@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Müftülüklerin Yapması Gereken Görevler
Müftülüklerin yapması gereken görevler nelerdir, nasıl müracaat edilir, Ne kadar sürede cevap alınır
                                                                           İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
                                                           HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NOHİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması---ANINDA
2E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılmasıForm dilekçe5 GÜN
3Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  CevaplandırılmasıDilekçe7 GÜN
4İhtida İşlemleri1- Dilekçe,
2- Fotoğraf (4 Adet),
3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.
1  SAAT
5Aile İrşat Rehberlik Bürosu HizmetleriTelefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleriANINDA
6Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetlerie-posta veya dilekçe.5 GÜN
7Vekalet Yoluyla Kurban KesimiBanka Dekontu30 DAKİKA
8Cami Devirleri1-  Dilekçe
2-  Caminin isim tutanağı
3-  Cami devir tutanağı
2 GÜN
9Cami DersleriDilekçe
Not: Haftada en az iki saat ders
1 SAAT
10Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzniDilekçe2 GÜN
11Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzniDilekçe5 GÜN
12Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.Dilekçe15 GÜN
13Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleriDilekçe7 GÜN
14Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri1- Form dilekçe
2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)
10 DAKİKA
15Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri Form dilekçe10 DAKİKA
16Kur'an Kursu Açılışı1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2- Bina tanıtma formu,
3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
4- Sağlık Müdürlüğü raporu,
1 AY
17Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
2- Fotoğraf  (3 Adet)
1 HAFTA
18Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleriForm dilekçe10 DAKİKA
19Hac Ön Kayıt İşlemleri1-  Form dilekçe,
2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,
3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.
30 DAKİKA
20Hac Kesin Kayıt İşlemleri1-  Form dilekçe,
2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,
3-  4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan  (4 adet) vesikalık fotoğraf,
4-  Pasaport.
30 DAKİKA
21Umre kayıt İşlemleri1- Form Dilekçe
2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,
5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,
6-  Aşı kartı,
7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,
8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.
30 DAKİKA
22Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler1-  Dilekçe,
2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
3-  Yetki Belgesi
4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,
5-  İbanlı Banka Hesap numarası
20 GÜN
23Cami Yapımı1-  Dilekçe
2-  Tasdikli Proje
3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname.
4-  Tapu fotokopisi.
5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.
15 GÜN
24Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri1-   Keşif Özeti.
2-   İnşaat  Fotoğrafı.
3-   Tapu/Tahsis Belgesi
4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.
5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi.
30 GÜN
25Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri1-   Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.
2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır.
3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
4-   Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
5-   Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir.
6-   Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.
7-   İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.
30 GÜN
26Açıktan Atama1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,
4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
6- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
7- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,
9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.
( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.)
10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi,
11- Mal Beyannamesi.
3 AY
27Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T:C kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,
2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı.
5 GÜN
284982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması Dilekçe veya e-posta15 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine ( il Müftülüğü cevap vermezse Valilik, ilçe Müftülüğü crevap vermezse Kaymakamlık ) başvurunuz.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.