@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Temyiz ve Temyiz Süresi

Temyiz nedir?

Temyiz, hakkınızda verilen kararın bir kez de üst mahkeme tarafından incelenmesi demektir. Adli yargıda üst mahkeme Yargıtay, idari yargıda ise Danıştay’dır, idare ve vergi mahkemelerinin bazı kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.

Temyiz nasıl yapılır?

Yasal süresi içerisinde hukuk davalarında mahkemeye verilecek bir dilekçe ile ceza davalarında ise dilekçeyle veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunarak yapılır.

Temyiz dilekçesi nasıl yazılır?

Hakkınızda karar veren mahkemeye verilecek olan bu dilekçe de kararı temiz ettiğiniz açıkça ifade edilmelidir. Bu dilekçede, neden hükmün bozulmasını istediğinizi göstermeniz zorunludur, hukuk davalarında temyiz dilekçesi taraf sayısından bir fazla nüsha halinde teslim edilir. Yargılama esnasında oluştuğunu, düşündüğünüz hukuka aykırılıkların tamamını açıkça yazmanız gerekir.

Temyizde ne incelenir?

Temiz incelemesinin amacı, yargılama esnasında bir hukuka aykırılık olup olmadığının tespit edilmesidir.

Temiz süresi nedir?

Her mahkemenin temyiz süresi farklıdır.

*Ceza mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhim tarihinden) itibaren yedi gündür. Asliye Hukuk mahkemelerinde (aile, ticaret ve tüketici mahkemelerinde) tebliğden itibaren onbeş gün,

*Sulh hukuk mahkemelerinde tebliğden itibaren 8 gün,

*İcra hukuk mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhimen) itibaren 10 gün

*İş mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhimden itibaren) 8 gündür.

*İdare vergi mahkemelerinde temyiz süresi tebliğden itibaren 30 gündür.

Belirtildiği üzere bazı mahkemelerde süre hakim tarafından karar açıklandığı (tefhim) başlarken, bazılarında, kararın tebliğ edilmesiyle işlemeye başlar. Karar, temiz hakkı olan kimsenin yokluğunda alınmış ise temyiz süresi kararın bu kişiye yazılı olarak bildirilmesinden, tevdi edilmesinden itibaren işlemeye başlar. Temyiz süresinde dilekçe vermezseniz, temyiz hakkınızdan vazgeçtiğiniz anlamına gelir.

Temyiz sonucunda ne olur?

Yargıtay / Danıştay, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı inceler, hukuka aykırı bir husus saptarsa kararı bozar, bozulan karar bir kez daha görüşülmek üzere, kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir, Yargıtay Danıştay hukuka aykırı bir husus olmadığı görüşüne varsa, kararı onar, böylece karar kesinleşmiş olur.

Temyiz Edersem cezam ağırlaşır mı?

Hayır, halk arasında Yargıtay’a başvurduğumda haksız çıkarsam karar daha da ağırlaşır yönünde yanlış bir inanış vardır, bu fikir tümüyle yanlıştır, Yargıtay temyiz edenin aleyhine karar vermez, cezayı ağırlaştırmaz, hüküm sadece sanık tarafından temyiz edilerek bozulmuşsa yeniden yargılama sonucu verilecek ceza, önceki hükümle verilen cezadan daha ağır olamaz. Ancak tutmamalıdır ki katılanın (suçtan mağdur olan ve yargılamaya katılan kişinin) ve Cumhuriyet Savcılığının da temiz hakkı vardır. Bunların temiz başvurusu sonucunda karar, sanığın aleyhine bozulabilir ve ilk karar’dakinden daha ağır bir ceza verilebilir.

Karar kendiliğinden, temyiz olur mu?

Hayır, temyiz için talep etmek gereklidir, bu kuralın bir istisnası vardır, onbeş sene ve daha fazla hapis cezası verilen kararlar temyiz talebi olmasa dahi Yargıtay tarafından incelenir. Bu durumda olanların dışında temyiz mutlaka davanın taraflarından birisi tarafından talep edilmelidir. Eğer hükmün açıklanmasından itibaren süresi içerisinde temyiz talebinizi hükmü veren mahkemeye bildirmezseniz temyiz hakkından vazgeçmiş sayılırsınız. Cumhuriyet savcısı kararıtemyiz hakkına sahiptir, sanığın lehine veya aleyhine olarak temyiz yoluna gidebilir.

Kararı temyiz etmedim, beraber yargılandığım diğer sanık temyiz etmiş, bende bunda yanılabilir miyim?

Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa siz de temyiz isteminde bulunmuş gibi hükmün bozulmasından yararlanabilirsiniz. Ancak bu durum bozmanın otomatikman sizin içinde gerçekleşmiş olacağı anlamına gelmez. Eğer bozmanın diğer sanıklara uygulanma olanağı yoksa karar sizin yönünüzden kesinleşirken temyiz eden diğer kişiler yönünden bozulur.

Temyizde duruşma yapılır mı?

Temyiz incelemesi kural olarak dosya üzerinden duruşma açılmadan yapılır. Ancak bazı yasal şartların bulunduğu durumlarda tarafların talebi üzerine veya yüksek mahkeme tarafından gerek görülmesi halinde temyiz duruşmalı olarak yapılabilir. Ceza dosyaları temyiz duruşmasına sadece sanık ve avukatı çağırılır. Tutuklu sanık Yargıtay’da yapılan temyiz duruşmasına katılamaz, temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını istiyorsanız bu talebinizi temyiz dilekçenizde belirtmeniz gerekir.

@erolkaranet - 08.11.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.