@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Süleymaniye Seferağa ÇeşmesiSüleymaniye Seferağa Çeşmesi - 24/12/2011
Süleymaniye'nin arka sokaklarında bulunan Seferağa Çeşmesi ya da Ursula Çeşmesi
Süleymaniye’den Vezneciler’e doğru Bozdoğan Kemeri arkasında Kirazlı sokağı ile Kovacılar Caddesinin kesiştiği köşebaşında  16 Mart caddesi ve Süleymaniye caddesi üzerinde bulunan çeşme Sefer Ağa tarafından 1620 de yaptırılmış olan bulunan bu çeşme klâsik tarzda yapılmıştır


İşte Osmanlıların susuz mahalleye su temin etmek için inşa ettikleri bir çeşme de, Süleymaniye’de kirazlı mescid sokağı ile Süleymaniye camiine çıkan yokuşun kesiştiği noktada yer alan ve 1620 yılında Tersane Kethüdası Sefer Ağa tarafından inşa ettirilen çeşmedir.

Seferağa Çeşmesi –1913

Çeşmeyi benzerlerinden farklı kılıp, konumuz haline getirense, hiç şüphesiz nerdeyse ikinci banisi haline gelmiş Ursula Sezgin hanımdır. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bey’in eşi ünlü Alman doğa bilimci Ursula Hanım, İstanbul’a 1964 yılında ilk defa geldiğin karşılaşır bu çeşme ile. Ursula hanım o anı “Üç sokağın ortasında, yolların kesiştiği bir yerde duruyordu ve önünde büyük bir ağaç vardı. Ağaçlar içinde bir çeşmeydi. Taşlarında, çeşmenin suyundan faydalanan birçok neslin izleri vardı. Kadınlar ve genç kızlar buradan evlerine su taşıyorlardı. Ne ismini ne de tarihini biliyordum. Ama bu çeşmeyi çok sevmiştim.” cümleleri ile ifade eder.

Süleymaniye Sefer Ağa Çeşmesi. Sağda Esnaf Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi'ne giden yol

Ursula Hanım bu tarihten sonra her yıl İstanbul’a gelir ve bu çeşmeyi de ziyaret eder. Ancak; çeşmenin her geçen gün daha da harap olmasına dayanamaz ve 1997 yılında çeşmeyi restore ettirmek için çalışmalara başlar. Bürokratik işlemler tam beş yıl sürer. Nihayet beş yılın sonunda kayınvalidesi Cemile Sezgin Hanım’ın hayrına Sefer Ağa’dan kalma bu çeşmeyi restore ettirir.


Ursula hanım çeşmeyi restore ettirdikten sonra bir de web sitesi kurdurmuş. Ursula Hanım kurduğu bu siteden İstanbulluları tarihi dokuyu korumaya davet ediyor. merak edenler www.istanbul-brunnen.de adresinden siteye ulaşabilirler.


Çeşme kitabesinden

1. Eyledi bunda Sefer Ağa bu hayrâtı binâ Ecrini vere ana rûz-ı cezâda Bârî
2. Daima Hazret-i Hakdan budur ümmîdim kim Haşre dek ola anın hep hayr ile âsârı
3. Cûd u ihsân ile sarf olmadadır evkâfı Hak budur hayr iledir her dem anın efkârı
4. Oldu sa'd emekle bina çıkdı fahre çeşmesi Eylesün böyle duâ bundan içenler bâri
5. Inşallah dilerüz kim ola mahşerde nasîb Cennet içinde mükâfâtı Hak'ın dîdârı
6. Hâtif-i gayb duâsıyla didi târîhin Yâ İlahî ola bu çeşme hemîşe cârî


Günümüz Türkçesi ile
1.  Allah bunun mükâfatını mahşer gününde ona versin.
2. Allah'tan ümidim daima budur ki ta kıyamete kadar onun hayır eserleri ayakta kalsın.
3. Onun bütün zamanı cömertlik ve ihsan ile geçmektedir. Gerçek olan şu ki bütün fikirleri hayır yapmak üzerinedir.
4. Işte bu çeşmesi de yüzlerce emek sonucunda (bina edilip) ortaya çıktı. Artık bu çeşmeden su içenler şöyle dua eylesinler:
5. Inşallah dileriz ki onun mahşer günündeki nasibi ve mükâfâtı Cenette Allah'ın Cemalini görmek olsun.
6. Hâtif, gayb duâsıyla oranın tarihini (şöyle) söledi: Rabbim! bu çeşme sürekli aksın, akışı hiç kesilmesin.24/12/2011

24/12/2011
Süleymaniye Seferağa Çeşmesi - 27.06.2020

Süleymaniye Seferağa Çeşmesi -27.06.2020

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.