@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kabenin Dinsel Yönü
Kabenin bir çok ismi vardır. Bunlar; Beytullah, Mescidü'l-Haram vs.

Kabe’nin kelime anlamı: Sözlükte dört köşeli veya küp şeklinde olmak anlamlarındaki ka'b kökünden gelen kabe "Küp şeklinde nesne" demektir.

Kabe’ye Allah’ın evi denmesinin sebebi: "Bir zamanlar Kâbe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamıştık: Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada (kıyama) duranlar, ruku edenler ve secdeye varanlar için EVİMİ tertemiz et." (Hac Suresi 26)

İlk olarak Hz. Âdem'den de önce melekler tarafından yapıldığına inanılmaktadır. Daha sonrasında Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından tekrar yapılmıştır. Mescid-i Haram ın tam ortasında yeralmaktadır. Kabe'nin etrafını halen çevirmekte olan kabe yüksekliğini aşmayan kubbeli yapı (revaklar) II. Selim zamanında yapılmış planlarını Mimar Sinan hazırlamıştır.

Hz.Adem cennetten çıkarılınca meleklerin Allahı tesbihatını duyamıyordu.Allahım cennetteki ibadetlerden mahrumumdedi.Cenabı Allahda meleklerin gökdeki camisi(kabe)gibi benim yeryüzündeki beytimi bul ve onu inşa et dedi ve melekler gibi tavafını yap,ibadetini yap buyurdu.

Hz.Adem meleklerinde yardımıyla kabeyi inşa ettiler.ilk olarak kabe inşa edilmiş oldu. Kâbe, zaman zaman tamir edilerek Nûh tûfanına kadar mâbed görevini sürdürmüştü Tûfandan sonra yeri kaybolmuş, varlığından iz ve eser kalmamıştı Allah, bu şerefli mâbedin, Müslümanlara kıble olması için ortaya çıkarılıp yeniden inşâsını Hz İbrahim ile oğlu İsmail`e nasib edecekti. Biz Müslümanlara göre, yeryüzünde Kâbe`den daha şerefli bir bina yoktur Onun inşâsını emreden âlemlerin Rabbi olan Allah`tır Emri Hz Cebrâil tebliğ etmiş ve Hz İbrahim`e plânını da öğretmiştir Binayı da baba-oğul, iki büyük peygamber birlikte yapmışlardır. Hz İsmail ebu kubeys dagından taş getiriyor, İbrahim de duvarı örüyordu.hz. ibrahimin boyu yetişmeyince Hz İbrahim, bu taşın üzerine çıkarak çalışmaya devam etti Hz İbrahim`in üzerinde durup inşaata devam ettiği bu taşa, Makam-ı İbrahim denir.Bir rivayetde şöyle denir.:Hz İbrahim kabeyi yapıb bitirince geri kalan taşları savurur,bunlar yeryüzüne düşerler , büyük taş parçası düşerse büyük camii,küçük düşerse küçük camii yapılırmış.denir.

Kabe niçin taşdan yapılmış,Allah isteseydi Altından,Yakuttan,İnciden yaptırırdı.Allah Ademi toprakdan yarattı,melekleri nurdan ,kabeyi ise taşdan yarattı.Allah,Hz.Ademi nasıl üstün kıldıysa,kabeyide öyle üstün kılmıştır.Allah istediği içindir. Hz İbrahim, Makam-ı İbrahim`e çıkarak haccın farz kılındığını ilân etmeye başladı.(bazı rivayetlerde ebu kubeys dagına cıkarak ilan etti.) Bu ilânatı duyan insanlar, akın akın Kâbe`ye gelmeye başladı (bu sesi ,bu daveti yerle gök arasında,ruhlar aleminde,annelerinin rahminde,babalarının sülbünde bulunan işiterek LEBBEYK diye cevap verdiler.Budavet vaktinden kıyamet kopuncaya kadar kabeyi ziyaret edenler ,hz.ibrahimin bu cagrısına lebbeyk evet diyenlerdir.bizlerde o kutlu cagrıya evet diyenlerdeniz.kaç defa demiş isen okadar nasib olur.) Hz İbrahim onlara haccın nasıl yapılacağını öğretti Sonra onların başında olarak hep birlikte haccettiler
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.