@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Saraçhane Burmalı Mescit
Burmalı Mescid Camii, İstanbul'un Vefa semtinde Saraçhane'de Şehzade camii yanındaki parkın içinde bulunan camii

Minaresinin burmalı olmasından dolayı bu adı aldı. Minare orijinal değildir 1920lerden sonra restore edilmiştir. Şerefenin altında mukarnasta bulunur.

Bir Nakşi dergahı olan bu yapı, cumhuriyetten önce zikirler ve ebedi, ilmi sohbetler yapılan bir yerdi.

1922 de vakıflara geçerek kapatılmış; daha sonra bir bölümünde Türkistan Gençler Birliği yerleşmiştir.

Çok harap bir durumdayken 1911 yılıunda çıkan Uzuncarşı-Mercan yandını sonucu üst katı bütünüyle harap olmuştu.

Mescit 1927 yılında Türkistan Gençler Birliği tarafından konferans salonu haline getirilmişti.

Halen yarı harap şekilde bulunan mescidin bazı bölümlerinde oturanlar vardır. İç kısımda bağımsız ve sonradan yapıldığı belli olan bir bina daha vardır ki o da işgal edilmiş durumdadır. Bani camiin solundaki hazirede gömülüdür. Yedi satırlık kabir taşı yazısına göre H, 961 (M. 1553 - 1554) yılında vefat etmiştir.

MİMARİ YAPISI:

Son cemaat yeri dört mermer sütuna oturan ahşap bir tavana sahiptir. Yan duvarlar 1.5 metre uzatılmıştır. Sütun başlıkları toplamadır, Camiye son cemaat yeri duvarının sağ dibinden girilmektedir. Yan duvarda bir hücre vardır. Bu duvardaki İki pencere arasında dört sıra bademli bir mihrap bulunmaktadır. Yapının muntazam iç ölçüleri ve duvar kalınlıkları, daha önce burada bir kubbenin varlığını düşündürmektedir.

Son cemaat yerindeki iki kemer yastığı da burasının en azından beşik tonozla üç bölüme ayrıldığına işaret etmektedir. Bunlara rağmen son cemaat yerindeki iki üst pencerenin varlığı ve yerleri biraz şaşırtıcıdır. Bu durum, pencerelerin daha sonra açılmış olabileceğini akla getirmektedir. Çünkü yükseklikler kubbe veya tonoz gibi bir örtü sistemine elverişsizdir.

Giriş kapısı oldukça geometrik ve basık kemerlidir. Etrafı pembe mermerlerle çevrilmiş ve içi boş kalan kısımda, bir ihtimalle kitabe bulunmaktaymış. Camiin her duvarında altlı üstlü İkişer pencere vardır. Minarenin girişi içeriden ve sağ duvar köşesindendir. Minber ve alçıdan yapılmış mihrab yenidir.

DİĞER BİLGİLER :

Abdest alma yeri bulanan caminin meşrutası yoktur. Bir İmam-Hatip görev yapmakta, vakit namazlarında 30 Cuma namazlarında 150 cemaati bulunmaktadırFotoğraflar İçin Tıklayınız

Video için tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.