@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mirasçılık belgesi isteme dilekçe örneği
VERASET - Veraset İlamı (yani Mirasçılık Belgesi) bulunduğunuz yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi'ne vereceğiniz bir dilekçeyle veya Noterliklerden kimliğinizin ibrazıyla edinebileceğiniz bir belgedir.

Veraset davası vefat eden bir kişinin mirasçılarının kimler olduğunun ve ne oranda mirastan pay alacağının mahkeme tarafından belirlendiği bir davadır.


DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı :
Adres :
TC Kim. No :
Davalı : Hasımsız

Dava Konusu : Veraset İlamı verilmesi istemidir.

Açıklamalar :

1. Muris (ölen kişinin ad ve soyadı tam olarak yazılır)…./…./…… tarihinde vefat etmiştir.

2. Kendisi……………İli………İlçesi Nüfusuna kayıtlı olup, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ek’te
Mahkemenize sunulmaktadır.

3. Murisin mirasçıları …………………………………………’dır.

4. Murisin mirasçılarının ve miras pay oranlarının tevsiki için Mahkemenizde işbu dava açılmıştır.

Deliller : Nüfus Kayıtları, Tanık ve sair Deliller.

İstem ve Sonuç : Mahkemenizce gerekli yargılamanın yapılarak, tarafımıza Veraset İlamı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih.
Ad ve Soyad
İmza

@erolkaranet - 16.07.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda