@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Devlet, Suç Mağdurlarına Hizmet Verecek

Suç mağdurlarının bilgilendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda açıldı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, "Mağdur, adli süreç ve kendisine sağlanan imkanlar konusunda bilgilendirilmek istemektedir. Kişilere karşı işlenen suçlarda mağdur, bu eylemin neticelerinin de ortadan kaldırılmasını beklemektedir. Bu aşamada mağdur hakları alanında yürüttüğümüz çalışmalar, şiddet mağduru kişilerin ve özellikle çocuklarımızın adli süreçlerde ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Kırılgan gurupların özel ortamlarda ifade ve beyanlarına başvurulması bizim temel hareket noktamız. Özellikle Çocuk İzleme Merkezlerini ve yine Adli Görüşme Odaları'nı (AGO) faaliyete geçirdik. Ülke çapında bugün 59 Adli Görüşme Odamız var. İki yıllık AGO uygulamasında 6 bin 843 görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlarımızın yaptığı görüşmelerdir" dedi.

AGO sayesinde bazı hassas davalarda sanık ile mağdur ve hatta tanık bile yüz yüze gelmeden ifadesinin alınabildiğini belirten Menteş, "Uzmanlarımız aracılığı ile yöneltilmesi gereken sorular profesyonel ve samimi bir ortamda sorulup cevaplandırılıyor. Birazdan açılışını yapacağımız Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz, ülkemizde ilk olma özelliğini taşımaktadır" diye konuştu.

Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğü Nedir

Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amacı; kırılgan gruba dahil olan yaşlı mağdurlar, engelli mağdurlar, cinsel suç, aile içi şiddet, insan ticareti ve terör mağdurları ile kırılgan gruba dahil olmayan diğer mağdurlara yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi için her türlü tedbiri almak, bu mağdurlara bilgilendirme, psiko-sosyal destek, farkındalık ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaktır.

Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Mağdurlara yönelik psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek,

b) Adli süreçte ihtiyaç duyulan temel yaklaşım modellerini belirleyerek adli sisteme dahil olan mağdurlara türüne uygun destek hizmetini sunmak,

c) Adli sisteme dahil olan mağdurlara yasal hakları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapmak,

ç) Mağdur hakları ve politikalarına ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen toplantı, panel, sempozyum vb. programlara katılmak ve ulusal çocuk mevzuatının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

d) Mağdurlara yönelik hizmet sunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonu sağlamak, mağdur yardım organizasyonlarını desteklemek ve organize etmek,

e) Mağdur hak ve politikalarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan konularda rapor hazırlamak,

f) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

Mağdur Hakları konusunda bilgi almak için tıklayınız

@erolkaranet - 08.04.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.