@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yargıtaydaki Dosya İçin Sure Tutum Dilekçesi Örneği
YARGITAY  (  )  HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA
Gönderilmek Üzere


....... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO             :.......

TEMYİZ EDEN DAVALI   :.......

VEKİLİ               :............

DAVACI               :.......

VEKİLİ               :..............

KONU                 : Süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1-Yerel Mahkeme tarafından ....... Esas No ile görülmekte olan davaya ilişkin olarak karar verilmiştir.

2-Karar gerek esas ve gerekse usul bakımından yasaya aykırıdır. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde, temyiz nedenlerimizi açıklamalı olarak yüce mahkemenize sunacağız.

İSTEM SONUCU         :

Yerel Mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra sunacağımız açıklamalar da göz önüne alınarak Yerel Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesini talep ederiz.
                                    
DAVALI VEKİLİ

@erolkaranet - 19.07.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda