@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Evlenmek İsteyen Bekarlar.. Dualar Sizin İçin..

Evlenmek için dua

Evlenmek için dua veya ayetler okunursa manevi yönden katkısı büyük olacağı düşünülür. Bu ayetleri okuyan kişi sevdiğine kavuşur ve bütün işleri hayırlı bir şekilde yoluna girer.  Evlenmek için her yolu deneyipte evlenemeyenlerin de en kısa zamanda Allah''ın izniyle karakteri düzgün namuslu imanında hayırlı bir eş karşısına  çıkar.

Evlenmek için dua veya ayetler;  Bu ayetleri okuyan kişi sevdiğine kavuşur ve bütün işleri hallolur evlenmek isteyenler de en kısa zamanda Allah''ın izniyle karakteri düzgün namuslu imanında bir  insan karşısına  çıkartır.  Evlenmek isteyenlerin karşısına Yüce Allah hayırlı bir insanı çıkartıyor ve daimi mutlu oluyorsunuz.  Biriyle küssünüz uzun zamandır ayrısınız ( eşinizle sevdiğinizle annenizle babanızla arkadaşınızla) bu ayetleri okuyunuz.

1- Tövbe namazı kılıyorsunuz
2- 100 kere tövbe ediyorsunuz
3- 2 rekat Allah rızası için namaz kılıyorsunuz
4- 7 gün boyunca bir fakirin karnını doyuruyorsunuz

Büyük İslam alimleri evlenme duası okuyacak kişilere dua etmeden önce yapılması gerekenler konusunda şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

Evlenme duası Kuran ayetlerine dayanan bir niyaz olduğu için dua öncesinde mutlaka abdest alınmalıdır.

Dua etmek için sessiz ve sakin bir ortam tercih edilmelidir.
Evlenme duası okunduğuna dair başka insanlara bilgi verilmemesi daha hayırlı olacaktır.
Duanın okunacağı günlerde küçük de olsa bir miktar sadakanın verilmesi duaya olan icabeti artıracaktır.
Ayrıca büyük alimler bu sıralananlar dışında dua etmeden önce dört rekat nafile namazı kılınmasının da faydalı olacağını buyurmuşlardır.

Evlenmek için duanın makbul kabul edildiği zamanlar
İslam dininde bir mümin dilediği her an Allah’a el açıp dua edebilir. Bu hususta herhangi bir kısıtlama yoktur. Sadece dikkat edilmesi gereken nokta dua edilen vaktin kişinin kendisini rahat hissedebileceği ve içten dua edebileceği bir zaman olmasıdır. Ayrıca dua edilen yerin temiz olması da önemlidir.
Ancak duaların daha makbul kabul edildiği ve dualara icabetin güçlü olduğu hayırlı zamanlar da vardır. Bu hayırlı vakitlerde dua etmek inşallah daha faydalı sonuçların alınmasına vesile olacaktır.
Evlenme duası için en hayırlı kabul edilen vakit perşembe geceleri yatsı namazı sonralarıdır. Bu vakitte yapılan evlilik dualarının inşallah daha güçlü biçimde kabul gördüğüne dair pek çok büyük alimin beyanları vardır.
Perşembe geceleri dışında kandil geceleri ile bayram sabahlarının da evlenme duası için makbul zamanlar olduğunu ifade etmek gerekir.

Evlenmek için duanın sözleri kaç hafta boyunca okunmalıdır?
Evlenme duası “istek hasıl oluncaya kadar” yani kişinin karşısına hayırlı bir kısmet çıkıncaya kadar okunmaya devam edilmelidir.
Pek çok mümin kendi tecrübelerine dayanarak bu etkili duanın en geç 6 hafta içinde hayırlı evliliklere vesile olduğunu beyan etmiştir.
Ancak biz duaların büyü gibi algılanmaması gerektiğini ve duaları kabul edecek yegane varlığın Allah olduğunu ifade ederek bu tarzda kesin bir tarih vermekten kaçınıyoruz. Ancak vurgulamak gerekir ki evlenme duası çok tesirli bir duadır ve inşallah kişinin gönlünden geçen niyetin gerçekleşmesine vesile olacaktır.

Evlenmek için duanın sözleri
Evlenmek için dua Allah’ın güzel isimlerinden 3 tanesi ve Haşr suresinin son 3 ayeti kerimesi ile okunmaktadır. Haşr suresinin son ayetlerinin muazzam tesirleri hakkında Hazreti Muhammed’in de sahih hadisleri bulunmaktadır. (Ebu Davud, Buhari)

Evlenme duası besmele-i şerif ile başlar ardından esmaların ve ayetlerin okunmasına geçilir. Ancak her esma 7’şer defa zikredilirken ayetler 1’er defa okunur.

Buna göre duanın lafızları şöyle olacaktır:
Bismillahirrahmanirrahim
Ya Vedud 7 Kere
Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
Ya Cami 7 Kere
Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn.
Ya Mucib 7 Kere
Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm.

Evlenmek için duanın Türkçe meali

Evlenme duasındaki esmaların ifade ettiği anlam şöyle izah edilebilir:

El-Vedud esması “seven ve sevilmeye layık” anlamındadır. Bu esma evlenecek kişilerin gönlüne rahmet ve sevgi tohumlarının yerleşmesini sağlar ve insanların mutlu bir evlilik sürdürmesine vesile olur.
El-Cami esması “istediği varlığı, istediği zaman, istediği yerde toplayan” anlamındadır. Burada dua eden kişiyi bir aile içinde toplama anlamında kullanılmaktadır.
El- Mucib esması ise “kullarının dualarına karşılık veren” manasındadır. Evlilik duası için el açan müminin dualarının kabul edilmesini dilemek için okunmaktadır.
Hüvallahüllezi Anlamı
Bismillahirrahmânirrahîm.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân'dır, Rahîm'dir.
O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah'a muşriklerin şirkinden.
O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Başka bir evlenme duası
Aşağıdaki sözcükleri evlenmek için dua olarak bir bardak sütün üstüne okuyup sütü için, bu uygulamayı her fırsatta yapın, çünkü bu sözcükler, kısmetinin açılmasını dileyen kişilere, evliyaların önerisi ve nasihatidir:
“Bizi eğri yollardan uzak tutup Allah’ım, elçiler göndererek hakikati gösterdin; öğüt alan kişiler bu nedenle bahtiyar, öğüt almayanlarsa hep dalalet yolcusu. Dilediğin hep olur, ister en uzak yıldız, isterse en yakın zerre, hep sana boyun büker, hep senden yardım diler. Rezil rüsva olanlar, seni bilmeyen kullar, onlar suçlu günahkar, onlar asi ve gaddar. Taşınmayan hiçbir yük, insanlara verilmez, ilahi adaletin buna müsaade etmez. Evlenmek için dua yapan şu aciz kulun, senden hidayet ister, senden kısmetler diler. Çıkmaz yollar içinde kaldım ben de Allah’ım, sürünmek çetin bir iş, bu gidiş kör bir gidiş. İnsanlar maddi rızık için sana yönelip senden dilekte bulunur, fakat ben kısmetimi açmak için gelmişim ve sana yönelmişim. Maddi rızkın miktarı, az veya çok olur hep ama manevi rızık hepsinden de üstündür. Çünkü ilâhî varlık, kime manevi rızık takdir edip biçerse, o kişinin talihi hep yolunda gidecek ve onun önündeki barikatlar kalkacak. Bazısını açlıkla, bazısını toklukla, sınar ve imtihana tabi tutarsın Rabbim, bana ise vasat bir kısmet nasip eylersen, her dem senin yoluna baş koymaya kasem ederim. İlahi ve semavi takdirin işi güzel, kim dil uzatabilir Allah’ın yetkisine? Ahiret yurdu için senin hidayetini ihtiyacım var Rabb’im, bu dünya hayatında evlenmek için dua ile hayır dilemek ve fazilet istemek, beni sana getirdi, bana ilahi ışık için bir kılavuz oldu. Cehennem azabını yaşatma bize n’olur, bizi koruyup kolla, asilik içinde kalan ve isyana meyleden kullarından eyleme. Sana gelen bu yürek, hayırlı bir kısmete nail olarak bir gün, hayat yolculuğunda senden destek ve medet ister.”

Yine Bir Başka Dua şekli

Aşağıdaki ayetleri okuyunuz (arapcçasını bilmiyorsanız türkçe mealini okuyunuz.)
Besmele cekip niyet edip yatsı namazından sonra bu ayetleri okuyan gündüz vakti bir fakirin karnını doyuranın duası çevrilmeyecektir. Bu ayetlerin bitiminde Yasin suresi okunup Peygamber efendimize hediye edilecektir.

İsra 37: ayet
Tekvir 25-27 ayetler
Bakara 156: ayet
Beled 5-6: ayet
Hucurat 10:ayet
Muhammed 7:ayet
Rum 21:ayet
Vakıa 83-87: ayetler
Bakara 263:ayet
Furkan 63: ayet
İnşirah 1-3:ayetler
Maun 4-5: ayetler
Mücadele 7:ayetler
Rahman 7-9: ayetler
Tekasür 1-2:ayetler
Tevbe 40:ayet
Fatır 19-22: ayetler
Fecr 27-28: ayetler
Hakka 33-35:ayetler
Haşr 10: ayetler
Kalem 1-2:ayetler
Münafıkun 4:ayetler
Saff 2: ayet
Yusuf 32-33 ayetler
Ankebut 41: ayet
Al-i İmran 92:ayet
En"am 50:ayet
En"am 60: ayet
Felak 1-5: ayet
Hacc 46: ayet
İbrahim 42:ayet
İsra 23: ayet
Nisa 149: ayet
Yunus 12: ayet
Enfal 56: ayet
Furkan 43:ayet
Necm 3: ayet
Nisa 58: ayet

Derlemedir - Sorularınızı bize yazabilirsiniz..
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.