@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Yakını Hasta Olan Memur Nasıl İzin Alabilir
Hastalık raporlarına ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 105. maddesinde düzenleme yapılmıştır.

2011 yılında kanuni düzenlemeye ek olarak, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" bulunmaktadır.
Çocuğunu hastaneye götüren memura izin verilip verilmeyeceği hususunda, hem önceki yönetmelikte hem de yeni yönetmelikte açık bir düzenleme yer almamaktadır. Yeni yönetmelikte sadece refakat iznine dair düzenlemeler yer almakta olup, bu düzenlemeler de 3 aya kadar aylıklı izin alınmasına ilişkindir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesinde yıllık izin, 104. maddesinde mazeret izni, 105. maddesinde hastalık ve refakat izni ve 108. maddesinde aylıksız izin hakları düzenlenmiştir.
Hem kanunda hem de yönetmelikte, aile fertlerini hastaneye götüren memura izin verilmesini öngören bir hüküm bulunmamaktadır.
Bu bağlamda, hem kanunda hem de yönetmelikte, bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini hastaneye götürürken, onlara gerek muayene sırasında gerekse muayene sonrasındaki tetkik ve tahliller sırasında eşlik eden memura idari izin verilmesini öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
Ancak, Devlet Personel Başkanlığı, bu tür durumlarda gerekli kolaylığın gösterilmesini ancak bu iznin suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi için de ilgililerden belge istenebileceğini belirtmiştir.
Başkanlık ayrıca, verilen iznin yıllık veya mazeret izinlerinden düşülemeyeceğini vurgulamıştır. ( Bakınız, 10.05.2013.tarih ve 31292642-647-02 DPBNo: 6759 sayılı yazısı)
Uygulamada bu sorunlar, amirlerin insiyatif kullanıp, memuru o esnada idari izinli saymasıyla çözümlenmektedir.

Hasta olan çocuğuna eşlik etmek isteyen memurun önündeki yollar

Memurun, hasta olan çocuğuna tedavisi sırasında eşlik edebilmesi için (refakat izni alınması durumunun söz konusu olmadığı hallerde), kurumu tarafından gerekli kolaylık sağlanmadığında, şartlara göre; mazeret izni, yıllık izin ve ya aylıksız izin alma yoluna başvurması da söz konusu olabilir.
-Mazeret izni
Herhangi bir mazereti olan memura; merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati de alınarak bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, 10 gün izin verilmesi de mümkündür. Zorunluluk halinde (öğretmenler hariç), memurun yıllık izninden düşülmesi şartıyla, aynı şekilde 10 gün daha mazeret izni verilebilir.
-Yıllık izin
Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olan memurların 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olan memurların ise 30 gün yıllık izin kullanma hakkı vardır (öğretmenler hariç). Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir ve birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
-Aylıksız izin
Yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olan memurlar, memuriyetleri boyunca ve en fazla iki defada kullanmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin kullanabilmektedirler.

Güncelleme : 21.09.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.