@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Vefa Molla Hüsrev Cami
Kovacılar Caddesi ile Taştekneler Sokağı’nın birleştiği köşede Vefa Lisesi'nin karşısında yer almaktadır. 1460 yılında yaptırılmış olan mescidin banisi ulemadan daha sonraları Şeyhülislam Molla Hüsrev Mehmed Efendi'dir. İstanbul’da yaptırdığı üç camiden biri olan bu ibadethaneye Banisi Molla Hüsrev tarafından 1465 tarihinde bir de vakfiye hazırlatılmıştır. Bu hayratı için hazırlatılan vakfiyenin yıllık 72603 akçe gelirli bir akarı vardı.
Fatih Sultan Mehmed'in "zamanımızın İmamı Azam'ı" dediği şeyhülislam ve hocası Molla Hüsrev tarafından yaptırılmıştır.
Caminin giriş kapısı cadde üzerindedir ve caddenin yukarısında hamam ve onun karşısında Sofular Kız Kuran Kursu yer alır. Dar caddenin sağındaki girişi sağdaki bir tuvalete açılan bir iç bölüm ve buradan basamaklı bir tek saflı son cemaat yerine çıkılır. Ahşap caminin ilk yapılış tarihi 1460'tır.
Ahşap çatılı ve kagir olarak inşa edilmiş mescit, yangınlar ve depremler sonucu yeniden inşa edilmiştir. Mescit, bitişiğinde yer alan ahşap meşrutası ile Osmanlı mahalle geleneğinin güzel bir mescit örneğidir. Hüsrev Kethüda Darülhadisi karşısında sebili vardır. Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi’nin yanında yer alan mescidin minaresi 1894 depreminde minaresi zarar görmüş ve Abdülhamid zamanında bir onarım geçirmiştir. Minaresini de içerisine alan en son onarımını 2003 yılında görmüştür.


Eminönü, Cemal Yener Tosyalı Cd, 84-98, 34134 Kalenderhane,

Molla Hüsrev Camii’nin 1940 yılları


@erolkaranet - 2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.