erolkara”Hekim; hakim olursa, hekimdir.” (R. N. Evrimer)

”Gerçek doktor, her hasta ile yaşayıp ölendir.” (Stefan Zweig)

”Her şeyden önce insan olunmalı; ondan sonra doktor.” (Voltaire)

”Yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder.” (Atasözü)

”Doktorun yaşlısı, avukatın genci yararlıdır.” (Samuel Butler)

”Dünyada sadece iki sınıf insan vardır. Doktorlar ve hastalar.” (Rudyard Kipling)

”Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.” (Eflatun)

”Gelecekte doktorların hastalarına yazacakları reçete, Müslümanların kıldığı namaz ve tuttuğu oruç olacaktır.” (George Bernard Shaw)

”İyi bir hekimde dört nitelik vardır. Nezaketle dinlemek, akıllıca konuşmak, dikkatlice düşünmek ve tarafsızca karar vermek.” (Sokrates)

”Hekimler kılıç yaralarını, ok yaralarını tedavi edebilmişlerdir ama söz yaralarını tedavi ettikleri görülmemiştir.” (Ken’an Rifâî)

”Bilimsel bir eğitim gören bir doktor mükemmel bir teknisyen olabilir. Fakat yalnız hümanist bir eğitim onu bir insan yapabilir.” (Louis Pasteur)

”Doktor kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisine dil uzatmasına da sinirlenmez. İşte akıllı bir adamın da insanlara yapacağı muamele böyle olmalıdır.” (Seneca)
Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski