@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Cami Yaparken Kurumlar Vergisi İndirimi İçin Hangi Yolu İzlemelidir?

Firmalar, Cami Yaparken Kurumlar Vergisi İndirimi İçin Hangi Yolu İzlemelidir?

Cami Yaparken Kurumlar Vergisi İndirimi İçin Hangi Yol İzlenmelidir?

A-Camii İnşaatı Nedeniyle Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanmak İçin Hangi Koşullar Aranır?

Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ç Maddesi, 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.2. Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar” başlıklı bölümü ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının ilgi özelgesi uyarınca yapılacak caminin;

1- Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadethane sayılan bir yer olması,

2- Mülki idare amirlerinin(valilik ve kaymakamlıkların) izni ve denetimine tabi olarak yaptırılması,

3-Umuma açık olması,

4-İnşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi,

5-İnşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi,

Gerekir.

B- Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanmak İçin Cami İnşaatı Harcamaları Nasıl Belgelendirilmelidir

Sözü edilen Tebliğin “10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi” başlıklı bölümü uyarınca nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların, kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılması veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şarttır.

Ayni bağış ve yardımların ise;,

1-İşletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için;

a- Kaymakamlığa veya Valiliğe Fatura düzenlemesi,

b- Düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kaymakamlık/valilik tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak kaymakam ya da vali tarafından imzalanmış olması gerekir.

2-Mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda;

a-Kaymakamlıklar veya valilikler tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması,

b- Düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması,

c-Bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde kaymakam ya da valinin imzası bulunması,

şarttır.

C- Harcamaların, Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebilmesi İçin Caminin Bitirlimesi Şart mı?

Harcamaların, Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilmesi için caminin bitirilmesi şart değildir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul, cami yaptırılması halinde, söz konusu okul, cami inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir.

D- Taziye Evi Yapılmasına İlişkin Harcamalar, Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebil mi?

Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ç.maddesinde ve K.Maraş Vergi Dairesi Başkanlığının ilgi özelgesinde; Kurumlar Vergisi matrahından sadece mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ile Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislere yönelik yapılan harcamaların indirilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle bu maddede taziye evi yer almadığından, taziye evi inşaatına yapılacak bağış ve yardımların kurum kazancından indirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir / www.muhasebetr.com

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam