilmesini rica ediyoruz. “Sizin hasta yakını olduğunuzu nereden bilelim?” deniliyor. “Onca yazışma yaptık, telefonda tüm bilgileri veriyoruz, kimliği gönderelim" diyorsak da hasta hakları görevlisi kararından vazgeçmiyor. Hasta gelmedikçe MR sonucu rapor ve görüntüsü asla verilmezmiş!..

SABİM’DEN GELEN CEVAP

Bu konuyu Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletip bilgi istediğimde bana şöyle bir cevap geldi:

"Sayın KARA,
Laboratuvar, Radyoloji, MR gibi sonuçlara erişme hakkı hastanın mahremiyeti gereği yalnızca hastanın kendisine aittir. Bu nedenle hasta olmadan sonuçların hasta yakınına verilmesi etik değildir. 
Üniversite, vakıf ve özel sağlık kuruluşları ile ilgili idari değerlendirme ve incelemeler  personel mesleki yetkinlikleri (diploma,tıbbi hata iddiası vb. konular ), kurum hijyen, ruhsat gibi konular hakkında yürütülür. Hastane iç işleyişi konuları olan hastane düzeni, fiziki koşulları, randevu sistemi, poliklinik sıra sistemi, hastane işlemleri, personel memnuniyetsizliği  ve  personel iletişim eksiklikleri ,bölüm açılması ,talep hususları kurum yönetimi tarafından değerlendirilmesi gerekli konular kapsamında yer almaktadır. Bu husustaki bildirimlerinizi ilgili hastane halkla ilişkiler birimine yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi"
Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza arz ediyoruz"

Prosedür olarak doğru olsa bile normalde hastaya ve yakınlarına bu uygulama sahada zulüm olarak yansımaktadır.
Bu konuda ameliyata alınırken hasta yakınına imza attırıldığı gibi bu tür bilgileri alırken de imza attırarak teslim edilmesi neden düşünülmez de yatalak durumdaki hasta sonuç almak için ayağa çağrılır?
Ya da hangi insan hastalanınca kendi adına işlem yapılması için notere gidip vekalet verme imkanı bulur da , vekalet istenir.
Bu konuda Bakanlığımızın bir kolaylaştırma ve iyileştirme yapmasını bekliyoruz.

****
Hastaların Kendi Tıbbi Kayıtlarına Ulaşma Hakkı

Hastanın sağlık durumu ilgili dosya ve kayıtlara ulaşma hakkı vardır. Bu kayıtları hasta talep edebilir ve inceleyebilir. Ayrıca hastanın vekili ya da yasal temsilcisi de kayıtları talep edebilir ve inceleyebilir. Hem hasta hem de hastanın vekili ya da yasal temsilcisi bu kayıtların kopyasını alabilir. Hasta, kayıtlarda bulunan eksik, belirsiz ve hatalı tıbbî tanı veya kişisel bilgilerin düzeltilmesini, son sağlık durumuna uygun şekilde düzenlenmesini isteyebilir.

Kayıtları İnceleme Hakkı

Kayıtları İnceleme Madde 16 – Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

Aydınlatma Hastadan Başkasına Yapılabilir mi?

Hasta talep ederse istediği bir kişi hastanın yerine bilgilendirilebilir. Bunun için de hastanın yazılı talepte bulunması gerekir. Hastanın isteği dışında bir başka kişinin hastanın sağlık durumu hakkında bilgilendirilmesi veya istemediği bir kişinin yanında bilgilendirmenin yapılması mahremiyet hakkını ihlal oluşturabilir. Bu nedenle hastanın aydınlatıldığı sırada özel hayatının ihlal edilmemesine özen gösterilmesini
bekleme hakkı vardır.

****Saygılarımızla...
Erol Kara - 13 Temmuz 2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.