@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Ramazan Umresinin Faziletleri
Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır. Bu hadis-i şerif Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmenin ne kadar önemli olduğunu özetliyor.
Ramazan ayının gelişi ile birlikte dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman Kabe ve Mescid-i Nebevi'ye akın ediyor ve en kutsal zamanı, en kutsal mekanda geçiriyorlar. Peygamber Efendimiz (sav), “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir nafile hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir nafile haccın yerini tutar.” buyurmuşlardır. 
Bu hadis-i şerif Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmenin ne kadar önemli olduğunu özetliyor.
Yüce Mevlamız’ın yarattıkları içerisinde zaman ve mekan açısından en değerli, en faziletli zaman ve mekanlar vardır. Bu zamanların içinde en değerli zaman Ramazan-ı Şerif ayıdır, en değerli mekan da Haremeyn-i Şerifeyn yani Mekke ile Medine’dir.
Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm, “Benim mescidimde kılınan bir namaz, diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir” buyuruyorlar. Ancak Mescid-i Haram yani Kabe-i Muazzama müstesna. Zira “Orada kılınan bir namaz 100 bin namazdan hayırlıdır, 100 bin namaza eş değerdir” buyuruyorlar. 
Böyle mübarek bir mekanda ibadet etmek Müslümanlar için çok önemlidir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm, “Ramazan-ı Şerif’te yapılan bir umre, nafile bir hac sevabı kazandırıyor ” buyurmuştur.

Ramazan’da umre yapmak nafile hacca denktir

Abdullah ibni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor:
Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem, Ensardan bir kadına şöyle buyurdu:
“Ramazan ayı geldiği zaman umreye git. Çünkü bu ayda yapılan umrenin sevabı nafile hacca denk gelir.” (Nesâi, Sıyam: 6)

Ramazan umresinin sevabı
"Ramazan’da umre benimle nafile hacca bedeldir” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Menasik: 80; Müslim, Hacc: 221)
İbni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor. Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:
Kim Ramazan ayında Mekke’ye kavuşup orucunu tutar ve kolayına geldiği kadar gecesini ibadetle geçirirse, Allah ona Mekke dışında yüz bin Ramazan ayı orucunu tutma sevabı yazar ve Allah ona her gün ve her gece karşılığında bir köleyi hürriyetine kavuşturma sevabı verir."
Bu hadis-i şeriften öğreniyoruz ki, Rabbimizin bir lütfü ve nimeti olarak umre, Ramazan ayında olmasıyla hâsıl olan sevâp itibâriyle Hac derecesine ulaşmaktadır. Amelin sevabı, ona zamanın şerefi de ilave edilince ziyadeleşmekte ve artmaktadır. Tıpkı huzur-u kalb ve hulus-i niyetle de arttığı gibi.
Hayırlı ameller, onun işlendiği vakitlere göre birbirlerinden üstün olur, bazı vakitlerde yapılan, diğer vakitlerde yapılana nazaran daha faziletlidir. Ramazan ayı, hayırlı amellerin katlanması açısından diğerlerinden üstündür, bu onun faziletinin büyüklüğüne delildir.
Önemli not: Hac yapmamış olan kimseler, Ramazan ayında umre yapmak üzere Mekke-i Mükerremeye gittikleri zaman, daha Ramazan ayı bitmeden Mekke-i Mükerremeden ayrılmaları, Ramazan bayramında Mekke-i Mükerreme’de kesinlikle bulunmamaları gerekir. Yoksa bayramla birlikte hac ayları girdiği için kendilerine hac farz olur ve hac yapmadan geri dönmemeleri gerekir.

Mescid-i Nebevi ve Kabe-i Muazzama’da Teravih
Mescid-i Nebevi ve Kabe-i Muazzama’da teravih namazları Kuran-i Kerim’i hatmedilerek kılınır. İlk gün Fatiha suresinden başlayarak arefe günü nas suresi ile Kuran-i Kerim tamamen okunup hatmedilmiş olur. Her 20 rekatta 1 cüz okunarak 30 gün süreyle Kuran-i Kerim’deki bütün ayetleri işitmek paha biçilemez bir zevktir.
Teravih namazlarının ülkemizden en büyük farklarından birisi ise bizde normali 20 / 30 dakika, hatimlisi 40 - 50 dakika süren  teravih namazı kutsal topraklarda 2.5-3 saati bulmaktadır. Müslümanlar bu süre zarfında namazlarını sabırla ve zevkle kılarlar.
"Hac ile umreyi Allah rızası için tamamlayınız!" ayeti (Bakara sûresi, 196) umrenin vacip olduğunu değil, -bilhassa ayetin devamı da göz önüne alınınca başlanmış olan hac ve umrenin tamamlanması gereğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple başlanmış olan hac ve umrenin bitirilmesinin vacip olduğu konusunda bütün âlimler görüş birliği içindedirler.

dipnot
(1) Zeyleî, Nasbu’r-Raye; 3/147, Beyhakî, Es-Sünenü’l- Kübra; Hac: No:8822; 6/477
(2) Buhârî, Umre:4, Cezâu’s-Sayd:26; Müslim, Hac:222; Neseî, Sıyâm:6, 4/130

@erolkaranet - 05.05.2019 - Güncelleme 02.04.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.