@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Peygamberimizin Hanımlarına Verdiği Mehir
Mehir ne demektir?

Erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala mehir denir. Kur’an-ı Kerim’de, evlenen erkeğin kadına mehir vermek zorunda olduğu ve bunu zorla geri almasının caiz olmadığı konusunda ayetler bulunmaktadır (Bakara, 2/237; Nisâ, 4/4, 20, 24, 25; Mâide, 5/5).
Hanefîlere göre mehir, nikâhın sonuçlarından biridir.
Bu nedenle nikâh esnasında belirlenmemiş olsa, hatta nikâh esnasında verilmeyeceği şart koşulsa bile evlenen kadın mehre hak kazanır.

Peygamberimizin Hanımlarına Verdiği Mehir

Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin hanımlarının sayısında ihtilaf olmakla beraber, 12 eşinin mehirlerini aşağıda belirteceğiz.

Hz. Hatice’nin Mehri

İbn Abbâs’tan yapılan rivâyete göre, Hz. Hatice’nin mehri; Hz. Peygamber’in diğer hanımlarında olduğu gibi 12 ukiyyedir Peygamberimizin (s.a.v.) Hz. Hatice’ye mehir olarak 20 âdet deve vaat ettiği de rivayet edilmektedir.

Hz. Sevde’nin Mehri

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz Hz. Sevde ile evlenmiş ve ona mehir olarak 400 dirhem vermiştir.

Hz. Âişe’nin Mehri

Resulullah (s.a.v.), en yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir’in kızı olan Hz. Aişe validemizin mehri ile ilgili farklı rivayetler vardır.
Amre bint Abdurrahman’ın rivâyet ettiğine göre Hz. Âişe’nin bizzat kendisi, mehrinin 12 ukiyye ve bir neşş (500 dirhem gümüş) olduğunu söylemiştir.
Ebû Saîd el-Hudrî’den gelen rivâyete göre ise Resûlullah (s.a.v.) Hz. Âişe ile 50 dirhem tutarındaki ev eşyası karşılığında evlenmiştir. Fakat İbn Mace, bu hadisin zayıf olduğunu da belirtmektedir. Bu konudaki hadislerin büyük çoğunluğunda Resûlullah’ın hanımlarının mehirlerinin 400 ile 500 dirhem arasında olduğu belirtilmektedir.

Hz. Hafsa’nın Mehri

Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Hafsa ile Uhud gazvesinden önce hicretin otuzuncu ayı başında şaban ayında evlenmiş ve kendisine 400 dirhem mehir vermiştir.

Hz. Zeyneb bint Huzeyme’nin Mehri

Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Zeyneb bint Huzeyme ile hicretin üçüncü yılı ramazan ayında evlenmiş ve ona 400 dirhem mehir vermiştir.

Hz. Ummu Seleme’nin Mehri

Hz. Peygamber (s.a..v.), Ummu Seleme ile hicretin dördüncü yılında evlenmiştir: Ummu Seleme’ye 2 âdet el değirmeni 2 âdet su testisi 1 âdet çanak 1 âdet yüz yastığı vermiştir.

Hz. Cuveyriye’nin Mehri

Hz. Peygamber (s.a.v.) Cuveyriye ile evlenmiş ve ona 400 dirhem mehir vermiştir.

Hz. Zeyneb bint Cahş’ın Mehri

Hz. Peygamber (s.a.v.) Zeyneb bint Cahş ile kendisi evlendiğinde ise ona mehir olarak 400 dirhem vermiştir.

Hz. Reyhâne bint Zeyd’in Mehri

Hz. Reyhâne şöyle demiştir: Resûlullah beni azad edip zevceliğe kabul etti. Öteki kadınlarına olduğu gibi bana da 12 ukye 1 neşş mehir verdi.

Hz. Safiye Bint Huyey’in Mehri

Enes bin Malik’ten öyle rivâyet edilmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.v.), Safiye bint Huyey’i azad edip, azatlığını mehir olarak kabul etmiştir.”

Hz. Ümmü Habîbe’nin Mehri

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hanımları arasında en yüksek mehir verileni, Ümmü Habîbe’dir.
Ümmü Habîbe’den rivâyet edildiğine göre;Resûlullah (s.a.v.) gönderdiği bir elçi ile Necâşî’yi İslam’a davet etmiş ve Ümmü Habibeyi de kendisine nikâhlamasını istemişti.40 Necaşi müslüman olunca, Ümmü Habîbe’yi Hz. Peygamber (s.a.v.) ile evlendirerek onun adına 4000 dirhem mehir vermiş sonra da onu Şurahbil b. Hasene ile Hz. Peygamber’e (s.a.v.) göndermiştir.
Ümmü Habîbe’nin mehri de, evlenme çeyizi de Necâşî tarafından sağlanmıştır.”

 Hz. Meymûne’nin Mehri

Hz. Meymûne, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) evlendiği son hanımdır.Hz. Abbâs (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.) adına Hz. Meymune’ye 400 dirhem mehir vermiştir.46 Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ona 500 dirhem mehir verdiğine dair rivayetler de vardır.

Derleme @erolkaranet - 22.10.2021

*********


Peygamberimizin Hanımlarına Verdiği Mehir

#Mehir #Erkek #evlilik #taahhüt #para #mal #KuranıKerim #kadın #caiz #Bakara #Nisa #Mâide #Hanefî #nikah# Peygamber #Hanım #HzHatice #HzSevde #HzAyşe #valide #dirhem #HzHafsa #HzZeynebp #HzUmmuSeleme #HzCuveyriye #HzReyhane #HzSafiye HzHabîbe HzMeymûne #rivayet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.