@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Bedir Savaşının Yapıldığı Yer , Savaşan Sahabeler ve Şehitleri
Bedir Savaşının Yapıldığı yer ve Peygamber Aleyhisselam'ın karargahını kurduğu yer Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam efendimizin " Ya rabbi eğer bir avuç müslüman helak olursa sana ibadet edecek kimse kalmayacak" diye dua ettiği ve Allahu Tealanın c.c.'nın 1000 melekle Bedir Müslümanlarına yardım ettiği yer"

Kureyşlilerin zulmüne dayanamayan Peygamber Efendimiz ve sahabeler Medine halkının kendilerine kucak açmasıyla bu şehre hicret ettiler. Hicretin ikinci yılında Peygamber Efendimiz, Kureyş kabilesinin çok büyük bir kervanla Bedir kasabasında konaklayacağı haberini alır. Kervanın ganimet açısından çok zengin, koruma açısından da zayıf olduğunu anlayınca kervana saldırma kararı alırlar.
Kervanlarına saldırı yapılacağı haberini alan Kureyşliler 1000 kişilik bir orduyla karşı saldırıya geçerler. İki ordu, Bedir yakınlarında savaşa tutuşurlar. Tarihe, Müslümanların ilk savaşı olarak tarihe geçer.
Müslümanların ilk savaşı olan Bedir Savaşı, (13 Mart 624, Cuma günü), yapılmış olup zafer elde ettikleri ilk savaş olma özelliği taşımaktadır. Medine ile Mekke arasında yer alan Bedir mevkiindeki Bedir kuyularının başında Müslümanlar ile Müşrikler arasında gerçekleşmiştir.
Hazreti Peygamber’le Mekkeli müşrikler arasında yapılmış, Hz. Peygamber’in askeri dehası, stratejisi ve savaş taktikleri sayesinde zaferle sonuçlanmıştır. 

Bedir Savaşının Önemi
Bedir savaşı Müslümanların yapmış olduğu ilk savaş olmakla birlikte Hz. Muhammed komutasında kazanılmış ilk askeri zafer olma niteliği taşımaktadır. Elde edilen bu zaferle birlikte Müslümanların varlığı önemli bir güç kazanmıştır. Ayrıca bu savaşta elde edilen üstünlük sayesinde Müslümanlar geniş alanlara yayılma olanağı sağlamışlardır. Savaşta başarısızlığa uğrayan Mekkeli müşriklerin ise saygınlığı azalmaya başlamıştır.
Bedir Savaşından elde edilen zaferle Hz. Muhammed'in gücü ve kudreti daha da artmış ve Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur. Savaş öncesinde ekonomik açıdan zor zamanlar geçiren Müslümanlar elde ettikleri zaferle birlikte ekonomik açıdan da rahatlamışlardır. Ayrıca Bedir Savaşı’ndan elde edilen zafer Müslümanların moral kazanmasını sağlamıştır.
Bedir Savaşında esir düşenler Müslümanlara okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmışlardır. Bu sayede Müslümanlar arasında okuma yazma oranın artması sağlanmıştır.

Bedir Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları
Mekke'deki mallarının yağmalanarak Şam’a gönderileceğini öğrenen Müslümanlar, Şam’a gidecek olan söz konusu kervanın yolunu kesmek amacıyla sefer düzenleme kararı vermişlerdir. Bu sayede kendi mallarını geri almayı ve Mekkeli müşriklere gözdağı vermeyi, hedeflemişlerdir. Bedir Savaşı Müslümanların Müşriklere karşı yapmış oldukları ilk mücadele olup ilk başarıyı sağlamış oldukları bir savaştır. Bu savaşın Müslümanlar açısından oldukça önemli sonuçları olmuştur. Bunlar;
  • Bedir Savaşı sonrasında Müslümanlar geride bıraktıkları malları tekrar ele geçirmişlerdir.
  • Fidye ödeyecek maddi gücü olmayan fakir esirler ise 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest kalmışlardır.
  • Savaşta elde edilen ganimetler savaşa katılanlar arasında eşit olarak dağıtılmıştır.
  • Esir edilen Mekkeli Müşrikler serbest kalabilmek için Müslümanlara fidye ödemişlerdir.


Kur'an'da Bedir Savaşı

Kur'an'da Bedir Savaşı'yla ilgili ayetler şöyledir:

"Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter."(Hacc 39)
"And olsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız."(Al-i İmran 123)
"Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler halinde, yahut topluca savaşa gidin."(Nisa 71)
"Eğer siz (Uhud'da) bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da (Karşıtlar da Bedir'de) benzeri bir yara almıştı. İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz. (Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne.) Allah, sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah, zalimleri sevmez."(Al-i İmran 140)
"Bildiğin gibi, Rabbin seni hak uğruna, öz yurdundan çıkarmıştı. Ve müminlerden bir grup tamamen isteksizdi. Gerçek ortaya çıkmasına rağmen, göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle onu tartışıyorlardı. O sırada Allah, iki gruptan birinin kesinlikle sizin olacağını vadediyordu. Ve siz, güçsüz ve silahsız olanın size düşmesini arzu ediyordunuz. Allah ise hakkı kendi kelimeleriyle tam bir biçimde ortaya koymayı ve küfre batmışların ardını-arkasını kesmeyi istiyordu. Diliyordu ki, kötülüğü temsil edenler istemese de hakkı ayan-beyan gözler önüne koysun, saçma ve tutarsız olanı hükümsüz kılsın. Hani siz, Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz; O, sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: 'Hiç kuşkunuz olmasın, Ben size, meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım. Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve o sayede kalpleriniz huzur ve rahatlık bulsun diye yaptı. Yardım yalnız ve yalnız Allah katındandır. Hiç şüphesiz Allah Azîz'dir, Hakîm'dir" (Enfâl 5-10)
"Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın, inkar edenlerin kalplerine amansız bir korku salacağım. Öyleyse (ey Müslümanlar,) vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına." (Enfal 12)
"Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir."(Enfâl 39)

Ashabı Bedir Nedir?
Bedir savaşına katılan sahabelere Ashabı Bedir ismi verilmiştir. Sahih kaynaklara göre sayıları 313’tür. 14 kişi savaş esnasında şehit düşmüşlerdir. Bunlardan 6 tanesi muhacir (Mekke’den Medine’ye göç edenler), 8’i de ensardır. (Medine halkına verilen isim)
Peygamber Efendimizin savaş dehası, yönetimi ile Ashabı Bedir’in gözü pek savaşmaları onlara zafer getirmiştir. Kendilerinden kat ve kat fazla düşman ordusu karşısında geri çekilmeyerek, büyük bir cesaret örneği vermişlerdir.
Bu nedenle Bedir Savaşı’na katılanların rütbeleri yükseltilmiştir. Savaş sırasında Ashabı Bedir’e yardım için meleklerin geldiği de rivayet ediliyor. Bedir Savaşı’na katılanların cennetlik oldukları Hz. Muhammed (sav) tarafından bizzat müjdelenmiştir.

Dileğinizin Yerine Gelmesini İsterseniz
Sahabeden Cafer B. Abdullah’tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz “Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur. Bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacette bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir...' buyurmuşlardır
Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Ubeyde, Hz. Ömer ve Amr ile Afra bin Muaz kardeşler savaş içindeki maharetleriyle düşmana korku salmışlardır. Amr ile Afra kardeşler savaş esnasında Ebu Cehil’i öldüren kişiler olarak tarihe geçmişlerdir.
Ashabı Bedir isimlerini sayarken muhacirlerin isimlerinin sonlarına mutlaka “el-Muhaciri” eklemeyi unutmayınız. Ashabı Bedir isimlerini okuyarak birçok hastalığa şifa olunduğu âlimlerce rivayet edilmiştir. Hastalığınıza karşı Ashabi Bedir isimlerini okuyup, sonra şifa talep ediyorsunuz.

BEDİR ŞEHİTLERİ

Bedir Savaşı’nda sadece 14 şehit verilmesi, Müslüman ordusunun savaş yeteneğini ve cesaretini gösteriyor. Savaşta şehit olanlar cennetle müjdelenmişlerdir

Muhacirden Şehit Olanlar. 

1. Mihca’ bin Salih el-Muhâcirî, Ömer (radıyallahu teâlâ anh)’in azadlısı, ok ile ilk şehit olan sahabi.
2. Hârise bin Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu Teâlâ anh)
3. Hârise bin Sürâka el-Hazrecî (radıyallahu Teâlâ anh)
4. Umeyr ibn-i Humâm el-Hazrecî (radıyallahu Teâlâ anh) (kılıç ile ilk şehit olan sahabi)
5. Avf ibnü’l-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu teâlâ anh) Afra Hâtun’un oğlu.
6. Muavviz ibn-ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu Teâlâ anh) Afra Hâtun’un oğlu

Ensardan şehit olanları

7. Râfi’ bin Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu Teâlâ anh)
8. Zi’ş-fiimâleyn ibn-i Abd-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu teâlâ anh)
9. Sa’d ibn-i Huneyme el-Evsî (radıyallahu Teâlâ anh)
10. Safvan ibn-i Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu Teâlâ anh)
11. Ak›l ibn-i Bükeyr el-Muhâcirî (radıyallahu Teâlâ anh)
12. Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhâcirî (radıyallahu teâlâ anh)
13. Mâlik ibn-i Mübeflflir bin Abdü’l-Münzir el Evsî (radıyallahu teâlâ anh)
14. Yezîd ibn-i Hâris el-Hazrecî (radıyallahu Teâlâ anh)

Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin İsimleri

1. Seyyidünâ ve nebiyyünâ Muhammed el-Muhâcirî (Sallallahu aleyhi ve sellem)
2. Seyyidünâ Ebû Bekir S›dd›yk el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
3. Seyyidünâ Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
4. Seyyidünâ Osman ibn-i Affan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
5. Seyyidünâ Aliyy ibn-i Ebî Tâlib el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
6. Seyyidünâ Talha bin Ubeydullah el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
7. Seyyidünâ Zübeyr ibn-i Avvâm el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
8. Seyyidünâ Abdurrahman bin Avf el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
9. Seyyidünâ Sa’d bin Ebî Vakkas el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
10. Seyyidünâ Said ibn-i Zeyd el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
11. Seyyidünâ Ebû Ubeyde bin Cerrâh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
12. Seyyidünâ Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazrecî (radıyallahu anh)
13. Seyyidünâ el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
14. Seyyidünâ el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
15. Seyyidünâ Es’ad ibn-i Yezid el-Hazrecî (radıyallahu anh)
16. Seyyidünâ Enes mevlâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem el-Muhâcirî (radıyallahu teâlâ anh)
17. Seyyidünâ Enes ibn-i Muâz el-Hazrecî (radıyallahu anh)
18. Seyyidünâ Enes ibn-i Katâdet’el-Evsî (radıyallahu anh)
19. Seyyidünâ Evs ibn-i Sâbit el-Hazrecî (radıyallahu anh)
20. Seyyidünâ Evs ibn-i Havlî el-Hazrecî (radıyallahu anh)
21. Seyyidünâ ‹yas ibn-i Evs el-Evsî (radıyallahu anh)
22. Seyyidünâ ‹yas ibn’il-Bükeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
23. Seyyidünâ Büceyr ibn-i Ebî Büceyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
24. Seyyidünâ Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)
25. Seyyidünâ el-Bera bin Ma’rur el-Hazrecî (radıyallahu anh)
26 . Seyyidünâ Besbese bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
27. Seyyidünâ Biflr ibn’il-Bera el-Hazrecî (radıyallahu anh)
28. Seyyidünâ Beflir ibn-i Said el-Hazrecî (radıyallahu anh)
29. Seyyidünâ Bilâl ibn-i Rebâh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
30. Seyyidünâ Temim mevlâ H›râfl el-Hazrecî (radıyallahu anh)
31. Seyyidünâ Temim mevlâ Benî Ganem bin es-Silm el-Evsî (radıyallahu anh)
32. Seyyidünâ Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (radıyallahu anh)
33. Seyyidünâ Sâbit ibn-i Akram el-Evsî (radıyallahu anh)
34. Seyyidünâ Sâbit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)
35. Seyyidünâ Sâbit ibn-i Hâlid el-Hazrecî (radıyallahu anh)
36. Seyyidünâ Sâbit ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
37. Seyyidünâ Sâbit ibn-i Hezzâl el-Hazrecî (radıyallahu anh)
38. Seyyidünâ Sa’lebe bin Hât›m el-Evsî (radıyallahu anh)
39. Seyyidünâ Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
40. Seyyidünâ Sa’lebe bin Aneme el-Hazrecî (radıyallahu anh)
41. Seyyidünâ S›kf ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
42. Seyyidünâ Câbir ibn-i Abdullah bin Riyab el Hazrecî (radıyallahu anh)
43. Seyyidünâ Câbir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
44. Seyyidünâ Cebbâr ibn-i Sahr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
45. Seyyidünâ Cebr ibn-i Atik el-Evsî (radıyallahu anh)
46. Seyyidünâ Cübeyr ibn-i ‹yas el-Evsî (radıyallahu anh)
47. Seyyidünâ Hamza bin Abdülmuttalib el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
48. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Enes el-Evsî (radıyallahu anh)
49. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Evs bin Râfi’ el-Evsî (radıyallahu anh)
50. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Evs bin Muâz el-Evsi (radıyallahu anh)
51. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Hât›b el-Evsî (radıyallahu anh)
52. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Ebî Hazme el-Evsî (radıyallahu anh)
53. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Hazme el-Hazrecî (radıyallahu anh)
54. Seyyidünâ el-Hâris ibn’is-S›mme el-Hazrecî (radıyallahu anh)
55. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Arfece el-Evsî (radıyallahu anh)
56. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Kays el-Evsî (radıyallahu anh)
57. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
58. Seyyidünâ el-Hâris ibn’un-Nu’man ibn-i Ümeyye el-Evsî (radıyallahu anh)
59. Seyyidünâ Hârise bin Sürâka el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)
60. Seyyidünâ Hârise bin Nu’man el-Hazrecî (radıyallahu anh)
61. Seyyidünâ Hât›b ibn-i Ebî Beltea el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
62. Seyyidünâ Hât›b ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
63. Seyyidünâ el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (radıyallahu anh)
64. Seyyidünâ Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (radıyallahu anh)
65. Seyyidünâ Haram ibn-i Milhan el-Hazrecî (radıyallahu anh)
66. Seyyidünâ Hureys ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
67. Seyyidünâ el-Husayn ibn-i Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
68. Seyyidünâ Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazrecî (radıyallahu anh)
69. Seyyidünâ Hârice bin Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
70. Seyyidünâ Hâlid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
71. Seyyidünâ Hâlid ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
72. Seyyidünâ Habbab ibn’ül-Eret el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
73. Seyyidünâ Habbab mevlâ Utbe el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
74. Seyyidünâ Hubeyb ibn-i ‹saf el-Hazrecî (radıyallahu anh)
75. Seyyidünâ H›dafl ibn-i Katâde el-Evsî (radıyallahu anh)
76. Seyyidünâ H›rafl ibn’is-S›mme el-Hazrecî (radıyallahu anh)
77. Seyyidünâ Hureym ibn-i Fâtik el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
78. Seyyidünâ Hallâd ibn-i Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)
79. Seyyidünâ Hallâd ibn-i Süveyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
80. Seyyidünâ Hallâd ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
81. Seyyidünâ Hallâd ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
82. Seyyidünâ Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
83. Seyyidünâ Halife bin Adiy el-Hazrecî (radıyallahu anh)
84. Seyyidünâ Huneys ibn-i Hazafe el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
85. Seyyidünâ Havvât ibn-i Cübeyr el-Evsî (radıyallahu anh)
86. Seyyidünâ Havlî bin Ebî Havlî el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
87. Seyyidünâ Zekvân ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
88. Seyyidünâ Zü’ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)
89. Seyyidünâ Râflid ibn-i Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)
90. Seyyidünâ Râfi bin Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)
91. Seyyidünâ Râfi’ bin ⁄unecde el-Evsî (radıyallahu anh)
92. Seyyidünâ Râfi’ bin Mâlik el-Hazercî (radıyallahu anh)
93. Seyyidünâ Râfi ibn’ül-Muall el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)
94. Seyyidünâ Râfi’ bin Yezid el-Evsî (radıyallahu anh)
95. Seyyidünâ Rib’›y bin Râfi’ el-Evsî (radıyallahu anh)
96. Seyyidünâ er-Rebî ibn-ü ‹yas el-Hazrecî (radıyallahu anh)
97. Seyyidünâ Râbia bin Eksem el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
98. Seyyidünâ Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)
99. Seyyidünâ Rifâa bin Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)
100. Seyyidünâ Rifâa bin Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)
101. Seyyidünâ Rifâa bin Abd’il-Münzir el-Evsî (radıyallahu anh)
102. Seyyidünâ Rifâa bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
103. Seyyidünâ Zübeyr ibn-i Avvam (radıyallahu anh)
104. Seyyidünâ Ziyad ibn’is-Seken el-Evsî (radıyallahu anh)
105. Seyyidünâ Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (radıyallahu anh)
10. Seyyidünâ Ziyad ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
107. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Eslem el-Evsî (radıyallahu anh)
108. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Hârise el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
109. Seyyidünâ Zeyd ibn-ü-Hattab el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
110. Seyyidünâ Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî (radıyallahu anh)
111. Seyyidünâ Zeyd ibn’ül-Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)
112. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Vedia el-Hazrecî (radıyallahu anh)
113. Seyyidünâ Sâlim mevlâ Ebî Huzeyfe el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
114. Seyyidünâ Sâlim ibn-i Umeyr el-Evsî (radıyallahu anh)
115. Seyyidünâ es-Saib ibn-i Osman el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
116. Seyyidünâ Sebre bin Fâtik el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
117. Seyyidünâ Sürâka bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
118. Seyyidünâ Sürâka bin Ka’b el-Hazrecî (radıyallahu anh)
119. Seyyidünâ Sa’d mevlâ Hât›b el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
120. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Havle el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
121. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Hayseme el-Evsî (Şehit) (radıyallahu anh)
122. Seyyidünâ Sa’d ibn’ür-Rebî el-Hazrecî (radıyallahu anh)
123. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsî (radıyallahu anh)
124. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)
125. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Sehl el-Hazrecî (radıyallahu anh)
126. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Ubâde el-Hazrecî (radıyallahu anh)
127. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Ubeyd el-Evsî (radıyallahu anh)
128. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Osman el-Hazrecî (radıyallahu anh)
129. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Muâz el-Evsî (radıyallahu anh)
130. Seyyidünâ Süflan ibn-i Biflr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
131. Seyyidünâ Seleme bin Eslem el-Evsî (radıyallahu anh)
132. Seyyidünâ Süleym ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)
133. Seyyidünâ Seleme bin Selâme el-Evsî (radıyallahu anh)
134. Seyyidünâ Selît ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
135. Seyyidünâ Süleym ibn’ül-Haris el-Hazrecî (radıyallahu anh)
136. Seyyidünâ Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
137. Seyyidünâ Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
138. Seyyidünâ Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (radıyallahu anh)
139. Seyyidünâ Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)
140. Seyyidünâ Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
141. Seyyidünâ Sinan ibn-i Sayfî el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
142. Seyyidünâ Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (radıyallahu anh)
143. Seyyidünâ Sehl ibn-i Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)
144. Seyyidünâ Sehl ibn-i Atik el-Hazrecî (radıyallahu anh)
145. Seyyidünâ Sehl ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
146. Seyyidünâ Sehl ibn-i Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
147. Seyyidünâ Sehl ibn-i Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)
148. Seyyidünâ Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (radıyallahu anh)
149. Seyyidünâ Sevad ibn-i ⁄aziyye el-Hazrecî (radıyallahu anh)
150. Seyyidünâ Süveyb›t ibn-i Harmele el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
151. Seyyidünâ fiücâ’ ibn-i Ebî Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
152. Seyyidünâ fierik ibn-i Enes el-Evsî (radıyallahu anh)
153. Seyyidünâ fiemmâs ibn-i Osman el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
154. Seyyidünâ Sebîy mevlâ Eb’il-As el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
155. Seyyidünâ Safvan ibn-i Vehb el-Muhâcirî (Şehit) (radıyallahu anh)
156. Seyyidünâ Suheyb ibn-i Sinan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
157. Seyyidünâ Sayfî bin Sevad el-Hazrecî (radıyallahu anh)
158. Seyyidünâ ed-Dahhak ibn-i Hârise el-Hazrecî (radıyallahu anh)
159. Seyyidünâ ed-Dahhâk ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
160. Seyyidünâ Damre bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
161. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
162. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Mâlik el-Hazrecî (radıyallahu anh)
163. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Nu’mân el-Hazrecî (radıyallahu anh)
164. Seyyidünâ Tuleyb ibn-i Umeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
165. Seyyidünâ Âs›m ibn-i Sâbit el-Evsî (radıyallahu anh)
166. Seyyidünâ Âs›m ibn-i Adiy el-Evsî (radıyallahu anh)
167. Seyyidünâ Âs›m ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
168. Seyyidünâ Âs›m ibn-i Kays el-Evsî (radıyallahu anh)
169. Seyyidünâ Âk›l ibn’ül-Bükeyr el-Muhâcirî (Şehit) (radıyallahu anh)
170. Seyyidünâ Âmir ibn-i Ümeyye el-Hazrecî (radıyallahu anh)
171. Seyyidünâ Âmir ibn-i Bükeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
172. Seyyidünâ Âmir ibn-i Rebîa el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
173. Seyyidünâ Âmir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)
174. Seyyidünâ Âmir ibn-i Seleme el-Hazrecî (radıyallahu anh)
175. Seyyidünâ Âmir ibn-i Füheyre el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
176. Seyyidünâ Âmir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (radıyallahu anh)
177. Seyyidünâ Âmir ibn-i Yezid el-Evsî (radıyallahu anh)
178. Seyyidünâ Âyiz ibn–i Ma›s el-Hazrecî (radıyallahu anh)
179. Seyyidünâ Abbâd ibn-i Biflr el-Evsî (radıyallahu anh)
180. Seyyidünâ Abbâd ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
181. Seyyidünâ Ubâde bin Sâmit el-Hazrecî (radıyallahu anh)
182. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)
183. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (radıyallahu anh)
184. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Cahfl el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
185. Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (radıyallahu anh)
186. Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Humeyyir el-Hazrecî (radıyallahu anh)
187. Seyyidünâ Abdullah ibnür-Rebî el-Hazrecî (radıyallahu anh)
188. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Revâha el-Hazrecî (radıyallahu anh)
189. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
190. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sürâka el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
191. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Seleme el-Evsî (radıyallahu anh)
192. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sehl el-Evsî (radıyallahu anh)
193. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
194. Seyyidünâ Abdullah ibn-i fierik el-Evsî (radıyallahu anh)
195. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Târ›k el-Evsî (radıyallahu anh)
196. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Âmir el-Hazrecî (radıyallahu anh)
197. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Abd-i Menâf el-Hazrecî (radıyallahu anh)
198. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazercî (radıyallahu anh)
199. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
200. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
201. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Kays bin Halid el Hazrecî (radıyallahu anh)
202. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Kays bin Sayfî el-Hazrecî (radıyallahu anh)
203. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (radıyallahu anh)
204. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
205. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
206. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
207. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Numan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
208. Seyyidünâ Abd-i Rabb ibn-i Hakk el-Hazrecî (radıyallahu anh)
209. Seyyidünâ Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsî (radıyallahu anh)
210. Seyyidünâ Abdet’el-Haflhâfl el-Hazrecî (radıyallahu anh)
211. Seyyidünâ Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (radıyallahu anh)
212. Seyyidünâ Ubeyd ibn-i üt-Teyyihan el-Evsî (radıyallahu anh)
213. Seyyidünâ Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
214. Seyyidünâ Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsî (radıyallahu anh)
215. Seyyidünâ Ubeyde bin Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)
216. Seyyidünâ Utban ibn-i Mâlik el-Hazrecî (radıyallahu anh)
217. Seyyidünâ Utbe bin Rebîa el-Hazrecî (radıyallahu anh)
218. Seyyidünâ Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (radıyallahu anh)
219. Seyyidünâ Utbe bin Gazvan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
220. Seyyidünâ Osman ibn-i Maz’un el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
221. Seyyidünâ el-Aclân ibn’ün-Nu’mân el-Hazrecî (radıyallahu anh)
222. Seyyidünâ Adiy ibn-i Ebî Zağbâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)
223. Seyyidünâ ‹smet’übn’ül-Husayn el-Hazrecî (radıyallahu anh)
224. Seyyidünâ Usaymet’ül-Hazrecî (radıyallahu anh)
225. Seyyidünâ Atiyye bin Nüveyre el-Hazercî (radıyallahu anh)
226. Seyyidünâ Ukbe bin Amir el-Hazrecî (radıyallahu anh)
227. Seyyidünâ Ukbe bin Osman el-Hazrecî (radıyallahu anh)
228. Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Hazrecî (radıyallahu anh)
229. Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
230. Seyyidünâ Ukkâfle bin M›hsan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
231. Seyyidünâ Ammar ibn-i Yasir el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
232. Seyyidünâ Umâre bin Hazm el-Hazrevî (radıyallahu anh)
233. Seyyidünâ Umâre bin Ziyad el-Evsî (radıyallahu anh)
234. Seyyidünâ Amr ibn-i ‹yas el-Hazrecî (radıyallahu anh)
235. Seyyidünâ Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)
236. Seyyidünâ Amr ibn’ül-Cemûh el-Hazrecî (radıyallahu anh)
237. Seyyidünâ Amr ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)
238. Seyyidünâ Amr ibn’ül-Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
239. Seyyidünâ Amr ibn-i Süraka el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
240. Seyyidünâ Amr ibn-i Ebî Serh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
241. Seyyidünâ Amr ibn-i Talk el-Hazrecî (radıyallahu anh)
242. Seyyidünâ Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
243. Seyyidünâ Amr ibn-i Muâz el-Evsî (radıyallahu anh)
244. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (radıyallahu anh)
245. Seyyidünâ Umeyr ibn’ül-Humam el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)
246. Seyyidünâ Umeyr ibn’ul-Âmir el-Hazrecî (radıyallahu anh)
247. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Avf el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
248. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Ma’bed el-Evsî (radıyallahu anh)
249. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)
250. Seyyidünâ Avf ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)
251. Seyyidünâ Uveym ibn-i Sâ›de el-Evsî (radıyallahu anh)
252. Seyyidünâ Iyâz ibn-i Züheyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
253. Seyyidünâ ⁄annâm ibn-i Evs el-Hazrecî (radıyallahu anh)
254. Seyyidünâ el-Fâkih ibn-i Biflr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
255. Seyyidünâ Ferve bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
256. Seyyidünâ Katâde bin Numan el-Hazrecî (radıyallahu anh)
257. Seyyidünâ Kudâme bin Maz’un el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
258. Seyyidünâ Kutbe bin Amir el-Hazrecî (radıyallahu anh)
259. Seyyidünâ Kays ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
260. Seyyidünâ Kays ibn-i M›hsan el-Hazrecî (radıyallahu anh)
261. Seyyidünâ Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (radıyallahu anh)
262. Seyyidünâ Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazrecî (radıyallahu anh)
263. Seyyidünâ Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
264. Seyyidünâ Libde bin Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
265. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Ebî Havli el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
266. Seyyidünâ Mâlik ibn’ud-Duhflum el-Hazrecî (radıyallahu anh)
267. Seyyidünâ Mâlik ibn’ur-Rebîa el-Hazrecî (radıyallahu anh)
268. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Rifâa el-Hazrecî (radıyallahu anh)
269. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
270. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Kudâme el-Evsî (radıyallahu anh)
271. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Mes’ûd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
272. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Nümeyle el-Evsî (radıyallahu anh)
273. Seyyidünâ Mâlik Mübeflflir bin Abd’il-Münzir el-Evsî (radıyallahu anh) (Şehit)
274. Seyyidünâ Mücezzer ibn-i Ziyâd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
275. Seyyidünâ Muhriz ibn-i Âmin el-Hazrecî (radıyallahu anh)
276. Seyyidünâ Muhriz ibn-i Nasle el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
277. Seyyidünâ Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (radıyallahu anh)
278. Seyyidünâ Midlâc ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
279. Seyyidünâ Mersed ibn-i Mersed el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
280. Seyyidünâ Mistah ibn-i Üsâse el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
281. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Evs el-Hazrecî (radıyallahu anh)
282. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Halde el-Hazrecî (radıyallahu anh)
283. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Rebîa el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
284. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
285. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)
286. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Sa’d el-Evsî (radıyallahu anh)
287. Seyyidünâ Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
288. Seyyidünâ Muâz ibn-i Cebel el-Hazrecî (radıyallahu anh)
289. Seyyidünâ Muâz ibn-i Haris el-Hazrecî (radıyallahu anh)
290. Seyyidünâ Muâz ibn’üs-S›mme el-Hazrecî (radıyallahu anh)
291. Seyyidünâ Muâz ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
292. Seyyidünâ Muâz ibn-i Ma›s el-Hazrecî (radıyallahu anh)
293. Seyyidünâ Ma’bed ibn-i Abbâd el-Hazrecî (radıyallahu anh)
294. Seyyidünâ Ma’bed ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)
295. Seyyidünâ Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsî (radıyallahu anh)
296. Seyyidünâ Muattib ibn-i Avf el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
297. Seyyidünâ Muattib ibn-i Kufleyr el-Evsî (radıyallahu anh)
298. Seyyidünâ Ma’k›l ibn-i Münzir el-Hazrecî (radıyallahu anh)
299. Seyyidünâ Ma’mer ibn-i Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)
300. Seyyidünâ Ma’n ibn-i Adiy el-Hazrecî (radıyallahu anh)
301. Seyyidünâ Ma’n ibn-i Yezîd el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
302. Seyyidünâ Muavviz ibn-i Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)
303. Seyyidünâ Muavviz ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
304. Seyyidünâ Mikdad ibn’ül-Esved el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
305. Seyyidünâ Müleyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (radıyallahu anh)
306. Seyyidünâ Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
307. Seyyidünâ Münzir ibn-i Kudâme el-Evsî (radıyallahu anh)
308. Seyyidünâ Münzir ibn-i Muhammed el-Evsî (radıyallahu anh)
309. Seyyidünâ Mihca’ ibn’üs-Sâlih Mevlâ Ömer’-İbn’il- Hattab el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)
310. Seyyidünâ Nadr ibn-i Hâris el-Evsî (radıyallahu anh)
311. Seyyidünâ Nu’man ibn-i el-A’rac el-Hazrecî (radıyallahu anh)
312. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Ebî Hazme el-Evsî (radıyallahu anh)
313. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (radıyallahu anh)
314. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
315. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
316. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
317. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Mâlik el-Hazrecî (radıyallahu anh)
318. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
319. Seyyidünâ Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (radıyallahu anh)
320. Seyyidünâ Vâk›d ibn-i Abdullah el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
321. Seyyidünâ Varaka bin ‹yas el-Hazrecî (radıyallahu anh)
322. Seyyidünâ Vedia bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)
323. Seyyidünâ Vehb ibn-i Ebî fierh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
324. Seyyidünâ Vehb ibn-i Sa’d el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
325. Seyyidünâ Hânî bin Niyar el-Hazrecî (radıyallahu anh)
326. Seyyidünâ Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (radıyallahu anh)
327. Seyyidünâ Hilâl ibn-i Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)
328. Seyyidünâ Yezîd ibn-i el-Ahnes el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
329. Seyyidünâ Yezîd ibn-i Rukayfl el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
330. Seyyidünâ Yezîd ibn-i Haram el-Hazrecî (radıyallahu anh)
331. Seyyidünâ Yezid ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)
332. Seyyidünâ Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (radıyallahu anh)
333. Seyyidünâ Yezîd ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.