@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Emekli Maaşındaki Haczin Kaldırılması İçin Tedbir İstemli Dilekçe

........İLGİLİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE


TEDBİR İSTEMLİDİR


DAVACI             :  
DAVALI             :         
DAVA                 :  Şikayet yoluyla maaş üzerine konan haczinin kaldırılması talebimiz Hk.

AÇIKLAMA    :


 ..........İcra Müdürlüğünün ..........Esas sayılı dosyasından mevcut borç ile ilgili olarak maaşımın üzerine haciz konulmuştur.

Ben SSK’dan EMEKLİ olup,İcra İflas Kanunun ve 506 Sayılı SSK Yasanının ilgili hükümlerine göre Muvafakatim olmadığı müddetçe Emekli maaşımın üzerine haciz konulamayacağı yasa gereğidir. Buna rağmen ......... icra Müdürlüğü Hatalı bir işlemle yasaya aykırı olaraktan alacaklının talebi üzerine maaşım üzerine haciz koymuştur.

Sadece emekli maaşı ile yaşamımı idame ettirdiğim için Mağdur durumdayım.

Yargılama müddetince mağdur olmamam bakımından TEDBİR kararı verilerek kesilecek maaş haczinin alacaklıya ödenmemesi bakımından tedbir kararı istemek durumunda kalmış bulunuyorum.

SONUÇ VE İSTEM     :  Yukarıda sunulu nedenlerle ;

1-    .........İcra Müdürlüğünün ........Esas sayılı dosyasında icra müdürlüğünün işleminin İPTAL edilerek maaş üzerindeki haczin kaldırılmasına
2-    Yargılama müddetince kesilecek maaş miktarının alacaklıya ÖDENMEMESİNE,
3-    Yargılama sonucunda haklılığımız anlaşılacağından dosyaya girecek olan paranın tarafımıza ödenmesine,
4-    Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesine arz ve talep ederim.

                            
    DAVACI

@erolkaranet - 31.07.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda