erolkara.netAvrupa İlâmsız İcra Usulü, hukuki ve ticari sınır aşan hukuki işlemlerden doğan para alacaklarını hükme bağlatma ve icra ettirme imkânı sağlamaktadır.

Söz konusu usulde kullanılmak üzere tüm talepler, beyanları ve kararlar için matbu formlar çıkarılmıştır.

Avrupa ilamsız icra usulü tek derecelidir.

Zira mahkeme kararı olarak sadece Avrupa Ödeme Emri tebliğ edilmek zorundadır. Ödeme emrine karşı, karşı tarafın elindeki tek imkân itiraz etmek suretiyle uyuşmazlığın davaya dönüşmesini sağlayabilmektir.

Böylelikle Avrupa İlamsız İcra Usulü, Alman İlamsız İcra Usulü’nden ayrılmakta ve daha hızlı işlemektedir.

Avrupa Ödeme Emri, ek bir tanıma prosedürüne ihtiyaç duyulmaksızın üye tüm ülkelerde icra edilebilme özelliğine sahiptir.

Avrupa İlamsız İcra Takibi için detaylı bilgi için tıklayınız

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski