@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İman tazeleme duası Tecdid-i iman


Tecdid-i iman ,  imân esaslarının yenilenmesi, tazelenmesi ve tekrar eski haline dönüştürülmesi demektir.

Şüphesiz ki îmânın tazelenmesinden öncelikli olarak anlaşılması gereken, dinden çıkan bir kişinin yeniden mümin olmasıdır.

Zira çeşitli sebeplerle îmânın izalesine sebep olacak bir teşebbüste bulunan kimse, pişmanlık anında tekrar îmân ederek Müslüman olur.

Ayrıca kelime-i tevhidi sık sık getirmek ve mevcut îmânına süreklilik kazandırmak amacıyla zaman zaman tecdid-i îmân yapılması Müslümanlar arasında teamül haline gelmiştir.

Hz. Peygamberin "îmânlarınızı yenileyiniz" sözü üzerine, "nasıl yenileyeceğiz?" diye sorulmuş, cevaben, "kelime-i tevhidi çokça söyleyerek yenileyiniz." buyurmuştur (Ahmed ibn Hanbel, 2/359). (F.K.)

Amentü billahi ve bi-ma cae min indillahi, alâ muradillahi, ve amentü bi-Resulillahi ve bi-ma cae min indi Resulillahi alâ muradi Resulillah. Amentü billahi ve Melaiketihi ve kütübihi ve Rusülihi velyevmil-ahiri ve bilkaderi hayrihi ve serrihi minallahi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun eshedü en la ilahe illallah ve eshedü enne Muhammeden abdühu ve resulühü

Ya Rabbi! Buluğa erdiğim andan bu ana gelinceye kadar, İslam düşmanlarına ve bidat ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk itikatlarıma ve bidat, fisk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve islediklerime pişman oldum, bir daha böyle yanlışları yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam ve ahiri bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdir. Bu iki Peygambere ve ikisi arasinda gelip geçmis Peygamberlerin hepsine iman ettim. Hepsi haktir. Bildirdikleri dogrudur.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.