@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Sadece Hadis Öğretilen Mekteplerimiz Vardı
Vefa Semtinde Bir Hadis Okulu.

Damat İbrahim Paşa Camii ve külliyesi:

Vefa'dan Şehzadebaşı’na çıkılan yolun sonundadır. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1720’de yaptırılmıştır. Külliye; cami, medrese, sebil, kütüphane ve mezarlıktan meydana gelmektedir. Külliyenin kalem işi süslemeleri Lale Devri özelliklerini göstermektedir

Yapılar bir avlu içerisine dizilmiştir. Bunlar Damat İbrahim Paşa Darülhadisi olarak anılmaktadır. Taç kapının sağındaki oda, mescit işlevindedir.

Kitaplık, mescidin karşısında, kare planlı kubbelidir. Güney ve batısı revaklıdır. Yapının kalem işi süslemeleri Lale Devri özellikleri göstermektedir. Medrese odaları avluyu U biçimi çevrelemektedir. Sekiz köşeli, mermer şadırvan barok süslemelidir.

Beş sütunlu sebil Lale Devri özelliğinde mukarnas, rumi, palmet ve kalem işi bezemelidir. Sebilin yanındaki sivri kemerli, mermer çeşme barok üsluptadır

Damat İbrahim Paşa Külliyesi Medresesi; İstanbul Suriçi Saraçhane Şehzadebaşı Caddesi ile Dede Efendi sokağı ve Darül Elhan sokakları arasında kalan yapı adasında 1720 tarihinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 12 yıl boyunca ülkeyi hiç savaşa sokmadan yönetmiş bir devlet adamıdır. Bu külliye kendisi ve eşi olan Fatma Sultan tarafından yapılmıştır. Damat İbrahim Paşa’nın kabri külliyenin haziresindedir. İhata duvarı tuğla ve taştan meydana gelen almaşık malzeme ile inşa edilmiş olan Medrese yapısı, darülhadis olarak inşa edilmiştir.

Medreseye Dede Efendi caddesinden girilmektedir. Girişin sağında ve solunda simetrik iki adet kubbeli ve kare planlı yapı bulunur. Bu yapılardan sağdaki yani güneyde olan Dershane ve Mescit, diğeri ise Kütüphanedir. Bilhassa dershane mescidin giriş revak kubbelerinin süslemeleri özgün olup son derece etkileyicidir. Avlunun ortasında sekizgen planlı bir şadırvan bulunmaktadır.

Külliye girişinin karşısındaki hücreler, tabanı geniş ve iki ucu kısa bir u çizmektedir. Daha sonra medreseye bazı ilaveler yapılmıştır. Başlangıçta medresede 13 oda bulunmakta idi. Medrese hücreleri kubbeli olup, avluyu çeviren revakların arkasında yer almaktadır.

Dershane Mescit olarak inşa edilmiş yapıya sonradan bir minare eklenmiştir. Medresede 1793 tarihinde biri türbedar olarak 18 kişi eğitim görmekte idi. 1869 tarihinde ise 4 müderris 24 talebe bulunmakta idi. 1914 raporunda ise 42 öğrenci ile ilgili bir kayıt vardır.

Medrese günümüzde Doğu Türkistan Vakfı Kültür Merkezi tarafından kullanılmaktadır..
Mescidin kalem işi süslemeleri Lale Devrini anımsatır. Aslında darülhadisin dershanesi mescit olarak kullanılmıştır. Daha sonra dershane camiye çevirilince minare eklenmiştir..


BUGÜNKÜ DURUMU

İçerisini gezerken bir kısmının Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği’ne kiralanmış olduğunu öğrendik. Bir kısmında bazı öğrenciler kalıyor, bir kısmında ise küçük bir mutfakta Doğu Türkistan yemekleri yapılıp servis ediliyor.

COMPLEXE DAMAT IBRAHİM PAŞAUn peu en avant de la mosquée Şehzade, vers Beyazıt, se dresse à un tournant de la rue l’école théologique de Damat Ibrahim Paşa (Damat Ibrahim Paşa Darülhadisi). Ce vaste ensemble monumental date de 1720. sa construction fut ordonnée par Damat Ibrahim Paşa qui inspira l’ère des Tulipes de l’histoire turque

Les Beaux Arts turcs purent s’epanouir sous son règne.Les fêtes florales et les divertissements devinrent alors d’importants éléments de la vie sociale. Mais ce souverain fut décapité en 1730, à la suite d’une rébellion causée par le fait, qu’adonné aux plaisirs, il négligeait les affaires publiques. Quoiqu’il en soit, ces monuments furent edifiées en 1720 quand le paşa était à l’apogée de son règne.


Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.