@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Umrenin Farz ve Vacipleri


Umrenin Farzları:

1. İhrama girmek

2. Kabe’yi tavaf etmek

Umrenin Rukünleri:

1. Umreye niyet etmek

2. Niyet ettikten sonra “Lebbeyk” duasını okumak

Umrenin Vacipleri:

1. Sa’y yapmak

2. Saçları traş etmek

Umrenin Sünnetleri:

1. Umre’ye niyet edileceği zaman gusul etmek

2. İki parça olan ihram havlularını sarmak

3. İki rekat ihram namazı kılmak

4. Niyet ettikten sonra “Lebbeyk” okumak

Tavaf ve Şartları:

1. Niyet etmek

2. Tavafı kabenin etrafında dönerek yapmak

3. Tavafa başladıktan sonra yedi şavtı tamamlamak

Tavafın Vacipleri:

1. Abdestli olmak

2. Avret sayılan uzuvları örtmek

3.Tavaf yaparken Kabe’yi sol tarafa alarak yürümek

4.Tavafa Hacer’ül Esved hizasından başlamak

5.Tavafı yedi şavta tamamlamak

6.Gücü yetenlerin tavafı yürüyerek yapması

7.Her tavaftan sonra iki rekat “tavaf namazı” kılmak.

Tavafın Sünnetleri:

1. Elbisede veya bedende namaza mani pisiliğin bulunmaması

2. Tavafa başlamaya Rüknü Yemani tarafından gelmek

3. Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacer’ül Esved’i öpmek veya uzaktan istilam etmek

4. Erkeklerin sağ kol ve omuzlarını açmaları

5. Müsait ise erkeklerin Umre tavaflarında remel yapmaları

6. Tavafın bütün şartlarını ara vermeden peşpeşe yapmak

Sa’y ve Vacipleri:

1. Gücü yetenlerin sa’yi yürüyerek yapması

2. Sa’yı yedi şavt olarak yapmak

Sa’yin Sünnetleri:1. Tavaf ile sa’yi ara vermeden peşpeşe yapmak

2. Sa’yi abdestli olarak yapmak

3. Vucudunda ve elbisesinde namaza mani pislik bulunmaması

4. Sa’ya başlamadan önce Hacer’ül Esved’i istilam etmek

5. Safa ve Merve tepelerinde yüzünü Kabe’ye dönüp tekbir ve tehlil getirmek

6. Safa ve Merve tepelerinin Kabe görülebilecek yerine kadar çıkmak

7. Erkeklerin yeşil direkler arasında kısa adımlarla süratli ve çalımlı yürümeleri

8. Sa’y esnasında tekbir, tehlil ve dualarla meşgul olmak

9. Mümkünse bütün şavtları ara vermeden yapmak
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.