@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Memur ve İşçi Emeklisi Diye Ayırmak Anayasaya Aykırıdır
Anayasanın eşitlik ilkesinden söz ediliyor da, emekliler söz konusu olunca bu ilke göz ardı ediliyor.
Enflasyon zammını zam dönemlerinde kendilerine tavandan vatandaşa tabandan gösterge üzerinden  maaş ayarlaması yapan yetkililerin bu düşünceleri bir yana özel sektör çalışanı ve memur emeklisi arasında da zam oranlarını farklı kılışı anlaşılır gibi değil.
Devlet tüm sosyal kurumları SSK; BağKur ve Emekli Sandığı'nı aynı çatı altında toplayıp SGK yapalı çok oldu.
Sosyal Güvenlik Reformu diye bilinen, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun çıkarılmasının ana gerekçesi, memur, işçi ve esnaf emeklileri arasındaki adaletsizliğin giderilmesiydi.
Ne yazık ki, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bugün çalışan ve emeklilere hizmet veren Çalışma  Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne yazık ki kağıt üzerindeki birlikteliği gerçek hayatta uygulamamaktadır.
Bunu uygulamada pek ala görmekteyiz.
Devlete prim ödemiş özel sektör çalışanının tek suçu devlet kurumlarında çalışmamak. İyi de siz o kurumlara bu insanları aldınız da çalışmadılar mı ?
Memur emeklisi ile İşçi ya da işveren emeklisi arasındaki farklar her geçen gün büyüor. Neticede her üç grupta emekli ancak verilen imkanlar adaletsizlikle dolu..
İşçi emeklisine bu düşmanlık neden.. Hizmet dalında çalışan ile devlet kurumunda çalışan bu memleketin bireyi değil mi.. 
Herkes devlet kurumunda çalışmayacağına göre tabii ki ülke halkı özel sektöre yönelecek ya kendi nam ve hesabına ya da bir başkasının adına emek harcayacak.
Bu insanlar vergi vermedi mi ? Verdi
Bu insanlar SGK primi ödemedi mi ? Ödedi
Bu insanlar ile devlet kurumlarında çalışanlar aynı sokakta, aynı binada, aynı havayı soluyarak yaşamıyor mu ? Yaşıyor.
Pekala, sınıf ayrıcalığı denecek ayrımın adı ne ?
SGK'da tek çatı altında birleştirildiyse maaşlarının zamlanması , verilen imkânların aynı olması gerekmez mi ?
Enflasyondan memur emeklisi etkileniyor da işçi emeklisi etkilenmiyor mu ?
Birine cüzi zam yap diğerine daha fazla oranda ve değişik isimler altında ek yardım yapılması hakkaniyete , Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun mu ?..
İşte buradan sonra sormak lazım..
Bir memur emeklisi ekmeği 5 TL alıyor da işçi emeklisi 50 kuruşa mı alıyor.
Bir memur emeklisinin çocuğu okul masrafı olarak ne ödüyorsa bir işçi ya da işveren de bunu ödemiyor mu ?
Toplu taşım araçları işçi emeklisinden yarı ücret mi alıyor. Ya diğerleri  elektrik, su, doğalgaz, yeme, içme, kira, ulaşım ücretleri memurdan çok ya da özel sektör emeklisinden az mı alınıyor.
Sosyal yaşam hakkı herkes için aynı değil midir. ?
Prim ise, prim, vergi ise vergi, tahsil ise tahsil...
Ve hepsi de dokuz aylık..
Öğrenim durumları, memurlardan çok daha yüksek olan özel sektör emeklisi yok mu. ? Memur olanalrın diplomaları mı daha değerli..
O halde memur işçi işveren emeklisi herkes zam alacaksa eşitlik ilkesine uygun hakkaniyetli ve aynı oranda zam almalı.
Anayasanın eşitlik ilkesini Devlet herkes için eşit şekilde uygularsa devlettir.
Bir kez daha hatırlatalım.
Anayasanın 10. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen eşitlik ilkesine göre; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmü yer almaktadır.
Diyor mu, demiyor mu ?
Hani nerede emekliler arasındaki eşitlik ilkesi..
Bu arada, primi yüksek ödeyen ile primi eksik ödeyenin aynı maaş seviyesinde alması da adaletsizlik değil mi ? 6000 gün prim ödeyen ile 3500 gün prim ödeyenlerin aynı maaşa hak edilmesi adaletsizlik değil mi ?
Emeklilik yasası resmen adaletsizlik kokuyor. 

Erol Kara - 27.07.2019 - @erolkaranet - Güncelleme - 31.03.2023


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.