@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Vefa Semtinde Sebilller

İşte Vefa semtinde İstanbul Şehri’ne has her sokak başında bir çeşme, mahallenin ana arterlerinde küçük veya büyük, ahşap veya kagir bir veya birkaç sebil yer almaktaydı.

Vefa semti sınırlarında tespit edilen üç sebil ve dokuz çeşme bulunmakta idi. Bunlardan yani iki sebilküttab (altta sebil, üstte okul) dan birinin günümüze ulaşmış en eski sebili de Revani Çelebi Sebilidir.

Semtin sebilleri, halen harap da varlıklarını sürdürmektedir. Sebillerden biri, Vefa Kilise-Camii bitişiğinde basit bir sebil şeklindedir. Semtin en dikkat çekici sebili Recai Mehmed Efendi Sıbyan Mektebinin Sebilidir.

İlk banisi 16. yüzyılda yaşamış olan Hüsrev Kethüda olan Ekmekçizade Ahmed Paşa Sebili olarak da bilinen sebilden başka Atıf Efendi Kütüphanesi’ni geçince dört yol ağzında, köşe başında bir başka sebil vardır. Rehabula Kadın Sebili olarak bilinen bu sebilde 1971 onarımı sonrası geçirdiği yangının izleri halen görülmektedir. Banisi Şahkulu Mehmed Efendi’nin hanımı olan Rehabula Kadın’ın kabri de burada bulunmaktadır. Sebil haziresinde var olduğu bilinen 1734 (H.1147) tarihli kabir taşı ise günümüze ulaşmamıştır.

REHABULA KADIN SEBİLİ
RECAİ MEHMET EFENDİ SEBİLİ
EKMEKÇİZADE AHMETPAŞA SEBİLİ
DEDE EFENDİ SEBİLİ
REVANİ ÇELEBİ SEBİLİ 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.